Hipotalamus
 
Uzm.Dr. Işıl Yurdaışık
 

Hipotalamus vücudun otomatık olarak yürütülen fonksiyonları ile hormonal sistemi kombine ederek davranışla bütünleştirir.

“Hipotalamus otonom sistemin baş uyaranıdır.”

Hipotalamusun uyarılması otomatik yanıtlara yol açar. Bu nedenle hipotalamus otonom bir bölge olarak düşünülmüştür. Fakat son çalışmalar, bunların üst merkezlerden hipotalamusa ve oradan aşağıya inen yolların aktivasyonu sonucu oluştuğunu düşündürmektedir. Modern çalışmalar hipotalamusun asıl bütünleştirici fonksiyon gördüğünü düşündürür.

Hipotalamus 5 temel fizyolojik ihtiyacın düzenlenmesinde bütünleştirici fonksiyon görür;

1.  kan basıncı ve kandaki minerallerin kompozisyonunu düzenler ( su içme ve tuz iştahı , kan basıncı)

2.  Vücut ısısını düzenler (metabolik termogenez ve sıcağa yada soğuğa yanıt gibi davranışlar)

3.  Enerji metabolizmasını kontrol eder( metabolizma hızı, sindirim ve beslenmenin düzenlenmesi ile)

4.  Hormonal kontrol, gebelik ve süt verme yoluyla üremenin kontrolü

5.  Strese karşı acil yanıtları kontrol eder.

 

Hipotalamus bu temel yaşamsal süreçleri 3 temel mekanizma ile düzenler:

1.   Tüm vücutla ilgili duysal bilgi hipotalamusa ulaşır

2.   Hipotalamus edindiği duysal bilgiyi ayarnoktası ile kıyaslar. Kan şekeri, Na,  ve hormon seviyeleri

3.   Ayar noktasından sapmayı saptar ve endokrin, otonomik ve davranışsal yanıtlarla içsel dengeyi yeniden kurar

 

Tüm bu süreçlerde koordinasyonu sağlamaya çalışır.Örneğin: kan akımının ayarlanması, termoregülasyon, sindirim, acil yanıtlar ve seksüel olaylarda önemlidir.

 

Hipotalamus  özelleşmiş sinir hücresi grupları içerir.

Hipotalamus çok küçük olmasına rağmen (1400g’lık beyinde 4 g) pek çok karmaşık yollar ve hücre grupları arasında yerleşmiştir.

 

Bazı beyin bölümleri son dönemlerde oldukça sık anlatılmaktadır.Bu nedenle aşağıdaki görseller seçilmiş ve temel olarak bazı bölümler alınmıştır.

 

ön arka

 

Şekil1:hipotalamus ve epifiz(Pineal bez)

 

 

Şekil2:hipotalamus ve hipofiz (Pitüiter bez)

 

 

Şekil3:hipotalamus amigdala ve insuler korteks

 

Şekil4:İnsuler korteksin ilgi alanları

 

 

Şekil5:prefrontal korteks ve beyin sapı(brainstem)

 

 

 

 
 
İstanbul - 26.10.2011
isil.yurdaisik@gmail.com
 http://sufizmveinsan.com