Adalet Tecelli Ediyor mu?

 Anayasamızın onuncu maddesine göre :
” Herkes,dil,ırk,renk,cinsiyet,siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle, ayırım gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

Söz konusu eşitlik, birimlerin ,yürürlükte olan kanunlardan ayırım yapılmaksızın istifadesi yönündedir.Bu ifadeyi kanunların herkese aynı, eşit olarak uygulanacağı yönünde anlarsak büyük bir yanılgı içine düşmüş oluruz.Böyle bir durum hiçbir zaman mümkün olamaz.Çünkü temel yasanın, Anayasanın dışında, toplumun düzen ve intizamını, birimlerin bireysel haklarını temin etmek için ihtiyaçlar doğrultusunda kanunlar düzenlenmiştir.Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu ,çeşitli ihtiyaçlara cevap veren yürürlükteki kanunlardan sadece birkaçıdır.

Her birimin elde etmek istediği hakkı, diğer birimin hakkettiğinden farklı olacağından, bu durumda uygulanacak kanunlar da farklı olacaktır.Burada bire bir eşitlik söz konusu olamaz.
Çevremizi incelediğimizde, insanların, ihtiyaç duydukları çeşitli şeyleri bedelini ödeyerek satın aldığını görmekteyiz.Birimlerin ihtiyaçlarının çeşitli olması,birimler arası ilişkilerde ve bu ilişkilerin doğurduğu haklarda da çeşitlilik oluşturmaktadır .Kanunlar,hakkı temin etmek,korumak üzere oluşturulduklarından ve bir birimin hakkı, hakkettiği diğer birimin hakkından,hakkettiğinden farklı olacağından,kanunların her birime bire bir eşit uygulanması da söz konusu değildir.

Aslolan Anayasanın ,temel yasanın teminatı altında hakkın,hakkedilenin alınmasıdır.
Hakkeden, hakettiğini aldığında da ADL isminin mânâsı gereği ADALET TECELLİ EDER.

Aytül Ardor