Çıplak Uyarıcı

 

Bulanık bir suyun pis olduğunu ve içilmeyeceğini hepimiz biliriz. Pis suyun içinde dolaşan mikropları göz ile görmemiz gerekmez. Aynen bunun gibi insanın içinde bulunan uyarıcı ile kişi, iyi ve kötü şeyleri  bilir, buna kimisi sağduyu der. O, Allah manası olan ruh-rasulden, insanın içinde yaşayan bir uyarıcıdır.

Hesap günü kişiye; size bir uyarıcı gelmemişmiydi denilir. Fakat insanlar, karşılarında göz ile gördüğü kanatlı nurdan bir melek şeklinde uyarıcı ister.
Basiretle görmez. Bu, tıpkı bulanık pis suyun içinde dolaşan palamut gibi mikropları görmek istemek gibidir.

Birçoğu içlerindeki uyarıcıyı ve ona tabi olacak güzel yönleri çıkarmış yada Öldürmüş veya bunlar gizlenmiştir. Bu kişilerin hakikat ile irtibatları kesilmiştir. Bunlar; ilim yerine cehaleti, tevazu yerine kibirlenmeyi, uyum yerine inadı tercih etmiş, pislik içinde yaşamayı seçmiş, kendileride pislik olan ve öylece kalacak olan en kötülerdir. Bunlar gerçeği görmezler, işitmezler, söylemezler.

Yok olmak yok. Herşey varlık içinde, bunlarda kendi pislikleri içinde kalıcıdır.
Çıplak gerçeği yaşamakla yüzyüze geldiklerinde bunların hali nice olur.

Turgut SAK