Kitabı Mukaddes’de Hakikat İlmi
Nazım Akpınar
 

Merhaba sevgili dostlar. Kitabı Mukaddes’te geçen ve Kuran’daki hakikat ilmiyle paralellik arz eden bir kısım ayetleri tasavvufi perspektifle açtım. İlgili İncil ayetlerinde insanın nefis ve şeytanla olan mücadelesi tasvir edilmiştir.Bildiğimiz gibi, Kuranı Kerim, önceki kutsal metinlere gönderme yaparak onlardaki bilgileri referans gösterir ve tasdik eder.Buna bağlı olarak, hakikati içeren bilgiler sembolik bir anlatımla sunulmaktadır.Arz edeceğim ayetleri okuduğunuzda, ilahi beyanlardaki paralelliği ve benzeşimi bir kere daha fark edeceğiz.Şimdi ayetleri,açılımlarıyla yazalım:
"Rab’de (Rabbani kuvveler olan Esma boyutunda) ve O'nun kudretinin kuvvetinde(O'nun sizde açığa çıkardığı kudret sıfatını keşfederek) kuvvetlenin.İblis’in hilelerine karşı durabilmeniz için, Allah'ın bütün silahlarını (esmasını ve meleki kuvvelerini) kuşanın.Çünkü mücadelemiz, et ve kana (salt mülk alemi ve fizik beden boyutuna indirgenemeyecek düzeyde) değil,semavatta (paralel evrenler olarak ifade edilen,melekut alemi de denen metafizik boyut olan şuur boyutunda) olan (açığa çıkan),kötülüğün ruhi ordularına(habis ruhlara,şer kuvvelere ve bu kuvvelerin oluşturduğu şuursal karanlıklara ve kapanıklıklara) karşıdır.Şeririn (İblisin) bütün kızgın oklarını(negatif yük içeren menfi dalga ve ışınlarını) onunla söndürmeye(etkisiz kılmaya) muktedir olduğunuz iman kalkanını (iman nurundan hasıl olan enerji kalkanını) alarak yerinizde durun (ruh boyutunda yerinizi alın).Kurtuluş miğferini(korunma dualarıyla oluşan ve insanı zararlı dış tesirlerden koruyan,baş bölgesindeki dairesel ışını) ve ruhun kılıcı olan Allah'ın sözünü alın (Allah kelamını zikrederek ruhunuzu güçlendirin ve silahlandırın.Böylece ruh gücünüzü açığa çıkararak mücadelenizi sürdürün).Her vakitte (ânda) ruhta dua ederek (ruh boyutunun farkındalığını yaşayarak) bütün dua ve niyazla (tam bir yöneliş ve konsantrasyonla) ve bunun için (bu yönelişin gerçekleşmesini kolaylaştırmak için) bütün mukaddesler (Allah'a ruhen yakınlaşmış kudsiler ve Hak erenler) hakkında tam müdavemet ederek (Onlarla manevi irtibatta kusursuz bir devamlılık sağlayarak) ve niyazda bulunarak (Onların gıyabında dua ederek manevi himaye ve himmetlerini alarak) uyanık durun (şuur uyanıklığınızın devamını sağlayın)."

Yeni Ahit Efeslilere Bab 6 Ayet:10-19

 

 

 
 
Samsun - 17. 03.  2011
ahad103@hotmail.  com
http://sufizmveinsan.  com