Bilgilerin Saklanması

Gediz Demir
 

Bu konu, bir seminerde bilim dünyasından önemli bir Kazakistanlı ismin konferans konusuydu,sizlerle bu çok önemli bilgilerin mantığını paylaşmak istedim.

Konumuz üç bin tane denklemi çözmek! Yanlış duymadınız tam üç bin denklem!... Her bir denklemin çözümünün yarım saat sürdüğünü düşünelim. Ne mi olur?
3000x30 dakika yani doksan bin dakika eder. Saat cinsinden bin beş yüz saate karşılık gelir. Gerisini siz hesaplayın.Mesela bir yerde işlem hatası yapmaya kalksanız ne olur? İşte bahsini ettiğimiz bilmece böyle!
 
Gelişmiş bir bilgisayarımız da yoksa nasıl çözeriz?
 
Yardım alalım, gelişmiş bir ülkenin kuantum bilgisayarlarında bu denklemi çözelim; fakat bu sefer de bilgilerimizin çalınması gündeme gelecektir. Örneğin, ben bir denklemi süper kuantum bilgisayarlara çözdürürken bu veriler bilgisayarda kayıtlı tutulup benim amaçlarıma ulaşabilirler, fakat ben bu bilgilere ulaşmalarını istemiyorsam ne yapabilirim, sorusu gündeme geliyor.
 
Örnek, denklemimiz basit bir denklem olsun 15.x = 45 olsun ve biz bu denklemi kendi bilgisayarımızda çözemediğimizi varsayalım, karşı gelişmiş bir ülkeye problemlerimizi çözdüreceğiz ve aynı zamanda kendi bilgilerimizi nasıl saklı tutarız?
 
Biz yukarıdaki denklemde x=3 olduğunu biliyoruz ;ama bunu çözemediğimizi varsaymıştık.
 
Eğer karşı bilgisayara bu denklemi verirsek üç olduğunu o da söyleyecektir, fakat bizim bilgimize de sahip olacaktır! İşte konumuz gereği bu bilgiyi şöyle gizleyebiliriz:
 
Ben bu bilgisayara denklemin yarısını çözdürürsem yarısı bende kalırsa işimi hallederim...
 
x = 5y -2 olsun, bu denklem bizde kalsın! Yani biz karşı tarafa "y"yi çözdüreceğiz "5y-2" olan denklemi.Karşı kuantum bilgisayarı da şöyle kandırabiliriz.
 
15(5y-2) = 45 açarsak denklemi 75y -30 =45  buradan son hal 75y = 75 şeklinde bir denkleme dönüştürdük. 
 
Biz bu denklemi karşı bilgisayara göndeririz. Örneğin NASA'ya bu denklemi çözmesini istedik. NASA da bize denklemi çözüp y=1 olduğunu söyleyecektir.
Fakat dikkat!!!
Biz NASA'ya  "y" yi çözmesini istedik ama bizim aradığımız "y" gerçek çözüm değil! Gerçek çözüm ise,yani bizim aradğımız 5y-2 dir.Fakat NASA bunu bilmiyor! Eğer NASA bize "y" bilinmeyeni çözerse ; biz de kendimize saklı tuttuğumuz  5y-2 denklemini rahatlıkla çözeriz ve sonucun 3 olduğunu görürüz. Dikkat ederseniz x'i bulduk!  
 
NASA'nın denkleminde "5y-2" de "y" yerine "1" koyarsak x'in 3 olduğunu görürüz...
 
Böylelikle, büyük süper bilgisayarlarda çok önemli gizli denklemleri çözerken bu metodu kullanabiliriz. Bunlar genelde askeri alan başta olmak üzere, yeraltındaki değerli madenlerimizin denklemini çıkarıp, güçlü ülkelerde çözdürmeye kalktığımızda, gelip bizim madenlerimizi alabilirle. İşte bilgilerin saklı tutulması da bu işe yarıyor.Bununla da sınırlı değil, örneğin bir bilgisayardaki şifreleme işlemleri de bu mantığa göredir veya biraz karmaşığıdır. Siz sistemdeki tüm bilgileri elde etseniz bile işinize yaramıyor; çünki hangi denklemin ne anlama geldiğini çıkarmanız oldukça zor. Hatta ve hatta %100 kesin sonuçlarla bilgi gizleyebilme yöntemleri mevcuttur. Bunlar da ise denklem sahsı arttırılarak yapılmaktadır.
 
Buradan çıkarılacak bir başka fikir de; beynimizin de muhtemelen böyle bir yapıya sahip olmasıdır, mesela dua ederken de dualarımızın içeriği şifrelidir.Kimse bilmez ne dediğimizi, kul ile Allah arasındaki ilişki şifrelidir diyebiliriz.Sadece ve sadece Allah indinde çözülür ve gereği kul'a döner diye düşünüyorum...

 

 

 
 
Gediz Demir
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü