Tükenmemek İçin

 

Hayatın sadece dünya ile sınırlı oduğunu ileri süren anlayış hayatımıza hakim olmaya başladığından beri her şeyi tüketir olduk. Tüketim çılgınlığı bir yaşam biçimi haline geldi bugün. Hep bir şeyleri tüketme arzusu etrafında dönüyor hayat. Aslında tükettikçe kendimizi tüketiyoruz da farkında değiliz...

Her insan kendi hayatını yaşar hiç şüphesiz. Ve hayat bir kere yaşanır. Ama Allah’ın rızasına uygun bir şekilde geçirilmeyen bir ömür büyük bir kayıptır insan için. Bundan dolayı hayatın her anını dolu dolu yaşamalı insan. Bir işte yorulunca başka bir işe koşarak bereketlendirmeli ömrü. "İki günü bir birine eşit olan ziyandadır." düsturu rehberlik etmeli ona. Hayatın bir imtihan olduğu gerçeği etrafında şekillenmeli bütün davranışlarımız. Yaşamı sürdürmek için bahşedilen her türlü nimeti ve imkânı meşrûiyet sınırları içinde elde etmeli ve kullanmalıyız. Hayata bakışımızın merkezinde bu düşünce olmalı. Alınan her nefesi son nefes, başlayan her günü son gün telakki etmeli ve israf etmemeli hiçbir nimeti.

Bugün israf kelimesi yaygın olarak yeme, içme, giyim-kuşam ve diğer tüketim alanlarında itidalden saparak aşırı derecede harcama yapma, saçıp savurma anlamında kullanılıyor. Bizce israfın bu yaygın kullanımının dışında çok daha geniş ve kapsamlı bir manası var. İsrafı sadece yeme, içme gibi günlük ihtiyaçlardaki ölçüsüzlükle tanımlamak İslam’ın ona yüklediği manayı daraltmak olur. İsraf, doğru ve gerçek olandan sapma, meşrû sınırların ötesine geçme, bir şeyi maksadına uygun olarak kullanmama anlamını taşıyor, en geniş manasıyla. Her türlü imkânı yerli yerinde ve kâfi miktarda kullanmamak  ise isrâfın en büyük özelliği olarak çıkıyor karşımıza.

İçinden geçtiğimiz ekonomik şartların zorluğunu göz önünde tutarak dikkatleri israfın üzerine çekmeye çalıştık bu ay. İsraf kavramına nelerin dahil olduğunu ve israfın hangi boyutlarda gerçekleşebileceği sorusuna cevap aradık, her şeyde ölçülü ve itidal üzere olmak gerektiğini de vurgulayarak. Allah cümlemizi haddi aşıp ta israf eden müsrif kullarından eylemesin. (Amin)

Selam ve muhabbetlerimizle...

Selim Çakıroğlu
Yeni Dünya Dergisi Editörü
http://afyuksel.com
02.5.2001