Güzel ve Çirkinin Hikâyesi
Nazım Akpınar
 

Meşhur edebiyat klasiklerinden Güzel ve Çirkinin hikâyesini hatırlayacaksınız. Benzer ifadesiyle Güzel ve Hayvan. 1946 Fransız yapımı bir romantik fantezi filmi olan Güzel ve Hayvan, Anglosakson ülkelerinde Beauty and the Beast olarak adlandırılır. Yeni yetiştiğim ortaokul yıllarımda filmin modern versiyonu 1987 yılında TV dizisi olarak TRT 2’ de Güzel ve Çirkin ismiyle gösterilmiş ve büyük bir beğeni toplamıştı. O yıllarda severek izlediğim ve etkilendiğim bu dizi filmin zihnimde ve gönül dünyamda derin izler bıraktığını söyleyebilirim. Başrollerini Catherine karakteriyle Linda Hamilton ve Vincent karakteriyle de Ron Perlman paylaşmıştı. Ron Perlman Hellboy (Cehennem Zebanisi) isimli fantastik karakterle de kendinden çok söz ettiren ve bir çok yapıma imza atan başarılı bir artist. Keza Linda Hamilton da zarafeti ve güçlü oyunculuğu ile bir o kadar usta bir aktrist diyebilirim. Dizide işlenen konu ise New York kentinde yer altında yaşayan aslan suratlı Vincent’le güzel Catherine arasındaki ilişki ve sevgi bağı. Öyle bir bağ ki aralarında çok güçlü bir telepatik iletişim var ve bir arada olmasalar da birbirlerinin hislerine vakıf olabilmekteler. Tehlikeye girdiği zamanlarda Vincent Catherine’nin  imdadına yetişiyor ve onu koruyor. Kısacası samimi ve yoğun bir sevgi ilişki filmin ana temasını oluşturuyor.

 Güzel ve Çirkin hikâyesi, fantezi edebiyatı türü olarak bir çok metafor ve semboller içeriyor. Fantastik Kurgunun Gerçekleri başlıklı yazımızda fantezi edebiyatının ortaya çıkış referansları olarak insanın yaşamın gizemine, sonsuzluğa ve beş duyu ötesi algılama boyutlarına olan ilintisi gibi faktörleri belirtmiştik. Bu öykü dizi de tıpkı diğerleri gibi gizemi, sevgiyi ve varoluşu değişik kurgulamalarla yansıtmaktadır. Tıpkı mitolojilerde ve efsanelerde olduğu gibi fantastik öykülemelerde de sanal ve hayali bir dünyadan ziyade gerçek yaşamla birebir örtüşen gerçekler üstü kapalı olarak dile getirilmektedir. Bu yönüyle de gizliden gizliye bir alt metin bilgeliği barındırırlar. Öyküde kullanılan gerek sembolik objeler ve gerekse sembol karakterlerle ilgili değişik yorumlar yapılmıştır. Biz ise daha ziyade mistik açıdan bir irdeleme yapmayı arzuladık.

    Nasıl ki meşhur sinema klasiği Kin Kong filmindeki sembol karakterlerden dev gorille, âşık olduğu genç ve güzel kadın arasındaki sevgi bağı, senaryoda işlenmiş ve dev gorilin finalde ölmesi, aşık olduğu kadının güzelliğine bağlanmışsa, Güzel ve Çirkinin öyküsünde de hemen hemen aynı temanın işlendiğini söyleyebiliriz. Her iki öykülemede de güzellik ve çirkinlik olguları irdelenmiş ve insandaki güzel hasletlerin, nefsin karanlık ve çirkin özelliklerini izale ederek ehlileştirdiği gerçeği vurgulanmıştır. Buradaki güzel hasletlerden murat, başta sevgi olmak üzere inanç, samimiyet, vefa, sadakat, ümit, cesaret, mücadele azmi gibi insana has ulvi duygulardır. Bu ulvi duygular güzelliğin unsurlarıdır. Haset, kibir, nefret gibi fena hasletler de çirkinliğin tezahürleridir. Ayrıca benzer bir yorumla Güzel ve Çirkin ismiyle sembolleştirilen karakterleri ruh ve nefis ikilisi olarak da değerlendirebiliriz. Konuyu derinlemesine irdelediğimizde ise özde sevginin en hayati ve önde gelen yaşam değeri olduğunu, insanı her yönüyle kuşatıp sonsuza taşıdığını, hatta inanç yoksunluğundan kaynaklanan nefret hissinin dahi kökeninde sevginin var olduğunu görebiliyor ve sezinleyebiliyoruz. Zira inançsızlığın temelinde, gerçekte sonsuz mutlak güzellik olan yaratıcıdan ayrı ve perdeli oluşun getirdiği bir özlem gizlidir. Kişi bu özlemini dindirebilmek için mutlak hakikati gizlemekte ve gözünü mutlak cemale kapatmaktadır. Gerçekte ise inançsızlık inancın zıttı değil, onun açığa çıkmamasıdır. Dolayısıyla güzel ve çirkin kavramları arasında her hangi bir tezat bulunmamaktadır. Güzellik ve çirkinlik rölatiftir, değişkenlik arz eder. Çirkin olarak vasfedilende bile gizli bir güzellik yönü bulunabilir. Yüce yaratıcı, kâinatın ve yaşam sisteminin sahibi olduğu için bir bilgiye dayalı olarak birbirine zıt olarak algılanan iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış, sevgi-nefret gibi tasnifler yaparak dualiteyi oluşturmuştur. Oluşturduğu bu tarz zıtlıklarla ruhani tekamül amacıyla kendi dileği üzere bir bilgi gizemi içinde imtihan söz konusu olmaktadır. Yazımızı Güzel ve Çirkinin Hikâyesinin anlatıldığı öykü dizisinin mesajıyla bitirelim.

 “With love all things are possible forever. ”

Birincil Anlamı: Sevgiyle her şey her zaman mümkündür. Sevgiyle herkes her şeyi mümkün kılabilir.

İkincil Anlam:     Sevgi sayesinde sevgiyle yaratılan her şey (tüm mevcudat), sonsuza kadar imkân dairesinde (varlık âleminin sonsuzluğunda) varlığını ve hayatiyetini sürdürecektir.

  Yaşamınızda sevgiyi her zaman yaşatın. Yaşamınızı sevgiyle anlamlandırıp değerli kılın sevgili dostlar.

 

 

 
 
Samsun - 04.03. 2009
ahad103@hotmail. com
http://sufizmveinsan. com