Cerebral  Palsy

 

Beynin hareket merkezinin ya da buradan çıkan yolların hasarı veya harabiyeti sonucu ortaya çıkan bir durumdur.Beyinde hareketi başlatan bölge Primer Motor Kabuk’tur. Burada oluşan bozukluk, sonuç olarak felce (hareket fonksiyon kusuru) neden olur.

Cerebral Plasy’i dört  bölümde inceleyebiliriz:

1) SPASTİK CEREBRAL PALSY:

 Hareketler serttir ya da hiç yoktur.

2)ATETOİD CEREBRAL PALSY:

Bazal Ganglon’un  (hareketin programlandığı bölge) bozulması ile oluşur.Garip , istemsiz hareketlerin ortaya çıkmasına neden olur.Bazal Ganglon’un çevresinde bilgiyi sınıflayan kognitif alan yer aldığında bilgi sınıflanmasında da sorunlar çıkabilir.Şarkıcı Keto bu bölüme örnek olarak verilebilir. Cerebral Plasy’de en zekiler bu bölümdedir.

3)ATAKTİK CEREBRAL PALSY:

Beyincikte oluşan bozulma sonucu meydana gelir.Kaslar gevşektir.Sarhoş gibi yürüyüp konuşurlar.

4)KARIŞIK TİP:Bu tipte birkaç sorun bir arada görülür.

DOĞUM ÖNCESİ SEBEPLER:

Kan uyuşmazlığı,

Küçük yaşta hamile kalmak,

Genç yaşta doğum yapmak,

Sık gebelik,

Çoğul gebelik,

Annenin beslenme sorunları,

 Stres,

Kazalar,

 Annenin geçirdiği enfeksiyonlar,

Gereksiz ilaç kullanımı,

Sigara,alkol,uyuşturucu,

Düşük tehdidi,

Çevre kirliliği,

Radyasyon,

Annenin (bebek üç aylıkken ) röntgen çektirmesi

DOĞUM SIRASINDAKİ SEBEPLER

Kordon dolanması,

Geç doğum,

Alet kullanımı (forseps,vakum),

Ters geliş,

Annenin fizyolojik yapı bozukluğu,

Doğum sırasında kafa darbesi.

    DOĞUM SONRASINDAKİ SEBEPLER

Uzun süren sarılık,

Çocuğun uzun süre oksijensiz kalması,

İlk aylarda geçirdiği enfeksiyonlar (ateşli hastalıklar),

Beslenme sorunları,

Zihinsel özüre neden olan faktörler ile Cerebral Palsy’e neden olan faktörler aynıdır.Tek fark, Cerebral Palsy’e akraba evliliğinin neden olmamasıdır.

Cerebral Palsy, erken dönemlerde teşhis edilirse, tedavisi mümkün olabilir.

    Erken Teşhis Kriterleri:

Çevre ile ilişkisi,

  Emme refleksi,

Obje takibi,

Kollar ve bacaklardan gereğinden fazla sertlik veya yumuşaklık,

Dört aylıkken baş kontrolünün olmaması

Altı aylıkken oturamaması

1,5 yaşında iken yürüyemeyip oturamaması

     İlk 6 ayda teşhis edilirse normale yakın duruma gelebilir. Bir yaşından sonra risk artar ve felç olur.

     TEDAVİ SÜRECİ:

İlk altı ayda nörolojik muayene yapılır.Fizyoterapistlerin yardımı ile ortaya çıkmamış fonksiyon ortaya çıkarılır,bozuk fonksiyon düzeltilir.Özel eğitimciler yardımı ile ses,ışık,dokunma uyaranı verilir.

Bir  yaşına kadar fizyoterapistin rolü yine aynıdır.Özel eğitimcinin yardımı ile çevre etkileşimi ve öğrenme kapasitesini artırma çalışmaları yapılır. Bir  yaşından sonra büyük ölçüde geç kalınmıştır.

12.12.2000
Özge İlhan