Bizi Anlayan
Meryem Irmak
 

07 Temmuz 2009

Zat-ı Hakk’da mahrem-i irfan olan anlar bizi
İlm-i sır’da bahr-i bîpâyan olan anlar bizi


Bu fena gülzarına talib olanlar anlamaz
Vech-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi


Dünye vü ukbayı tamir eylemekten geçmişiz
Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi


Biz şol Abdal’ız bırakdık eğnimizden şalımız
Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi


Kahr u lütfu şey’-i vahid bilmeyen çekdi azab
Ol azabdan kurtulup sultan olan anlar bizi


Zahidâ ayık dururken anlamazsın sen bizi
Cür’a-yı safi içip mestan olan anlar bizi


Arifin her bir sözünü duymağa insan gerek
Bu cihanda sanmanız hayvan olan anlar bizi


Ey Niyazi katremiz deryaye saldık biz bu gün
Katre nice anlasın umman olan anlar bizi


Halkı koyup lâmekân ilinde menzil tutalı
Mısri'ya şol canlara canan olan anlar bizi

Niyâzî-i Mısrî (k.s)

 

 

 
 
İstanbul - 08.07.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com