FATİHA SÛRESİ -3- 

 

(Bu Yazı 26 Aralık 1999 tarihli Akşam Gazetesinde yayınlanmıştır.)

Maliki yövmiddiyn ,

Veya

Meliki yövmidiyn.

Malik sahip, Melik ise mülkünde hükümdar olan anlamında bir kelimedir.

Mekke ve Medine Halkına verilen ortak bir tabir vardır:

“Haremeyn”

Bu insanlar Fatiha Suresinde Maliki Yövmiddiyn yerine Meliki Yövmiddiyn kelimesini kullanırlardı.

Ayeti Kerimede geçen Yövm kelimesi ise Arapçada iki anlama geliyor.

Gün ve An.

Gün bildiğimiz gibi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş süresi ile (23.56 saat) alakalı bir kavramdır.

An ise, zaman boyutu ile ifade edilemeyecek, bir kavramın değerlendiriliş şeklidir.

“Bir anda olup bitti” gibi bir cümle ile an boyutunu mecazi olarak ifade edebiliriz. (Bkz. Ya’sin 82)

Din kelimesinini ise, şöyle tarif edebiliyoruz.

“İlahi hükümler bütünü”

Kur’ansal kavramların içeriği bu şekilde belirginleşince, Maliki

Yövmidiynin anlamı;

“Hükümlerini An içersinde icra eden” veya algılama nispetine göre

“Hükümlerini her an icra eden” manasına gelir.

Bilindiği gibi hükmün sahibi olan varlık Fatiha suresinin;

“El Hamdilillahi Rabbil Alemin” ayetinde belirtildiği üzere hükme sahip, terbiye eden, yöneten varlık Rabb yani Allahtır.

İbn-i Abbas (r.a)

“Din gününün maliki” ifadesinin, Allahtan başka hiç kimse Mülk sahibi değildir. Ayrıca dünyadaki gibi mülkler bulunmayacaktır şeklinde anlatırken

“Kimindir bugün mülk? Vahid, Kahhar olan Allahındır” (Mümin 16)

ayeti ile değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Ayetin getirdiği şartları dünya hayatında algılayıp yaşayan bir anlamı da Vahdet-i Vücud yaşamını benimseyen bir mahal ahiret boyutunda da bu özelliğini ortaya koyacak ve sonsuza dek bu yaşam biçiminde olacaktır.

Yorumlanması gereken bir hususta şudur;

Mülkün sahibi olan Allahın gününde ne olmuştur?

Din Gününü mahlukatın hesap verdiği an diye nitelendirmek mantıksal bir davranış getirmeyecektir. Zira Allah seriyyül hesabtır, yani hesabı anında görücü olandır. Bir anlamda kıyametin anlatıldığı günde hesap görülmesi değil, yaşarken görülen hesabın bütün açıklığı ile görüldüğü gün biçiminde kabul edilmelidir.

devamı haftaya...

Ahmet F.YÜKSEL

 

Ön sayfa