Almanlar Olsaydı Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü Nasıl Belirlerlerdi?

Prof.Dr. İbrahim Ortaş
 

Son günlerde üniversite üst yöneticilerin belirlenmesi konusunda iki ciddi tartışma konusu yaşanmaktadır. Yakın geçmişte Marmara, Giresun ve Erzincan Üniversitelerinde yapılan aday belirlenmesi yoklaması sonucu öğretim üyelerinin ilk sıraya yerleştirdiği adayların YÖK tarafında Cumhurbaşkanına atanmak üzere gönderilen ilk sıralamaya girememeleri nedeniyle sık tartışılan konu yeniden alevlenmiş oldu. Anayasa tartışması kadar ilgi gören üniversitelerin üs yöneticilerinin belirlenmesi konusu sokaktaki insandan Cumhurbaşkanına kadar, YÖK başkanı dahi kimsenin memnun olmadığı görülüyor.
Bir ülkenin gelecekteki nitelikli insan potansiyelini yetiştiren üniversitelerin yönetim organlarının niteliği birçok bakımdan önem
taşıyor. YÖK yasası kurulduğundan bu konular gündeme gelmiş ve ülkemiz bilim ve eğitim hayatının zarar gördüğü belirtilmişti. Halen de objektif ölçütler içinde konuyu işleyen duyarlı bilim insanları yılmadan
işlemektedirler.
Bu anlamda üniversitelerin özerk olması ve kendi öze durumları nedeniyle birer devlet kurumu veya işletme gibi yönetilmek yerine bilimsel anlayışa uygun olarak ortak aklın etkisi ile özerk ortamda yönetilmesi kaçınılmaz olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörü İçin Arana Özellikler Yetersiz
İkinci gelişme ise yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesi üst yönetiminin
belirlenmesi için başlatılan adaylık süreci ki bu da yukarıda belirttiğimiz mevcut üniversitelerimizin herhangi bir kritere bağlı olmayan üniversite üst yönetimlerinin belirlenmesi ile doğrudan ilgilidir.
17.06.2010 tarihli YÖK basın bildirisinde "18.06.2008 tarihli ve 5772
sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13.
maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre yeni kurulan "Türk-Alman Üniversitesi"ne 13.05.2010 tarihli Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunca belirlenerek Cumhurbaşkanlığına sunulan 3 rektör adayından birinin çekilmesi ve listenin Başkanlığımıza iade edilmesi üzerine Türk-Alman Üniversitesi'nin rektör seçim sürecinin yeniden başlatılmasına karar verilmiştir" denilmektedir.
Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacak kişilerde;
a. "Profesör" akademik unvanını taşıması, b. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir halin bulunmaması, b. Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olması, şartları aranacaktır.
3. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim
üyelerinin, üçüncü fıkrada belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi
bir Devlet veya Vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak
görev yapmaları şart değildir.
4. Başvuru dilekçesi ile birlikte ekte sunulan formata uygun olarak aday
adayının akademik özgeçmişi ve yayın listesi yer almalıdır.

Yeni Üniversite Rektörü Tecrübeli Ve Deneyimli Olmalıdır
Yeni kurulacak üniversite için daha önceden bir aday listesi belirlendi ve
YÖK bildirisinde de belirtildiği gibi adaylardan birinin çekilmesi ile
süreç yeniden başlamıştır. Çekilen aday doğru bir iş yapmıştır. Bu
bağlamda hem YÖK hem de Cumhurbaşkanlığını belirli bir itham altında
tutmaktan kurtarmıştır. Bu bağlamda Türk Alman Üniversitesi rektörlüğünün atanmaması hayırlı olmuştur.
Doğal olarak 4 milyona yakın Türk vatandaşının yaşadığı Almanya ile
ülkemiz arasında bir üniversitenin olması son derece önemlidir. Aklıma
gelen soru şu, acaba Almanlar bir Alman-Türk Üniversitesi açsalardı kurucu rektör olarak ne tür ölçütler ararlardı? Daha önce yazdığım
Üniversitelerde seçim modelleri konulu 8 yazıda konuyu dünya ölçeğinde nasıl işlendiğini örnekleri ile anlatmaya çalıştım.

