İşitme Kaybı ve İşitme Cihazlarında Nanoteknoloji
Dr. Barbaros Yurdaışık
 
 

Duyma, dış ortamdan gelen ses dalgalarının  kulak kepçesi tarafından toplanarak dış kulak yolu boyunca kulak zarına iletilmesi ile başlar.
Kulak zarı, dış kulak ve orta kulağı birbirinden ayırır. Ses
dalgalarının kulak zarında yaptığı titreşimler orta kulakta bulunan ve sırasıyla çekiç, örs ve üzengi olarak isimlendirilen kemikçiklerde
hareket oluşturur. Bu kemikçikler kulak zarı ile iç kulak arasında
irtibat oluştururlar. Yani kulak zarında oluşan titreşimleri iç kulağa iletirler. İç kulakta labirent adı verilen ve işitme ve dengeden sorumlu organ tarafından alınan ses dalgaları işitme siniri boyunca beyne iletilir. Beyin, gelen ses dalgalarını analiz eder ve işitme fonksiyonu gerçekleşmiş olur.
Duyma fonksiyonunu bozacak herhangi bir sebep işitme kaybı şeklinde ortaya çıkar. İşitme kayıpları genel olarak üçe ayrılarak
incelenirler:
1-İletim tipi işitme kaybı
2-Sensörinöral ( alım tipi) işitme kaybı
3-Miks (karışık) işitme kaybı
Dış kulak ve orta kulakla ilgili hastalıklar, genel olarak iletim tipi
işitme kaybı yaparken, iç kulak, işitme siniri ve beyinle ilgili
hastalıklar sensörinöral tip işitme kaybı yaparlar. Eğer işitme
yollarının sadece bir yerinde değil, birden fazla bölgesinde hastalık varsa miks (karışık) tipi işitme kaybı ortaya çıkar.
Duyma kaybı sebebini belirlemede ilk yapılan işlem, kulağın
muayenesidir. Bu muayene sırasında dış kulak veya kulak zarındaki bir hastalık kolayca görülebilir. Kulak zarının görüntüsü özellikle orta kulak iltihaplarında olduğu gibi, orta kulağın durumu hakkında da bilgi verir. Muayenenin normal olduğu durumlarda, işitme kaybı
sebebinin daha çok iç kulakla ilgili olabileceği düşünülür, ancak bunu belirlemek için bazı tetkikler yapılır. Bu tetkiklerin en önemlisi odiometri denilen işitme ölçümleridir. Bu ölçümler bize işitme kaybının tipini, derecesini, hangi frekansların tutulduğunu gösterir.
Buradan elde edilen bilgiler işitme kaybının derecesi hakkında çok
değerli bilgiler verir. Bu bilgilere göre diğer
tetkiklerden hangilerinin yapılacağına karar verilir. Orta kulak
basıncını ölçmek için timpanometri, kulak kemikçiklerindeki
kireçlenmeleri gösterebilmek için stapes refleksi, özellikle iç
kulakla ilgili işitme kaybının sebebini belirlemek için bilgisayarlı
tomografi (CT) veya manyetik resonans (MR) tetkikleri yapılması
gerekebilir.
İşitme kaybı bir hastalık olmayıp başka hastalıkların bir
belirtisidir. Bu nedenle işitme kaybının tedavisinde altta yatan
hastalığın tedavisiyle olmaktadır.
Dış kulak yolundaki kulak kiri ya da yabancı cisimlerin tedavisi
bunların çıkarılmasıdır.
Orta kulak iltihapları genellikle antibiyotik ya da diğer ilaçlarla
tedavi edilir. Kronik orta kulak iltihaplarında tedavi bazen
ameliyattır. Orta kulaktaki üzengi kemikçiğinin kireçlenmesine bağlı gelişen otoskleroz adı verilen hastalıkta üzengi kemiği çıkarılarak yerine protez takılır. İç kulakla ilgili işitme kayıplarında, işitme kaybı genellikle kalıcıdır. Ancak tümörlere bağlı işitme kayıplarında, işitme feda edilerek tümörün çıkarılması gerekir.
İşitmeyi kompanse etmek ya da  yeniden sağlamak amacıyla kullanılan işitme cihazları da teknolojiden payını almış ve önce bilgisayar teknolojisi şimdi de nanoteknoloji sayesinde çok
fonksiyonlu, parazitsiz, seslere göre frekans değişimi sağlayabilen
işitme cihazları geliştirilmiştir.
Nonoteknoloji: Nanometre ölçeğindeki malzemelerin tasarımı, üretimi, montajı, karakterizasyonu ve bu  malzemelerden elde edilmiş minyatür fonksiyonel sistemlerin uygulamalarını inceleyen ve hızla gelişen disiplinler arası araştırma-geliştirme faaliyetlerinin tümünü temsil etmektedir. Gelecek on yıllarda, insan yaşamını ve ekonomik faaliyetleri kökten değiştirmeye aday nanoteknoloji devriminin yaratacağı teknolojik değişikliklerde etkin rol alabilecek bilimsel, teknolojik ve sanayi birikimini  tıbba yansıtabilmek ve  kayıp bir duyunun (işitme-görme-yapay uzuv) yerine koyabilmek  öncelikli hedefler arasındadır.

 
 

 

 
 

İstanbul , 20-05-2008
Dr. Barbaros Yurdaışıkı
http://sufizmveinsan.com