Muhkem ve Müteşabih Hayat.

 

Dünya hayatı, sembollerle, misallerle, temsillerle yaşadığımız; yoruma açık ve muhtaç bir rüya hayatıdır. B unun tevil ve tabiri kişiler rüyadan uyanınca Allah tarafından yapılır. Böylelikle dünya hayatı müteşabih bir hayattır.

Ahiret hayatı ise burada yaşanan rüyanın yorumu ve açıklanması ile, temsillerin değil gerçeklerin direkt olarak içinde yaşandığı, esas ve muhkem bir hayattır.

Ahiret, hali hazırda yaşanan muhkem, esas ve temel gerçek olup, dünya onun içinde yaşanan çok kısa bir rüyadır.

Kalplerinde eğrilik olan ve fitne çıkaranlar, Müteşabih olan bu dünya hayatını kendilerine göre yorumlayıp bu hayatın peşine düşerler.

Rahim hayatı.

Dünya hayatı kişinin gerçek ana rahmi hayatıdır. Anne karnı, Rahim isminin dünyadaki ilk yansıma yeridir.

Dünya hayatı, rahim hayatının bir açılımı olup analarımız Allahın rahmet elinin üzerimizdeki bir uzantısıdır.

Analarımız, Allah rahmeti nin üzerimizdeki görünür elidir. O görünür elin arkasındaki muhteşem rahmeti görmez, z ahiri görüntüye çok bağlanırız. Halbuki o mübarek analarımız sadece içten, derin bir rahmetin gölgeleridir. Gölgeler ve temsiller gider, gerçek bakidir.

Turgut SAK