Değişim

Halil ILBIRA
 

     Şu akıp giden kum seline bak; ne durması var, ne dinlenmesi… Bak birdenbire nasıl bozuluyor dünya… Nasıl atıyor bir başka dünyanın temeliniAçıklama: http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif(Hz.Mevlana)

   Tabiatta herşey bir değişimdirAçıklama: http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gifama her değişimin ardında bir sonsuzluk yatar-Açıklama: http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gifGoethe

   Alemde her an her şey değişime uğruyor. Bu süreklilik An’da her şeyi bir halden öteki hale dönüştürüyor… Sadece madde aleminde değil toplumsal değerlerde de değişim söz konusu. Doğru bildiklerimizin yanlışa; yanlış bildiklerimizin doğruya dönüştüğünü hayretle seyrediyoruz. Bilimsel bilgiler, düzenler, değer yargıları soyut somut her şey değişiyor. Arapça ‘seb’ kökünden gelen “subhan” dönüşümü işaret etmektedir. Subhanallah: Dönüşümü uygulayan ve  yaşatan   Allah’tır, manasına gelir.

   Neler değişmedi ki" Dünya dönerken, kendi ekseni etrafında dönebilene ne mutlu! Goethe .

   Kabede dönüşüm vardır güneş ay ve yıldızlar dönüşüm halindedir.Atomun çekirdeğinin etrafındaki atomu oluşturanlar yapılar hep dönmektedir . Bu dönüş hem kendi etrafında  madde olarak hem de enerji boyutunda  dönüşümünü sağlayarak her an yeni oluşumlar meydana gelmektedir. Bais ismiyle kahhar ismi eskiyi dönüştererek yeniyi meydana getirmektedir.

     Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen başkalarını değiştirmeye çalışmada şansının ne kadar az olduğunu anlarsın, diyor Voltaire…

   İnsanoğlu  değişime ayak diretir zira rahatı kaçar ya da olduğu düzene alışmıştır bırakamaz. Yaşadığı düzeni terk edemez. Beyni küçülüp yaşlılığa doğru adım atanlarda gözlenen bariz bir durumdur. Yaşam hiçbir zaman tek düze değildir. Hiç bir şey devamlı olamaz. Devam eden sadece değişimdir. Acılar zorluklar kolaylıklar zorluklar hep zik-zaklar çizer hayatımızda. Değişim kaçınılmazdır. Değişime ayak uydurmak sistemin ruhuna daha uygundur. Değişim insan yaşamına bakış açıları sağlar. Mükemmele giden yol değişime muhtaçtır. Varlığımızın sebebidir değişim. Devletler de değişir. Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar. Madde boyutunda olan değişim boyutsal olarak  meleki boyutta da vardır. Ya da meleki boyutlardaki değişim sonucu var oluş maddi boyutta da değişimler süregelir. Bu bakış açısıyla Halk-ı cedid -yeniden yaratılışı- şöyle de yorumlayabiliriz:  Yoktan var olma meleki boyuttan madde boyutuna geçiştir. Örneğin aklına bir konu gelir. Nerden gelir? Yoktan. Sonra bu konular fikirlere dönüşür. Fikirlerin fiillere, daha sonra da eski düşüncelerinden vazgeçtiğini fark edersin. Sebepleri ne olursa olsun değişim hep daha iyiye olmalı aksi halde sistemin ruhuna aykırıdır. Ekseri de öyle olur. Daha iyiye olmaz ise bu da deneyimdir ki o da dönüşmek zorundadır daha iyiye ve tekamüle.

   Ey Tanrım" Bana değiştirebilecek şeyleri, değiştirecek cesareti, değiştirilemeyecek veya değiştirilmesine lüzum olmayan şeyleri kabul edecek kuvveti ve bu iki şeyi birbirinden ayırabilecek bilgeliği de verAçıklama: http://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif "Reader Digest'tan...

 

 

 
 
27.02.2011
Halil ILBIRA
BODRUM
http://sufizmveinsan.com