Ona ne hazırladık?

 

Bilgisi sadece Allah’ın ilmi dahilinde bulunan nesne ve olaylara İslâm inancında, gayp denir. Aklı ve ilmi sınırlı olan insana bu konularda fazla bir bilgi verilmediği Kur’an’da ifade ediliyor.

Kıyamet, Kur’an’da geçen beş gaypdan birini oluşturuyor. Her şeyi hikmetli/yerli yerinde yaratan Mevlamız, bir çok hikmetlere mebnî olarak sonlu bir âlemden ebedî âleme geçişin kapısı olan kıyametin saatini kullarına bildirmemiştir. Ancak, onun alâmetleri hakkındaki bilgileri Kur’an ve Sünnette bulmak mümkün.

Kıyamet saatinin hangi zaman dilimine tekabül ettiğini bilmemize imkan yok. Fakat, kulluk vazifesini yerine getirmek suretiyle kıyametle birlikte başlayacak olan ahiret hayatına en güzel şekilde hazırlanmak bizim elimizde.
Kur’an ve hadisler de bize bunu öğütlüyor.

Kıyamet, Efendimiz hayattayken Ashabın zihnini kurcalayan konular arasında yer alıyordu. Bir sahabinin bununla ilgili olarak sorduğu soruya karşılık olarak Efendimizin verdiği cevap ise kendimize şiar edinmemiz gereken nitelikte: “Ona ne hazırladın?”

Ahiret azığını en güzel bir şekilde hazırlayanlardan olmak dua ve temennisiyle...

Selim Çakıroğlu
(Yeni Dünya Dergisi editörü)