Exe Dosyası ve Genler

 

Bilgisayarla uğraşanların bildiği gibi, kendi içinde işletim bilgilerinin yazılı olduğu dosyalardan birine exe dos yası denir. İnsanda bu, genleri ifade eder.

Bilgisayar açılıp gerekli elektrik verilir ve bu dosya yürütmeye açılırsa dosya içinde yazılı bilgiler küçük elektrik yükleri ile kanallarda taşınır ve bilgiler böylece birbirini açarak faaliyet yürütülür ve istenen sonuca doğru gidilir.

İnsan DNAsında da bu dosyayı yazıldığı gibi faaliyete geçiren ve DNAda yazılı bilgiye bakarak, bu bilgilere göre görevi yerine getiren, hücre içinde ve DNA molekülleri arasında süratle hareket eden çok küçük boyutta elektriksel akımlar mevcuttur. Bunlar yazılı emirleri taksim edip taşıyan, akıp giden ve yazılı talimatı yerine getiren meleklerden başka bir şey değildir.

Zariyat suresinin okunması-düşünülmesi tavsiye olunur.

51/2 – ağırlık taşıyanlara

51/3 – kolayca akıp gidenlere

51/4 – emri taksim edenlere

51/20- yeryüzünde ayetler vardır görürcesine bilenler için.

51/21- kendi nefisleriniz içindede, hala bakıp görmezmisiniz

51/29 ......ben doğurma yaşını geçmiş bir kocakarıyım dedi...

Turgut SAK