Cami

 

Adem-insanın kişilik bilinci, içinde Allah ruhunun olduğu ve tüm meleklerin, cinlerin ve her bir birimin bulunduğu bir topluluk bilincidir.

İnsanın Bedeni (tın) boş bir cami binası gibi boş bir binadır. Bu bina içindeki toplum, insanın benlik bilincini meydana getirir. Beden denilen cami binası bu topluluğun mekanıdır.

Her bir insan, içindeki çeşitli birimlerle, kainatta hali hazırda bulunan ve özellikleri birbirinin aynı olan birimlerin birlikteliğidir. İnsanın benlik bilinci, bu toplumun meydana getirdiği ortak toplum bilincidir.

Bunu bilmeyen kendisini ayrı bir varlık sanır. Halbuki onu ayrı bir kişi-kavim olarak ayıran ; yönelimindeki, kabullerindeki ve bunlara bağlı olarak yaptıklarındaki farklılıklardır. Ki; kişiyi yeni ve farklı bir kişi-kavim olarak OLUŞTURAN bunlardır.

İnsan, zannettiği gibi bütünden ayrı bir mevcut değil, hepsi birbirinin aynı olan, bütünün bir özeti olan, herbiri tek kişilik yaşayan bir kavim, yani toplumdur. Herbiri bir ademdir.

Bu toplum, yönelimleri, kabulleri ve yaptıkları kendisine yüklenerek müstakil hale getirilen, her biri yeni yaratılan ve yaşayan bir kavimdir.

Kafatası kişinin mihrabıdır. Altındaki beyin herşeyin üzerinde yazılı olduğu (hıfz ve himaye eden) beyindir. Doğal olarak yönetimi, yürütmeyi, himaye etmeyi ve hakimiyeti temsil eden kral, akıldır. Bu akıl her türlü şer veya hayır etkisi altında kalabilmektedir.

Kişi, içindeki özelliklerden hangisini mihrabının altında öne geçirirse ve toplum olarak ona tabi olursa, o özellik o kişinin imamı, önderi olur. Ve kişi mahşerde bu imamı ile haşrolunur.

Ademe yaratılışında ona secde etmesi (onun bünyesinde bütünleşmesi) emredilen melekler topluluğunun her biri, Allahın isimlerini temsil eden, ilgili ismin kainattaki icraatını yürütmekle emrolunan, yaşayan ve böylelikle her bir ismi faaliyetleriyle zikreden meleklerdir. Ademe nefeh edilen ruh ise Allah ismi cami’sini temsil eden ruhtur.

Böylelikle adem, binbir ismi bünyesinde cami, Allah halifesi olma özelliğinde yaratılmıştır. Ve alemlerin bir özetidir.

Melekler ancak Allahın kendilerine bildirdiği ve kendi zikrettikleri isimleri bilir

Fakat ademe herşeyin hakikatinde kaynak olan tüm isimler bildirilmiştir.

Alemler ondadır.

Turgut SAK