FATİHA SÛRESİ -5-

 
(Bu Yazı 26 Aralık 1999 tarihli Akşam Gazetesinde yayınlanmıştır.)

“İhdines sırratal müstakiym”

(Bize doğru yolu göster)

Abdurrahman İbn Zeyd İbn Eslem der ki;

Sıratel müstakiym İslamın kendisidir.

Hasan İbn Süvar Ebu’l – Alâ dan rivayetle Nivas İbn Semandan naklederki;

Resulullah (s.a.v) dan şöyle duyduğunu bildirmişti.

“Allah (darb-ı mesel) örnek olarak dosdoğru yolu (sırât-ı müstakim’i) şöyle göstermiştir.

Sıratın iki yakasında iki sur, açık kapılar ve kapıların üzerine gerilmiş perdeler vardır. Sırat’ın kapısı bir münadi der ki; “Ey İnsanlar hepiniz birlikte, sırata (dosdoğru yola) giriniz ve (yolunuzu) eğip bükmeyiniz. Sıratın üzerindede bir münadi aynı şekilde çağırır, insan bu kapılardan birini açmak istediğinde der ki, Yazıklar olsun onu açma, çünkü sen onu açarsan içine girersin. Sırat İslâmdır, iki sur Allahın hadleridir, açık kapılar Allahın haramlarıdır. Sıratın başındaki bu çağrıcı Allahın kitabıdır. Sıratın üzerindeki çağrıcı Allahın her müslümanı kalbindeki uyarıcısı (vaizidir).

Birçok sahabide aynı hadisi nakletmiştir.

Kur’an mealinden anlaşılacağı üzere bu ayetin manası ”bizi gerçeğe giden en kestirme direkt yol üzerinden yönlendir” demektir.

“İhdines” yönlendir manasınadır, en kestirme ve direkt yol üzerine ...

“sıratellezine enamte aleyhim” 

O kendilerine en kısa ve kestirme yol üzerinden ihsanda bulunduğun enam ettiğin  kişiler gibi yani Hz.Muhammed, Hz.Ebubekir, Hz.Osman ve Hz.Ali örneği, bunlara nasıl enam ve lutufta bulunarak hakikatı yaşama için en kestirme direkt yol üzerinde bulundurduysan o yol üzere o gerçeğe giden yol üzere beni de yönlendir.

“Gayril Mağdubi Aleyhim”

Kendilerine gadabta buulunman dolayısı ile senden yüz çevirenlerden değil, yüzü Allaha dönük olanlarla beni bulundur. Bir insanın yüzü Allaha dönük ise  “enamte aleyhim” hükmüne girer, dünyada bırakıp gideceği şeylerle kafası meşgul ise bu yönlü uğraşılar yani, İslamın tasvip etmediği uğraşılar içindeyse, “gayril mağdubu aleyhim” hükmüne girer .

“Ve Leddalin”

Allah’ dan yüz çevirip, dünyada bırakıp gideceği şeylerle meşgul olmaktan, Allahtan gayrı varlıklar görmek suretiyle delalete sapmış olanlardan korunur.

Elhamdan sonra, Elhamın manasını bilhassa ilk ayetini –Elhamdulillahi rabbülalemin -sözünü açan ve deşifre eden, çoğumuzun pek değer vermediği ve basit gördüğü İhlas suresi gelir.

İhlas suresinini açıklamasını ilk etapta yapmıştık,

Fatiha Suresinin ilk ayetinde Allahın Esma yönü ile kendini bilişi, zati boyuta taşıyan, 3 ayetten oluşan İhlas Suresi muhakkakki çok iyi algılanmalı ve değerlendirilmelidir.   

haftaya buluşmak üzere..

Ahmet F.YÜKSEL

Ön sayfa