Melek kökenli ilahi sıfatların var senin

Gediz Demir
 

İlahi kudretten nasibin var senin, ilahi genlerin/ilahi düşüncelerin var senin, ilahi  davranışların...
Hatırla ki, zaman zaman ilahi düşünürsün sen de bazen gerçekleri örtsen de. Bazen melek gibisin.

Demek ki, insan farkına varmadan çok samimi olabiliyor bazen, sanki "o an" kalbine bir melek girmiştir. Hatta bundan da ötesi, sanki sen bir meleksin. Varlığında açığa çıkan sıfatlar/fiiller sorgusuz sualsiz etrafınca kabul görülür.Nereden geldi şimdi bu düşünce ki, insanlar boyun eğdi bu kelama diyebilir, şaşırabilirsin. İşte o an "ilahi genlerin" aşikâr olduğu vakittir...

Bilimsel olarak şu bir gerçektir ki, ilahi düşünceler ilahi fikirleri doğurur.Melaikesel düşünceler oldukça, beyninde yayılan bir elektrik diğer nöronları da melaikesel güçlere yönlendirmektedir.Bu, aslında insanoğlunun kuantumunda vardır ;çünki kuantumun sırrıdır bu.

Bu melaiki tesirlere de severek ancak yaklaşabiliriz.Sevgi yüklü olmalıyız ki sevenlerle birlik olabilelim.
Sevmek/sevilmek kavramlarına da duygusal bakmamak gerekir,bu kavramlar hormonlarımızı ciddi anlamda etkilediği için,sevmek/sevilmek zorunlu olarak yapılması,ortaya koyulması gereken davranışlardır. Aslında, ortaya koyduğumuz her fiil,sağlığımızı olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Dopamin hormonu, bilinen klasik bir örnektir.Örneğin, dopamini az salgılanan kişilerin daha mutsuz oldukları ve depresyona girdikleri bilinen bir gerçektir.

Dikkât ederseniz, hepsinin kökeni ilahi düşüncelerle bağlantılı.İlahi düşünceler,ilahi fikirler ve bizleri yazılarıyla/fikirleriyle ilahi düşüncelere yönlendirenler de aslında sağlığımızı olumlu yönde etkilemekteler...

Öyleyse melek kökenli davranışlar ortaya koymalı,hep bana hep bana dememeli,bir sana bir bana demeli!

Hatta bunları da bırakalım,kendimizi karşı tarafın yerine koyalım ve şöyle diyelim: Hep sana hep sana ...Çünki ben, senim.Senin yediğini ben de yemiş gibi olurum.Böylelikle vahdet (teklik) bilincine de kısmen adım atmış oluruz.

 

 

 
 
Gediz Demir
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü