FATİHA SÛRESİ -4-

 

(Bu Yazı 26 Aralık 1999 tarihli Akşam Gazetesinde yayınlanmıştır.)

İyyakenabüdü ve İyyakenastain,

(Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.)

Önce,

Fatiha suresinin genel anlamını içeren bir hadisi nakledelim sonra yoruma geçeriz.

Ebu hureyre (r.a) Resulullahtan (s.a.v) nakleder ki,

Allah teala şöyle buyurmuştur. "Ben namazı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım.Yarısı bana yarısı kulumadır." Kul, "Hamd alemlerin rabbi olan olan Allah’a mahsustur" deyince ona her istediği verilir ve Allah buyurur ki kulum bana hamdetti. Kul, Rahman ve rahimdir deyince kulum beni öğdü. Kul, "Din gününün sahibidir" deyince, Allah buyurur ki kul’um beni ta’zim etti. "Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz’ deyince bu benimle kulumun arasındadır. Kuluma istediği verilmiştir." Bizi doğru yola, kendilerine nimet vermiş olduklarının yoluna hidayet et. Gazaba uğramışların, sapıkların yoluna değil ‘ deyince  Allah buyurur ki, bu kulumun isteğidir ve kulumun istediği kendisinin “ dir.

İyyakenabüdü, kainat kitabı Kur’an ın sırlar içeren ve en önemli işaretlerini taşıyan bir ayetidir diyebiliriz. Bu ayetin tevil yani deşifre edilememesi halinde bireyin taklidi ilimden tahkiki ilime erişmesi  asla mümkün değildir.

Nitekim bazı İslam alimleri, Fatiha Kur’anın sırrıdır. Fatihanın sırrı da “İyyakenabudüveiyyakenestain” ayetdir derler.

İyyekanabüdü,

Zahir yönü ile şu anlamdadır.

Yalnız sana kulluk ederim iliahi hükümlerin gereği olan tecelliler ile varlığımız devam eder, bütün varlık alemi O ilahi varlığın tecellileri ile var olur. Evrenin varoluş sistemi bu şekilde programlanmıştır. Varlığın Hakkın varlığı ile Kaim oluşu onun varoluş amacı ve ibadetidir. Fıtri anlamda kabul edilen bu ibadet türünün bilinçli hale dönüşmesi ve yaşanması halinde ise, iradi manada ibadeti yani yakınlığı getirir.

Ve İyyakenastain ayetinin yorumu ise şöyledir.

Bizde yaşanan bu tecellilerinin devamı yine senden gelecek, yardımlarla mümkündür. Yani tek varlığın, kendi kendine olan seyri ancak tecellileri ile mümkün olabilir manasına gelmektedir.

haftaya buluşmak üzere..

Ahmet F.YÜKSEL

Ön sayfa