Almanlar Niteliğe Değer Verir Bu hafta başında Portekiz'de katıldığım bilimsel bir toplantıda Alman meslektaşıma "ülkenizde rektörlük seçimleri nasıl yapılıyor?" diye sordum.
Ve yeni kurulan Türk Alman üniversitesinden bahsettim. Alman hocanın
cevabı "biz olsak amaca uygun en yetkin kişiyi dünya çapında ilan ile
alırız" olmuştur. Genelde rektörleri aranan özellikle akademik düşünce
anlayışı, bilgi birikimi, üretkenlik, çalışma kültürü, hukuk bilgisi,
toplumsal aydınlanmaya katkısı ve estetik duyarlılıklar gibi ölçütler
aranır. Her şeyden önce anabilim dalından Rektörüne kadar niteliği en
yüksek bilim insanları üniversitede yönetici konumdadır.
Daha önce Almanya'da bilimsel araştırma yaptığım sıralarda ve ileriki
dönemlerde kısacıkta olsa sistemi incelmiş olmam nedeniyle Almanların
nasıl sistematik hareket ettiklerini biliyorum. Alman Üniversitelerinde
yöneticiler bayındırlık işlerini andıran faaliyetler ile değil, geçekten
bilim ve bilimin işleyişi ile ilgileniyorlar. Konu temelde üniversiteye
nasıl baktığımıza bağlıdır. Üniversiteyi nasıl tanımladığımıza ve nasıl
bir üniversite istediğimiz sorusu ile doğrudan ilgilidir. Dünya üniversitelerinin bu konudaki tecrübesi açık. Akademik başarısı olmayan, ciddi anlamda projeler üretmemiş, uluslararası alanda bir kongreye düzenlememiş, kongreye katılmamış, herhangi bir kongrede seçkin bilim insanları karşısında iki cümle konuşmamış, temel bir iki eseri olmamış, ciddi anlamda yayınları atıf almamış hiçbir kimse yönetici yapılmaz.

Maalesef konu yine üniversiteyi nasıl gördüğümüz, üniversiteden ne
beklediğimi ve nasıl bir üniversite istediğimize bağlıdır. Dünyanın
bugünkü gelişmişlik ölçüsü ve üretkenliği bilim ve teknoloji üretimine
bağlı olduğu için, ülkelerin kendi tercihlerini kendileri yapmak zorundadırlar. Bir toplum kendi yerini nerede görmek istiyorsa ona göre
bilim ve teknolojiye değer vermek zorundadır.  Bu nedenle Almanlar
niteliği ve akademik başarısı yüksek insanlar arasından aday seçiyorlar.
Seçimlerinde de değişik teknikler kullanarak üniversite bileşenlerinin
tümünün katkısını aramaktadır. Daha önce değişik Alman Üniversitelerinin seçim modellerini yazmıştım. Çoğunlukla Almanlar öğrenci, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, çalışan ve öğrencilerin belirli ağırlıklarda kullandıkları oy ile oluşan büyük senatonun oluşturduğu komite seçimi hazırlamaktadır. Seçim üniversitenin içine yönelik ve üniversitenin kendisi seçiyor. Üniversite bileşenlerinin özgür iradeyle seçtiği senato doğru adayı seçebiliyor. Aynı senato başarısız
Tekrar Türk-Alman üniversitesine dönersek, yeni kurulacak bir üniversite için belki daha dikkatli olunmalı ve ek önlemlerin alınması gerekir.
Yerleşik bir üniversite değil yeni kurulan bir üniversitede yönetici olmak
herhalde en azından geçmişte bir üniversitede rektörlük yapmış olması
şartı aranır diye beklenir. Deneyimli, girişimci, ufku ve öngörüsü olan,
vizyon sahibi, toplum içinde sevilen kişiliklerin olması üniversitenin ilk
inşası ve üniversitelik bilincinin yerleşmesine katkıda bulunacaktır.

Mevcut Hali İle Rektör Belirleme Seçimleri Üniversitelere Zarar Vermekte ve Verisizleştirmektedir"14 Temmuz 2010 tarihli gazetelerde Sayın YÖK başkanının Üniversite rektörlük seçiminin değişeceği yönündeki ifadesinin de tartışmaya açılması gerekir. Her ne kadar yıllardır sistem eleştiriliyor olsa da YÖK başkanı Sayın Yusuf Ziya Özcan'ın rektörlük seçiminin yarattığı olumsuzluklar ile ilgili kaygısını sorumluluk makamında oturan üst düzey yönetici olarak dile getirmesi önemli.
Üniversite mevcut durumdaki adı seçim ancak net nitel ölçütleri olmayan seçimi şeklinin artık ülkemizin bilimine zarar verdiği aşikârdır. Bu hali ile toplumda hiçbir güven ilişkisi kalmamış ve ciddi eleştiriler
almaktadır. Temel sorun doğru bilim adamı seçiminin yapılmaması ve buna bağlı olarak doğru yönetici seçilememesindendir. Sorun seçimde değil bir bütün olarak sistemin olmamamsı, neyin arandığının bilinmemesi kadar yasanın sonuçta atamaya uygun olmasından kaynaklanıyor.

