İHLÂS SÛRESİ

 

(Bu Yazı 27 Aralık 1999 tarihli Akşam Gazetesinde yayınlanmıştır.)

Kul: HuvAllahu Ehad

(Resulüm) De ki: O Allah, AHAD’dır!..

Allahus-Samed

Allah, Samed’dir,

Lem yelid ve lem yuled

Doğurmamış ve doğmamıştır.

Ve lem yekün lehu küfuven Ehad.

Onun küfuv’u (dengi, misli,..) yoktur, AHAD’dır..

Yorum ;

Adamın biri, bir başkasının devamlı İhlas suresini okuduğunu duydu. Resulullah’a durumu anlattı. Resulullah buyurdu ki ,

“Nefsim, Kudreti elinde olan Allah’a yemin ederim ki, İhlas suresi Kur’an’ın üçte birine denktir.”

Bu Hadisi biz, İhlas suresinin Kur’an’ın üçte birlik kısmını kapsaması, üçte birlik kısmın İhlas suresinin içerdiği mananın tafsiliyle var olduğu şeklinde algılamaktayız. Aslında bütün sıfatların ve tafsili olan manaların ve bu manaların zuhuru ile var olan alemlerin varlığı Allah’ın Ahadiyetine dayanmaktadır.

Sure, müşriklerin, Hz.Muhammed’e, Rabb’ını tarif et demelerinden ötürü Mekke’de nuzül etmiştir. Dört Ayetten müteşekkildir.

Ahad suresinde anlatılmak istenen; Mutlak varlığın eşkalsiz, şekilsiz ve vasıfsız oluşudur.

Ahad kavramının anlamını bilmek, Kelime-i Tevhid’in çok iyi algılanmasıyla mümkündür.

“O” yani ‘Ahad’ sonsuz, sınırsız parçalanması mümkün olmayan “TEK” tir.

Ahadiyet vasfı bütünüyle İlah ve Tanrı kavramını yok eder.

Ahad kelimesinin yanında yer alan Samed vasfının oluşu “ZAT” ının çokluk yönlü sıfatı ile alakalıdır.

“SAMEDİYET” Allah’ın kendinde oluşunda ihtiyaç sahibi olmadığını belirtir.

Örneğin ;

Allah ‘Rezzak’tır.Yani kullarının rızkını temin eder.Ama Allah kendisi için rızık sahibi değildir.

Bu ismin varlığı (Rezzak) Melikiyet, yani varlığın bedene dönük boyutu ile ilgilidir.Aynen Samediyet ismi ni de böyle düşünmek gerekir.

İhtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılamak , Allah’ındoğmamış, doğrurmamış ve benzeri olmayan yönleri ile anlatımı zatının bu gibi ibareleri içermediğinden ötürüdür.

Ahmet F YÜKSEL

 

Ön sayfa