İsimlerin Temsil Ettikleri

 

İsimler makro ve mikro planda yani kainat ve insan içinde bulunan özelliklerin ve değerlerin TEMSİLleridir. İsim, kelime anlamı olarak dahi temsil demektir.
Buna göre tespit edilen, Kuran içinde geçen bazı isimlerin enfüsi manaları ve ifade ettiği temsiller şöyle görünmektedir:

Adem A.S., insan ve mevcudatın yaratılış YAPISININ, temsili ve özetidir.

İdris A.S., herşeyin birbiri ile ilgisini, iletişimini öğreten EĞİTİMİN, derslerin temsilidirki, İnsan eğitimle yükselir ve dikkat edilirse bu zatın insanlığın ilk dönemlerinde gelmesi ibret vericidir. Derslerle doğrular öğretilir, sabır gerekir.

Eyyub A.S., SABRIN temsili,

İlyas, elyesa A.S., ÜMİDİN (yeise düşmemenin) temsili,

Hut A.S., TEVAZUnun temsili,

Salih A.S., SULHÜN ıslahın temsili, (cehalete karşı savaşmış zat. Dikkat edilirse sulh ancak cehaleti yenebilen bilgi toplumlarında tahsis edilebilir.)

Şuayb A.S., hak üzere hassas MİZANın temsili,

Davud A.S., halifeliğin, hak üzere adaletle HÜKMÜN temsili,

Süleyman A.S., hak üzere nimeti yerinde kullanmak olan ŞÜKRÜN temsili,

İsmail-ishak A.S., TESLİMİYETİN temsili,

Yakub A.S., hakka kurbiyet olan, YAKINLIĞIN temsili,

Yusuf A.S., insan yapısındaki manevi KALBİN temsili,

Yunus A.S., hakkı TESBİHİN temsili,

Nuh A.S., hak üzere kararlılık olan AZMİN temsili,

İbrahim A.S., Hakka DOSTLUĞUN Hanifliğin temsili,

Musa A.S., kökü hak olan, KELİMENİN temsili, Allahın kelimeleri; onun ibadı ile iletişim kurduğu rasulüdür. Hakikati kurandadır.

Harun A.S., kelimenin talebi ile kelimelerin hakiki çekimlerini ve Eklerini temsil eder ki; kelimeler yalın haldeyken ifade ve anlatımda zorluk çeker.

Yahya A.S., Hak kelimeye sadakat ile gelen İLHAMın temsili,

Zekeriyya A.S., Hakkı HİMAYE eden beynin temsili,

(zekeriyyanın mihrabı, insanın kafatasını temsil ediyor.)

İsa A.S., yaşayan hak mana ve şifa olan, temizlenenlere mesh edici, Allahın emri ve emrinden olan VAHİY Ruhunun temsili, İsanın şahsı manevisi dahi kurandadır.

Meryem A.S. (rasul değildir) kelimelerle gerçek anlamları (hak söz) arasındaki sadakat ve ilim ile kurulan hak BAĞANTILARIN temsili, musa ve harunun akrabasıdır. Kelimeler arasındaki bağlantı, muhkeme sadık kalınarak kurulursa bundan hak söz-mana olan Hz. İsa doğar.

Ruhulkudüs, Cibrili emin A.S., yaşayan ilim olan ruh; yaşayan mana olan vahyi, taşıyan ve aktaran hak İLMİN temsili, cibrili emin özelliği; ilmin, emin edici ve ister istemez kabul ettirici özelliğidir.

Muhammed Rasulullah A.S., üzerine hak mana ve şifa olan vahiy ruhunun indirildiği, insana nefeh edilen ve vahyi alan RUH - RASULÜN temsilidir.

O ruh-rasulden başka hiçbir varlık ve özellik, Allahın tecellisine dayanamaz, İnzal ve mirac, ancak Allah ve kendinden Ruhunun birlikteliğindedir.

Muhammed NebiyAllah A.S.,

insan ve mevcudatın yaratılış GAYESİNİN mevcudat ve insandaki en yüksek değerlerin “olması gerektiği haldeki” tümünün birarada ve toplu olarak temsili ve özetidir. O, insan için gerçek bir ÖRNEKTİR.

O zat, Asla şaşmaz ve haddi aşmaz. Allahın tecellisi olan herşey onun ancak Abdidir. O zat, Allaha ABİD olmaklığı temsil eder.

(ibadet, en geniş ve en derin manada her bakımdan Allaha tabi olmaktır. Secde, En ileri manada ona tabi olmakla, onunla bütünleşmekdir.)

Dikkat edilirse şu değerler, hakka sadakatin en üst seviyede olması gerektiği ve olduğu değerlerdir: hak üzere azimli olmak, hakka dost olmak, hak kelime, hak mana ve hak rasul.

Olumsuzlukları temsil eden isimler:

Firavun: tağuta kapılmış nefs olan benliğin, tek kişilik toplum olan insan üzerindeki zalim KRALlığını ve tahakkümünü temsil eder.

Turisina