İslâm'la Savaşanlar

 

İslamla savaşanlar.
Kuranda herşey, temsillerle (isimlerle) ve misallerle tafsilatlı (ayrıntılı) olarak açıklanmıştır.
Musa aleyhisselam Kelime’yi temsil eder. Harunda onun veziri yani eklerini temsil eder. Çünkü Kelimeler, YALIN haldeyken ifadede zorluk çeker.
2:53. “Doğru yolu bulasınız diye MUSA'YA KİTAB'I ve hak ile bâtılı ayıran hükümleri VERDİK.”
11:110. “ANDOLSUN BİZ MUSA'YA KİTAB'I VERDİK; fakat onda ihtilaf edildi. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, elbette onların arasında hüküm verilmişti (ve işleri de bitirilmişti). Şüphesiz ki onlar da Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler.”
Yukarıdaki ayetlerde ifade edilen “ MUSAYA Kitabı verdik” ifadesinden bizim anladığımız şudur;
MUSA, Allahın KELİMELERİni temsil eder. KİTAP ise varlık ve hayat kitabı olan KAİNATI temsil eder ve ümmül kitaptır. Y azarı ve yaratanı RAHMANdır.
Böyle olunca “musaya kitabı verdik” ifadesi; KAİNAT KİTABINI KELİMELERE verdik (indirdik) olarak anlaşılı yor.
Allahın kelimeleri, onun ibadı ile iletişim kurduğu RASULÜDÜR ve musa ile temsil edilmiştir.
Kainatın başlangıç noktası, kuranın başlangıç noktası olan Be’ nin altındaki NOKTADIR. Kainatın son sidresi, Kuranın son harfi olan Sin’dir. Sin aynı zamanda belki son mahluk olan insandır.
İslamla savaşan iki gurup var, bunlar;
Akıllı geçinen düşmanlar: islamı ve kuranı takdir edemeyip ona karşı doğrudan değil, irtica adı altında Saldıran münafık zavallılar.
Diğeri akılsız dostlar: bunlarda islamı yeterince takdir edemeyip din adına Allah ve rasulünün haricinde birçok İnsana, hurafe ve rivayetlere tabi olan, kullanılan, okumayan, düşünmeyen, bilmeden Allah yolunda mücadele edenler.
İslamın dayanağı kurandır. Kuran, yaşayan kainat kitabının satırlanmış özetidir. Ona karşı savaşanlar, kainata ve onu yaratan fatırı zül celale karşı savaşıyor, fakat farkında değiller. O isterse sivri sinekle dünyayı mahveder.
İnsanların tümü birleşi p, kainatı ortadan kaldırabilir se islamı yenebilirler. Halbuki Allah dilemezse insan nefes dahi alamaz. Kainatı bir iğne deliğinden çıkarıp yaratan Allah, islamın sahibidir. Biz ister akılsız dost, ister akıllı düşman olalım kendimizi anlatmaktan ve yaptığımızı kendimize yapmaktan başka neyiz.
Kuran, fıtratın yaşayan kitabı olan kainatı okuyor, okutuyor. Gafillerin bir kısmı onu okumuyor bir kısmıda Onunla savaşıyor! Hepside bilmeden savaşıyor.
Ortada büyük bir KÖR DÖVÜŞÜ var.

Turisina