Bazı Ayetler ve Anlamları -53-

Yâ ma'şerel cinni vel insi inisteta'tüm en tenfüzû min ektâris semâvâti vel ardı fenfüzû , lâ tenfüzûne illâ bisultân. (55/33)

Ey cin ve insan toplulukları!.. Semâların ve arzın altlarından geçip gitmeye gücünüz yeterse, geçip gidin. Allah tarafından bir ferman, bir güç olmadan geçemezsiniz!..

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/34)

O halde, Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?.

Yürselü aleykümâ şüvâzün min nârin ve nühâsün felâ tentesirân. (55/35)

Üzerinize ateşten alev ve duman irsal edilir de,birbirinizle yardımlaşamaz ve kurtulamazsınız!.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/36)

Böyleyken, Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?

Feizen şakkatis semâü fekânet verdeten keddihân. (55/37)

Gök yarılıp da eriyip kızarmış yağ gibi bir gül haline geldiği zaman...

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/38)

Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?.

Feyevme izin lâ yüs'elu an zenbihî insün velâ cann. (55/39)

O gün insana da, cine de günahı sorulmaz.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/40)

Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlarsınız?.

Yu'refül mücrimûne bi sîmâhüm feyü'hazü binnevâsî vel akdâm. (55/41)

Günahkârlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanır.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/42)

Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?.

Hêzihî cehennemülletî yükezzibü bihel mücrimûn. (55/43)

Günahkârların inkâr ettikleri Cehennem işte budur!..

Yetûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân. (55/44)

Onlar Cehennem ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler!..

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/45)

Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlarsınız?.

Ve limen hâfe mekâme rabbihi cennetân. (55/46)

Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.

13/05/2003
http://gulizk.com

Ön sayfa