KUR'AN'DA İNSAN -5-

 

Arapça tefsir yapmak özellik arz eden bir nitelik, ama Kur’anı yorumlamak ise apayrı bir vasıftır. Tamamen  bir ulusa indiğini düşünmek de bir yanılgıdır.
Kur’anı sadece tefsir edildiği şekliyle kabul etmek, hiçbir zaman bireyi düze çıkarmaz. Bu zihniyet egemen oldukça-ki hala büyük ölçüde egemendir- evrensellikten bahsetmek gerekmez. Bu şartlanma bilginin ışığında kaybolmaya mahkumdur.  
Buğün insana ait mevcut projelerin çöküşü veya tıkanması onunla irtibatın kesilmesine dayanmaktadır.  
Zira kur’an bir rehber ve yol göstericidir.
Toplumsal yaklaşımlarımızdan biri de her hatayı saklamaktır.Hatta hatanın kusurlarını birilerinini üstüne atmak ve her hata ile ilgil suçlular bulmak, maalesef içgüdüsel bir yaklaşım haline geliyor. Korkarak, saklayarak veya başkalarını bilmezlikle suçlayarak öğrenme fırsatını kaçırıyoruz. Bu çok önemli vurgulama Kur’anı anlamada ilk planda göze çarpıyor. Gerçek olan onun  ne vermek istediğini saptamaktır.

Kur’anda “ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” anlamına gelen “ Bismillahirrahmanirrahim” cümlesinin adıdır Besmele
Arapça’da Besmele, menhût bir isim veya mastardır.” Allah’ın adını anmak” anlamındaki tesmiye de Besmele yerine kullanılır. Türkçe’de  “Besmele çekmek”, “B’ismillah demek” deyimleri Besmele’yi  okumak anlamına gelir.  
“Eûzü Besmele” ise, “kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım” anlamındaki “ euzü billahi mineşşeytanirracim”cümlesiyle Besmele’nin ortak adıdır.  
Çeşitli dinlerde Besmele’ye tekabül eden kelime ve tabirler vardır. Hinduizm’de “om” lafzı, bir tür Besmele gibi kullanılmıştır.
Bu lafız önceleri tanrı Brahma’nın bir sembolü iken sonradan Brahma,Vişnu ve Şiva’yı ihtiva eden mistik bir tefekkür ve duyuş haline getirilmiş,bir nevi Besmele gibi kabul edilmiştir.
Yahudilik’te tanrı adı olan “Yahve” kelimesinin boş yere ağza alınması yasaklandığı için ( Çıkış, 20/7; Tesniye, 33/5) Besmele karşılığı olan”ba-şem Yahve “( Yahve’nin adıyla) ifadesi sadece “ba-şem” şeklinde kullanılmıştır.Eski Ahid’de yer alan,”Rabbin ismiyle onları kıracağım” ( Mezmurlar, 118/11,12)  ve “Rabbin ismiyle gelen mübarek olsun” ( Mezmurlar, 118/26 ) tarzındaki ifadeler de Besmele ’yi andırmaktadır. Hıristiyanlık’ta ise, Besmele’ ye karşılık olabilecek ifade,”
Baba, oğul,ve kutsal ruh adıyla” cümlesidir ki, bütün dinî davranışların vazgeçilmez temel unsuru kabul edilmiştir.
Nitekim İncil’in telakkisine göre, Hz. İsa,havarilerini “ Baba, oğul ve kutsal ruh adına “milletleri vaftiz etmekle görevlendirmiştir. .( Matta, 28/19
Hıristiyanlar, Hz. İsa’yı da ilah kabul ettikleri için teslis formülü yerine sadece “Rab İsa’nın adıyla” ifadesini kullanmaktadırlar.

(devamı var)

Ahmet F.YÜKSEL

Not: 25.12.2000 Akşam Gazetesi

Ön sayfa