Portekiz Sitemi Uygun Görülüyor Geçen hafta sonu Portekiz'in Evora kentindeki Evora Üniversitesinde yapılan bilimsel toplantıda açılış kokteyline gelen Rektör ve yardımcısı ile ayaküstü konuşma fırsatı buldum. Yeni Rektörden sistemin işleyişini öğrendim. Daha öncede Dünya Üniversiteleri Seçim sistemleri adlı yazımda da belirttiğim görüşler yakın olan Portekiz sistemini anlattılar.
Portekizliler Rektörlerinin bağımsız olarak seçilen seçiciler kuruluna
seçtiriyorlar.
Şöyle ki, Üniversitenin belirlediği bağımsız bir seçiciler kurulu oluşuyor.
Seçim kurulu 18 kişiden oluşuyor.
Kurulun komposizyonu şöyle oluşuyor 13 kişi profesörler tarafından seçiliyor.
2 kişi üniversite çalışanları 3 kişi öğrenciler tarafından seçiliyor.
18 Kişilik kurul üniversite senatosu ile birlikte üniversite dışından konu
ile ilgili 7 kişiyi de daha seçiyor. Üniversite dışı kişiler çok sözü
edilen mütevali heyeti veya sosyal konsey üyeleri gibi üniversite ile
ilgili olan kişilerden seçiliyor. Sanayi, eğitim, meslek odalar ve benzeri
kesimlerini temsil eden kişilerden oluşuyor.

Seçilen Kişiler Seçilecek Adayı Belirliyor.
Adaylar önce senatoya; sonra da seçim kuruluna projelerini ve hedeflerini anlatıyor. Adaylardan aranan özellikler: doktora yapmış olması, varsa bilimsel yayın geçmişi, yönetim becerisi ve toplumsal proje ve ilişkileri istenmekteymiş.
Seçilen rektör her iki ayda bir seçim kuruluna gelişmeler hakkında rapor
veriyor. Her yıl gelecek yıla ilişkin hedefini ve projelerini açıklıyor ve
bir önceki yılın hesabını üniversiteye anlatıyor.
Eğer rektör her iki ayda bir verdiği raporda işlemleri ve harcamaları ile
ilgili ikna edici bulunmazsa seçiciler kurulu rektörü uyarıyor veya
başarılı bulunmayan rektör görevden el çektirebiliyor. Böylece rektör
üniversite içinde kontrol edilmiş oluyor. Gerçek anlamda üniversite
özerkliği ancak bu şekilde sağlanıyor. Diğer organların belirlenmesinde
bölüm başkanı yurtiçi ve dışından adaylar arasında akademik dosyası
dikkate alınarak belirleniyor. Evora Üniversitesinde Fakülte yerine farklı
birimler enstitü çatısı altında toplanmaktadır. Ancak kişilerin
labaratuvar ve araştırma grupları etkin konumdadır. Bölüm başkanı
seçiminde adayın bilimsel özgeçmişi, yayın, etkinlik ve projeleri dikkate
alınıyormuş. Ancak Portekizce bilmek kaydı ile herkes aday olabilmektedir.
Agronmi (tarım bilimi) bölümünün başında bir Alman hoca bulunuyor. Genelde batı üniversitelerindeki geleneğe uygun olarak üniversitede belirli oranda yabancı öğretim üyesi bulunuyor. Alman hocaya sorum "atanmanız zor olur mu?". Cevabı hayır dosya üzerinde en iyisi seçildiği için kendime güvenerek geldim. Hemen ekliyor, "tabii yönetici olmak değil yöneticiliği sürdürmek zor". Aralıklarla bölüm başkanı ve Enstitü başkanı bilimsel çalışmalar hakkında bölümü bilgilendirmek ve her yıl gelecek yılın planı açıklamak ve gerçekleşen durumu rapor etmek zorundadır. Yani bizden farklı olarak liyakate dayalı ve sürekli üreten bir sistem oluşturulmuştur. Tabii burada bütün kesimler örgütlü ve sorumluluk gösteriyor. Her şey tek kişinin iki dudağı arasında değildir. Üniversite kamuoyu da bilinçli ve küçük şeylere prim vermiyor.

