Oliver Cromwell
Dr. Güçlü Ildız
 
 

Aşağıda okuyacağınız olayda okuyacağınız hitabet, Dünya
tarihini değiştiren 50 nutuktan biri sayılıyor. Yer İngiltere, yıl 1653, 20 Nisan 1653 İngiliz Meclisi oturum halindeydi, meclis üyeleri her zamanki gibi kendi çıkarlarını koruyan, kendilerine yapılacak ödemeleri arttıracak bir kanun maddesini tartışıyorlardı.

General Cromwell Meclis Salonunda görülünce ani bir şaşkınlık ve sessizlik olmuş, tartışma durmuştu. Ağır adımlarla Meclis Başkanının kürsüsüne yaklaşan general tane tane seçilmiş kelimelerle konuşmaya başladı:' Oturumunuzu sonlandırmaya geldim, meclisi yaptığınız her icraat ile kirletmenize ve şerefsizleştirmenize artık kalıcı bir son vermeye geldim, siz ki fitneci, fesatçı, meclis üyeleri, siz ki iyi bir hükümet olmak dışında ki her şey!
Kiralık sefil yaratıklar, zavallılar, ülkenizi en küçük şahsi çıkar adına satılığa çıkaranlar, Judas gibi birkaç kuruş için Tanrı'ya ihanet
edenler, içinizde bir parça da olsun erdem kalmadı mı? Bir parça vicdan da mı yok? Atım kadar bile dindar değilsiniz!
Altın sizin yeni Tanrı'nız olmuş! Satılığa çıkarmadığınız bir değerde kalmadı . Ulusunuzun adına iyi bir şey düşünemez misiniz? Sizi çıkarcı sürüsü, bulunduğunuz bu kutsal meclisi varlığınızla kirletiyorsunuz! Tanrı'nın kutsadığı bu meclisi ahlak y

oksunu davranışlarınızla hırsızların ini haline çevirdiniz! Halkın size verdiği yetkiyi kötüye kullandınız. Siz ki halkın umutsuz dertlerine çare olmalıydınız, kendiniz halka en büyük dert kaynağı oldunuz!
Ama ülkeniz beni asırlardan beri temizlenmemiş bu ahırı temizlemeye çağırdı!

Ve bu gücü de bana Tanrı verdi, bu şeytan ocağını yönetmeye geldim ki vay halinize! Şimdi derhal defolun! Acele edin rüşvetin köleleri! Acele edin gidin! Süslü saltanat eşyalarınızı alın ve defolup
gidin!'

Bazı parlamento üyeleri 'meclisin üstünlüğü' ya da 'halkın iradesi' falan gibi laflar edecek oldu.

Generalin insanı donduran bakışları karşısında hepsi sustu, usulca ve
ellerinden geldiği kadar çabuk tüm korkakların yaptığı ve yapacağı gibi meclisi terk ettiler.Bu dün nasıl böyle ise bu gün de öyledir yarın da öyle olacaktır.

Yukarıdaki hikâye demokrasinin beşiği diye bildiğimiz İngiltere de geçmiştir. 1653 senesinin 20 Nisan günü OLİVER CROMWELL adındaki, ülkesinin çıkarlarını düşünen bir general idi yukarda ki sözleri sarf eden.Küçümseyenler veya askeri aşağılamaya çalışan kör cahiller için bir de hatırlatma yapalım, 'Bu nutuk tarihi şekillendiren 50 söylevden biri sayılıyor.

 
 

 

 
 

İstanbul , 02-09-2008
Dr. Güçlü Ildız
Nöroloji Uzmanı
http://sufizmveinsan.com