Fatih Sultan Mehmet Han’ın Vasiyeti
Meryem Irmak
 

27 Mayıs 2009

Fethin maddi ve manevi erlerine selâm olsun!

..... " Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed bizatihi alınterimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde kain ve malumu'l-hudud olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim. 

Şöyleki: Bu gayr-ı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim... Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığnı soralar; var ise şifası şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze'ye kaldıralar, orada salah bulduralar.

... Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın kavimleri ve medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle..."

 Okuma: http://www.semazen.net/yazar_yazi.php?id=625

 “.....hatırlıyor musun Elmalı’daki sempozyumda, çay molasında, İstanbul’un fethinin bir kutup savaşı olduğundan, Ak Şemsettin’le Cibali Baba arasında geçtiğinden söz etmiştin. Fatih, döktüğü toplarla günler boyu şehri dövmüş ama bir türlü düşürememişti. Ak Şemsettin’e hikmetini sormuştu. O da, Cibali Baba’dan söz ederek, onun, sabahlara değin el açıp, ‘Ya Rabbi, gavurcuklarımı öldürme, gavurcuklarımı öldürme’ diye dua ettiğini söylemişti. Neden, diye sorduğunda, kılavuzu, ‘rahmaniyet makamında çünkü, cemal baskın, bu yüzden kimsenin zarar görmesine gönlü razı olmuyor’ demişti. Peki nolucak, diye sorduğunda da, ölmedikçe şehri alamayız, demişti. Bunun üzerine halifelerini toplayıp kırk gün secdede tevhit zikri yapmışlar ve Cibali Baba’yı öldürmüşlerdi. Tevhit zikri secdede yapılırsa öldürürmüş…

benim aklım bunlara ermiyor…”

 

 

 
 
İstanbul - 27.05.2009
meryemirmak@gmail.com
www.semazen.net
http://sufizmveinsan.com