Türkiye'nin Geleceği Nitelikli Üniversitelerden Geçmektedir
Dünyanın 17 büyük ekonomisi olan Türkiye'nin büyüklüğü ile bilim ve
üniversiteye bakışı arasında ciddi bir farklılık olduğu artık aşikârdır.
Hepimizin iyi niyetle geriye bakmadan ileriye yönelik uygulanabilir bir
sistem oluşturması gerekir. Mevcut hali adı seçim olan fakat kendisi
eğilim belirleme ve atama karışımı yapı yaşana her üniversitede yeni
olumsuzlukları oluşturmuş ve üniversiteleri verimsizleştirmiştir. Yer yer
üniversiteleri fakülteciliğe ve kamplaştırmaya götürmüştür. Gözlemlerim ve
kanaatim seçim adına üniversitelere verilen zarar belki de on yıllarca
düzeltilemeyecek boyuttadır. Yerel yönetici belirlemeyi andıran ön seçimin
yarattığı ilişkiler bilim insanı ortamına yakışmıyor ve ciddi eleştiri
almaktadır. Artık bağımsız senatoların oluşması ve nitelikli bilimsel erki
yüksek, sosyal ve toplumsal bağları olan üniversite yöneticilerinin
seçilme zamanı gelmiştir. Bilimsel geçmişi zayıf olan, bilim yapmamış,
herhangi bir bilim kitlesi karşısına çıkmamış, hiçbir sosyal ve temel
bilim politikası olma
Öneri:
Ancak sorunun çözümü sanırım özerk üniversite ilkesinin yeniden
işletilmesine bağlıdır. Üniversitelerde rektör adaylarının yerel
yönetimleri andıran ve kişi başına oy yerine, nitelikli ve liyakati olan
özgür seçimler ile mümkün olacaktır. Üniversite bileşenlerinin
oluşturacağı özgür nitel seçilen delegeler ilkeler oluşturarak üniversite
yönetimlerini oluşturabilir. Bu konuda dünya tecrübesi ve sistemleri
uygulanılır.

Benim önerim üniversite bileşenlerinden oluşan ve iki hatta üç tura kadar yansıyacak bir seçimin olmasıdır.
Örneğin, rektör aday adayları, belirli oranda  %60 i öğretim üyelerinden,
% 20 Öğretim görevlileri %10 u üniversite idari personelinden ve %10 u
öğrencilerden oluşan üniversite delegeler kurulunun oluşturduğu bağımsız senato tarafından seçilebilir. Senatonun tabandan seçimle bağımsız olarak seçilerek gelmesi ve sorumluluk alması daha yararlı olur.

Senato kendi içinde nasıl bir rektör aradığını belirleyebilir.
Belirli sayıdaki delege kendi içinde seçeceği seçim kurulu adaylarda
aranan nitelikleri değişik formüller ile belirleyebilir. Örneğin bağımsız
senato delegelerin adayları 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralamaya alabilir.
Sıralamada birinci çıkan ilk % 50'nin üzerinde oy almamışsa ikinci tura
kalan ilk üç aday arasında yeniden bir seçim yapılabilir.
Böylece üniversitenin %50'nin üzerinde desteğini alan bir aday 4 veya 5
yıllığına seçilir.
Gönlümden geçen bir defalığına seçilmesidir. İleride bunun nedenlerini de açıklayacağım. Seçilen aday göreve başlarken ne yapacağını belirtmeli ve ayrılırken de aynı şekilde hesap verebilmelidir. Seçilen rektör sık sık hesap vermelidir. Başarısız rektör bağımsız senato tarafından görevinden el çektirilmedir.
Amaç üniversitenin kendi kendisini yönetmesi ve hesap verebilmesidir.
Sanırım bu yaz günün sıcak gündeminde tartışılan referandum ve üniversite sorunları yeni bir anayasa ve yeni bir Yükseköğretim Yasası ile aşılacak niteliktedir. Ülkemizin sağlıklı geleceği için hepimizin sorumluluk alması gerekir.

 

 

 
 
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü
Adana -13.07.2010
iortas@cu.edu.tr
 http://sufizmveinsan.com