Tur Sûresi

 

1. “Tûr'a, andolsun ki, 2.Satırlanmış Kitab'a,

3.YAYILMIŞ İNCE DERİ ÜZERİNE,”

--------------

Tur Suresi 3. Ayette kuranın ORİJİNALİNE DİKKAT ÇEKİLDİĞİ görülmektedir. Ve onda ÜSTÜN, ESRE, ÖTRE yoktur.

Kurandaki Kelimelerin ne yüce manalar taşıdığı ve onda gelişi güzel bir kelime olmadığı basiret sahiplerine aşikardır.

Böyle olunca nur suresi 31. Ayette örtülmesi istenen HMR, sonradan konulan ÖTREYE dayanılarak tefsir edilen baş örtüsü değil, yine kuranın HMR kelimesine verdiği anlamdan ve kelimenin arapça anlamından bilineceği üzere kadınların göğüsleri (doğal içki olan memeleri) olduğu açığa çıkmaktadır.

Nur Suresi 31. Ayetteki HMR kelimesi ile yusuf suresi 36 ve 41. Ayetler içinde geçen HMR kelimeleri arasındaki tasvir ve tefsirle ilgili bağlantılar bulunuyor;

YUSUF SURESİ:

36. “Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri dedi ki: Ben (rüyada) İÇKİ sıktığımı gördüm. Diğeri de: Ben de BAŞIMIN ÜSTÜNDE kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver. Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz, dedi.

---

39. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı?

40. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz (uyduklarınız), sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi (uymamanızı) emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların ÇOĞU bilmezler.

41. Ey zindan arkadaşlarım ! (Rüyalarınıza gelince), biriniz (daha önce olduğu gibi) efendisine İÇKİ içirecek; diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş (bu şekilde) kesinleşmiştir.”

Yukarıdaki ayetlerdeki İÇKİ-HMR kelimesi ile, nur suresi 31. Ayet ve içindeki HMR kelimesi arasında, hem nur 31 deki HMR kelimesi hakkında tefsir, hemde ahir zamandaki olayları ve akibetini açıklayan işaret bulunduğu görüşündeyiz.

Şöyleki: HMR kelimesi aslında olduğu gibi içki olarak tasvir edilmelidir,

Halbuki kelime üzerine sonradan konulan ÖTRE ile ve atalardan gelen bakışla, BAŞ ÜZERİNDEKİ bir META olarak TASVİR edilmektedir. Bu, devletle kutuplaşan siyasi bir simge ve üzerine iktidar hesapları yapılan bir meta olmuştur. Bunlardan içki olarak tasvir edilen, kral tarafından kurtarılacak, Diğeri ise yine kral (devlet) tarafından cezalandırılacaktır. Olay böylece kesinleşmiştir.

Kuranın orijinalinde ötre esre üstün işaretleri yoktur. Bunlar okumada kolaylık olsun diye sonradan yapılan çalışmalarla harflerin etrafına konulmuştur. Bunları aslında olmadığı haliyle ayete bakarsak, nur 31 deki HMR kelimesinin (doğal) İÇKİ olduğu açığa çıkmaktadır. Buda ayet içindeki HMR kelimesinin, baş üzerindeki bir meta değil, doğa l içki olan kadın göğüslerini ifade etmektedir.

HMR kelimesinin baş örtüsü olduğunu savunan, siyasi ve ekonomik tuzaklarını üzerine kurdukları dayanakları, kelime üzerine sonradan konulan ÖTREYE kalmıştır. Buda tur suresi 3. Ayetle ellerinden alınmış, millete, dine ve insanlığa kurdukları tuzak, başlarına geçmiştir. Kurandan dayanakları kalmamıştır.

Gafiller bilmezlerki bütün tuzaklar Allahındır ve Allahı kimse taciz edemez.

O, dinini ve kitabını korumaya ve dünyaya hakim kılmaya kadirdir.

Aklı başında olan bütün insanların, dinini Allaha tahsis etmek üzere, Kurana yönelmeleri ve islama sahip çıkarak, onu siyaset ve menfaate alet edenlerin elinden alması zamanı gelmedimi?

Turisina