Nar Şerbeti
V. Korhan Koral
 

Bir padişah vezirlerini
Ve erkanını alıp yanına
Gezintiye çıkmıştı ülke topraklarında
Biraz yol aldıktan sonra mola verdi
Bir nar bahçesinin kenarında

Olgunlaşıp kıvamını bulmuş narlar
Görenin iştahını kabartıyordu
Padişah bahçedeki yaşlı adama sordu
- Bu güzel nar bahçesi kimin
- Bu nar bahçesi benim efendim
- Ben bu ülkenin hükümdarıyım
Bir nar şerbeti yap da tadına bakayım

İhtiyar başüstüne dedi
Gidip bahçe içindeki kulübeden
Temiz bir tas getirdi
İki nar tam bir tası doldurdu
Padişah içti ve çok memnun oldu
Ve veda edip ihtiyara yola koyuldu

Şeytan girdi yolda padişahın içine
Altın verip şu ihtiyara
Bahçeyi alayım dedi kendine

Padişah ve adamları dönerlerken akşama doğru
Aynı bahçede konakladılar yine

Padişah ihtiyardan bir tas daha nar şerbeti istedi
Fakat bu defa şerbetin tadını pek beğenmedi
- Baba dedi, bu şerbet sabahki nardan değil mi
İhtiyar cevap verdi
- Aynı nardan hünkarım bir eksilme yok tadından
Korkarım bu bozukluk sizin duygularınızdan

 

 
 
V. Korhan Koral
Samsun - 06.05.2009
http://www.korhankoral.com
korhan@korhankoral.com

korhankoral@gmail.com

http://sufizmveinsan.com