Bazı Ayetler ve Anlamları -54-

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/47)
Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?.

Zevâtâ efnân. (55/48)
Çeşitli meyveler.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/49)
Rabbinizin nimetlerin i nasıl inkâr edersiniz?.

Fîhimâ aynâni tecriyân. (55/50)
Akıp giden iki kaynak.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/51)
Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?.

Fîhimâ min külli fâkihetin zevcân. (55/52)
Her türlü meyveden iki çift vardır o cennetlerde.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/53)
Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?.

Müttekiîne alâ füruşin betâinühâ min istebrak,ve cenel cenneteyni dân. (55/54)
Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki Cennetin meyveleri de yakındır.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/55)
Rabbinizin nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?.

Fîhinne kâsiratüt tarfi lem yetmishünne insün kablehüm velâ cânn. (55/56)
Gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, daha önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/57)
Rabbinizin nimetini nasıl inkâr edersiniz?.

Keenehünnel yâkûtü vel mercân. (55/58)
Onlar sanki yakut ve mercandırlar.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/59)
Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlarsınız?.

Hel cezâül ihsâni illel ihsân. (55/60)
İhsanın karşılığı, sadece ihsandır.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tükezzibân. (55/61)
Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlarsınız?.

Ve min dûnihimâ cennetân. (55/62)
Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

20/05/2003
http://gulizk.com

Ön sayfa