Ramazan çok büyük fırsat
Bilal Atış
 
 

1429 yılı ramazanı geldi, Hepinizin ramazanınızı candan tebrik ederim; Cenabı-ı Hak Tealâ ve tekaddes hazretleri cümle mü'min ve müslüman kardeşlerimi rahmetine mazhar eylesin, nice hayırlara feyizlere, nimetlere, sevaplara, mükâfatlara erdirsin; sevindirsin; aziz bahtiyar kılsın, iki cihanın huzur, afiyet, saadet ve selametine nail ve sahip buyursun!

Ramazan müslümanlar için çok büyük bir fırsat; çok muazzam ve muhteşem, çok mübarek ve mükerrem bir ay; Cennetin kapıları açılıp, Cehennemin kapıları kapanıyor, yerler gökler süslenip bezeniyor, azgın şeytanlar zincirlere vuruluyor, ibadetlere kat kat fazla mükâfat bahşediliyor, günahlılar bağışlanıyor, kalpler nurlanıyor, nefisler terbiyeleniyor, sevaplar kazanılıp manevî dereceler yükseliyor. Hatadan, günahtan dönmek kolay, tövbe makbul, ortam güzel, şartlar olumlu, nimet bol, rahmet-i Rahman geniş, hidayet yolu açık...

Gelin bu ramazanda çok büyük bir hamle yapalım, çok kuvvetli bir azimle çalışalım, hem kendimizi çok iyi, çok salih, çok takvalı, çok ihlâslı, çok olgun, çok mükemmel bir müslüman haline gelmeğe, yani evliya gibi olmağa gayret edelim; hem de İslam'a çok büyük, çok yararlı, çok değerli, çok olumlu, çok geniş, çok devamlı, çok köklü, çok temelli, çok esaslı hizmetler vermeğe azmedelim.

İzliyoruz ve okuyoruz ki; İslam âlemi ve müslümanlar genelde çok mazlum, çok mağdur, çok mahrum, çok dertli, çok perişan, çok muhtaç, çok dağınık, çok derbeder, çok yaralı, çok parçalanmış, çok ezilmiş, çok sömürülmüş, çok çelmelenmiş, çok yağmalanmış durumda. Kâfirler, din düşmanları, zalimler, fasıklar, facirler hücumda, harıl harıl çalışmakta, müslümanların kuyusunu ve mezarını kazmakta, mallarını yağmalamakta, canlarına kastetmekte, çocuklarını mahvetmeğe koşmakta... Cahiller ve gafiller noel kutladıkça onlar kıs kıs gülmekte; binalar, dükkânlar süslenip, ışıklarla donandıkça, sinsi sinsi sevinmekte, "Müslümanları kandırıyoruz, İslam'dan uzaklaştırıyoruz, dinden çıkarıyoruz." diye zil takıp, göbek atıp, şıkır şıkır oynamakta...

Biz de Allah’ın rızasını kazanmaya koşalım! Allah'ın hak dinine olanca gücünle yardımcı olalım, İslam için çalışalım, uğraşıp, terleyelim. Can ve malımızla bütün varlığımızla Allah yolunda hizmete koşalım. Küfürden, şirkten, nifaktan, günahtan, haramdan, zarar ve ziyandan hem kendimizi hem de çoluk çocuğunu koruyalım. Yangından bir şeyler kurtarıp, yangını söndürmeğe çalışalım. Bizleri içine ittikleri kavmiyetçilikten mezhepçilikten sıyrılıp Ramazanın gönüllerimize bahş ettiği nurla hem gönüllerimizi hem de cemiyetimizi aydınlatalım. Kur'an-ı Kerim'e sarılıp Sünneti Resulün ve tertemiz imamların yolundan ayrılmayalım. Dinimiz, imanımız, ülkemiz, coğrafyamız, çoluk çocuğumuz, istikbalimiz, dünya ve ahiret saadet ve selametimiz çok büyük tehlikelere maruz durumda...

...ve bu ramazan çok büyük bir fırsat; çok çalışmalı, çok fedakârca, çok cansiperane uğraşmalıyız ki salah ve felaha, huzur ve rahata, saadet ve selamete, izzet ve nimete, hayırlarla dolu geleceklere ve cennete nail olalım biznillah.

 

 
 

Bilal Atış
İstanbul - 09.09.2008
http://sufizmveinsan.com

b.atis73@gmail.com