Bazı Ayetler ve Anlamları -52-

Rabbül meşrikayni ve rabbül mağribeyn. (55/17)
İki doğunun Rabbi de O 'dur , iki batının Rabbi de!..

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/18)
O halde, Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edebilirsiniz?..

Meracel bahreyni yeltekıyân. (55/19)
İki denizi birbirlerine kavuşsunlar diye salıvermiş.

Beynehümâ berzehun lâ yebğıyân. (55/20)
Aralarında sınırlarını aşmayı engelleyen bir berzah var.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/21)
O halde, Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?..

Yahrücü minhümellü'lü ü vel mercân. (55/22)
Onlardan inci ve mercan çıkar!.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/23)
Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz!.

Velehül cevâril münşeâtü fil bahri kel a'lâm. (55/24)
Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O' nundur!.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/25)
Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?.

Küllü men aleyhâ fân. (55/26)
Ne varsa hepsi fânidir.

Ve yebkâ vechü rabbike Zül celâli vel ikrâm. (55/27)
Ve sadece, Zül celâl vel ikram (Mutlak hüküm ve ikram sahibi) olan Rabbi'nin vechi Bâkî ‘ dir.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/28)
Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?.

Yeselühü men fis semâvâti vel ard , külle yevmin hüve fî şe'n. (55/29)
Semalarda ve yerde olanlar O' ndan isterler. O, her an yeni bir tecellîdedir.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/30)
Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlarsınız?

Senefrüğu leküm innehûssekalân. (55/31)
Ey insan ve cin, sizin de hesabınızı göreceğiz!.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/32)
Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?

06/05/2003
http://gulizk.com

Ön sayfa