Bir Dehriye Cevabı
Meryem Irmak
 

25 Şubat, 2009
 

Allaha inanmıyan, var idi ki bir "dehrî",
fikrini yaymak için, dolaşırdı her yeri.

"bu dünyâ, böyle gelmiş böyle gider" diyordu,
hâşâ "allah yok" diye, iddiâ ediyordu.

bu kâfir dolaşırken, geldi kûfe şehrine.
bunu yaymak istedi, o yer ahâlisine.

lâkin halk, bu kişinin, bir "kâfir" olduğunu,
anlayıp, rezîl etmek istediler hep onu.

dediler ki: (burada, bir âlim kimse vardır.
yaşı küçük ise de, ilimde bir deryâdır.

sen, bu saçmalarını, söyle ki ona önce,
bakalım ne diyecek, o seni dinleyince?)

yaşı küçük o âlim, "nûmân bin sâbit" idi.
"on" yaşındaydı, fakat, ilimde pek derindi.

dehrî, "olur" diyerek halkın bu teklîfine,
dedi: (münâzaraya hazırım onun ile.)

bunun için, bir yer ve zaman tâyin ettiler.
sonra, küçük "nûmân"a bir haber ilettiler.

o gün "dehrî" gelerek, başladı beklemeye.
lâkin "nûmân", bilerek az geç geldi o yere.

dehrî kızıp dedi ki: (benim gibi bir bilgin,
böyle bekletilir mi, söyle, niçin geciktin?)

dedi ki: (gelecektim bir köprüden geçerek.
sel yıkmış o köprüyü, geldim az gecikerek.)

dehrî dedi: (ey çocuk, köprü yıkılmış dedin.
köprü yıkık olunca, peki sen nasıl geldin?)

dedi: (bâzı ağaçlar, kendi kendilerine,
biçilip yontularak, eklendi birbirine.

sonra, kendi kendine oldu güzel bir kayık.
nehri onunla geçtim ve geciktim azıcık.)

dehrî dedi: (ey çocuk, sen neler söylüyorsun.
"ağaçlar, hiç ustasız kayık oldu" diyorsun.

senin bu söylediğin sözlere, güler herkes.
ve senin bu iddiân, ne mantıksız ve abes.

buna, olmaz dünyâ'da bir kimse inanacak.
aklı noksan olanlar, inanır buna ancak.)

"nûmân bin sâbit" ise, dedi ki o dehrîye:
(şu koskoca kâinât, senin aklına göre,

öyle kendi kendine, ustasız oluyor da,
bizim kayık ne için olmasın, ne var bunda?)

dehrî çok şaşırarak, dedi ki: (mâdem öyle,
allah vardır diyorsun, nerdedir, haydi söyle.)

"nûmân", ordakilerden bir bardak "süt" istedi.
dehrîye göstererek, (bunda yağ var mı?) dedi.

(elbette var) deyince, dedi ki: (öyle ise,
bu sütün içindeki şu yağı göster bize.)

dehrî mahcup bir halde, başını eğdi öne.
"şehâdet"i getirip, girdi islâm dînine.

 

 

 
 
İstanbul - 25.02.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com