Felak Sûresi

Özgür Kurt Durmaz
 

Felak suresi düştü gönlüme...penceremden görebildiklerim ....Allahu alem...

Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

Şeytanı insandaki vehim kuvvesi olarak düşündüğümüzde (seytaniyet vasfı ile hakikatten uzak düşme hali ile hallenmiş yani bedensel varlık algısını mutlak gerçeklik olarak benimsemiş bilincin  an üzere bu uzak olma halini yaşamaya devam ediyor olmasının farkındalığı sonucu, şuurumla, B sırrı üzere her şeyde ,eşyada o şeyin zatı olarak esmaları ile tecellide olan ,esmaları ile o eşyanın zatını var eden ve zatı ile tüm esmalarında ve esma terkiplerinde o esmanın nitelediği mana cinsinden eniyyetini seyreden oluşuma yöneldim …

Bismillah'ir-Rahman'ir-Rahîm

An üzere algılamakta olduğum algının derunu ve zatı olarak, Allah ismi işareti ile işaret edilen uluhiyyetimin, Rahman ismim ile her an yeni bir oluşta oluşumun ve rahiym ismimle bu olusun sistemi ve halk olmuşları olarak alemlerde eniyyetimi keyfiyetimle seyredişimin hakikati oluşuyla var ediyorum ki...

1-) Kul e'uzü BiRabbil felak;

Karanlığı yarıp aydınlığa kavuşturan nurun açığa çıkması için nuru yaratma gayeme uygun olarak  tüm altyapıyı ,olayları durumları hazırlayan,geliştiren,olgunlaştıran mutlak mutasarrıffiyyet olarak isimlendirilen Rabb oluşumun seyrine dönmeyi oluşturuyorum ….Felağın rabbinin bilincinden bakmayı oluşturuyorum (beşeriyet algısı sınırlılığından bakışımı ,odağımı bu algıya dönüyorum)….Felağın rabbinin gözlerinin ardından bakarak kudreti ile tasarrufu oluşturacak kemalatın hakikatimde olduğuna yöneliyorum….

2-) Min şerri ma halak;

Her türlü yaratılma durumu ile işaret edilen halin, sünnetullah çerçevesindeki sınırlılığının getirisi olan(sünnetullahın yaratılmış algısı ile yönelenlerin bakısı ile algıladıkları kendi boyutsal sınırları) irade ve kudretin sınırsızlığını ,terkibiyet(yaratılmışlık) kaydına sokanın...algılama kapasitesinin sınırlarında bulduğu algıya dayalı olarak (vehim) hakikatinden perdelenin, elleri ile yani kudret(sınırlı) ve ilmi(sınırlı) ile  şerri oluşturma halinden ....

3-) Ve min şerri ğasikın iza vekab;

ve tüm kayıt altında olma durumunun getirisi olarak da sıkılmayı, azabı, cehennemi, hakikatini bilip yaşayamamak olarak deneyimleme halinde oluşumun şerrinden

4-) Ve min şerrin neffasati fiyl'ukad;

"Düğümlere üfüren kadınların şerrinden"...hakikat ilmini vehmi benliğimin arzularınca uluhiyet gerçeğini unutarak yahut göz ardı ederek yahut bile bile yok sayarak kullanmanın şerrinden...tıpkı Samiri'nin yaptığı gibi...

5-) Ve min şerri hasidin iza hased;

haset eden, ayrı ayrı manalar görüp kesreti hakikatinde bulamayarak karşılaştırma kıyas halini yaratan bilinç olarak seyrin sonucunda kahhar ismini tetikleyişimden

 

 

 
 
Büyükçekmece-İstanbul -08.09.2009
guipago70@hotmail.com
keepingthefaith77@gmail.com
 http://sufizmveinsan.com