Rehbersiz Nereye Kadar

 

Pusulasını ve rehberini kaybetmiş olan insanlık bir kaosun içine dalmış gidiyor bugün. Sırf aklını referans alarak ürettiği değerler ve onun etrafında oluşan yaşam tarzı, ona aradığı mutluluğu vermedi şimdiye kadar. Özgürlük adına yaptığı her çalışma saadetini artırmak yerine onu büsbütün bir karmaşanın, mutsuzluğun ve umutsuzluğun girdabına sürükledi. Kaynağını ilahi olandan almayan ve ilkelerini ona dayandırmayan her çalışma insanoğlunun mutsuzluğunu daha da artırdı. Allah’a kul olduğunu unutan insanlık bir kez daha nefsine ve hevasına tabi olmanın ıstırabını çekiyor milenyum çağında.

Dünya hayatını ebedi kılma düşüncesi uğruna harcadı ve harcıyor bütün gayretini insanoğlu. Bilimde ve teknolojide geldiği akıl almaz seviye yine de dünyayı cennete çevirmesine yetmedi. Aksine her yeni gelişmeyle birlikte insanlığından ve istikametinden bir parça daha kaybetti. Çünkü, yapılan bütün çalışmalar insanın bedeni/maddî arzularını tatmin etmeye yönelikti. Onun mana yönü ise hiç hesaba katılmadı. Her türlü bilimsel ve teknolojik çalışma insanın dünyadan daha çok lezzet/haz alma amacına matuftu. Bedenler bu dünyadan her istediğini aldıkça ruhlar da o derece doyumsuzlaşıyordu. Hakikatin üstünü yalancı güzelliklerle örtmeye çalıştı insanoğlu.

İnsanoğlunun rehbere olan ihtiyacı dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Aklını putlaştıran modern insanın içine düştüğü kaostan kurtulması ancak onunla mümkün. Ona yol gösterecek, içini ve dışını güzelleştirmesine yardımcı olacak bir rehbere duyduğu ihtiyaç bugün her zamankinden daha da çok hissettiriyor kendini.

Kaybettiğimiz hakikati bize gösterecek, yüreklerimizde küllenen ateşi yakacak ve de gönüllerimizi huzura kavuşturarak asıl sahibine tevdi edecek peygamber varisi, gönül ehli, hikmetli insanlara her zamankinden daha çok muhtacız.  Çünkü, Onların rehberliğinde bulabiliriz iki dünya saadetini. Hakikatle yoğrulmuş gönüllerinden süzülen hikmet pırıltıları huzur ve saadet verebilir bize. Bunalımlardan ve krizlerden kurtulmanın reçetesi de onların rehberliğinde saklı.

***

Kıymetli okuyucularımız, yeni bir sayı ile daha sizlerin karşısında olmaktan dolayı bahtiyarız. Her ay imkanlarımız ölçüsünde sizlere daha iyi bir dergi sunma gayretiyle çalışıyoruz. Gündemin yoğun ve sıkıcı havasından sıyrılıp hadiselerin asıl nedenlerini açıklamaya yönelik dosyaları kapağımıza taşıyoruz. İçine düştüğümüz sosyal ve ekonomik problemlerin temelindeki gerçekleri irdeliyoruz farlı bir bakış açısıyla. Bu sayımızda gönüllerin irşadına ve bu bağlamda rehbere olan ihtiyacı gündemimize aldık. Gerçek mürşid kimdir, vasıfları nelerdir? İrşadda önceliklerimiz nedir? sorularına yanıt aramaya çalıştık.  Her zaman olduğu gibi bir birinden güzel konular  dergimiz sayfaları arasında sizleri bekliyor. Sözü fazla uzatmadan sizi Yeni Dünya ile  başbaşa bırakıyoruz. Selam ve muhabbetlerimizle...

Selim Çakıroğlu
Yeni Dünya Dergisi Editörü
http://afyuksel.com
23.5.2001