20 inci yaşın kutlu olsun World Wide Web! (www)
 
 
 
 

WWW (WORLD WIDE WEB) in  20 yıl önce ki kuruluşunu hatırlıyoruz

Tim Berners Lee  1989 yılının Mart ayında  Cern de (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) çalışırken aklına birbirine bağlı bilgisayarları kullanarak bir ağ kurmak ve bu şekilde bilgiyi organize etmek geldi.   

Bu açık bilgisayar ağının amacı Cenevre/İsviçre de bulunan parçacık fiziği laboratuarında ki araştırmanın sağlıklı bir takibini yapabilmekti.  

Berners Lee’nin mütevazi önerisinin ismi   ‘’Bilgi Yönetimi’’ idi ve bunu CERN’den özel bir  fon alabilmek için yapmıştı.  İşte, bu öneri daha sonra World Wide Web’in  taslağı olacaktı.

Tabiî ki bu ağ bir gecede ulaşılmış bir başarı değildi.   Bu tekliften ancak 2 yıl sonra Berners Lee ve Cernde ki Robert Caillau gibi diğer bilgisayar bilimcileri 1990 yılının noelinde ilk defa internet vasıtasıyla bir web tarayıcısı ve server la başarılı bir iletişim kurdular.

Bu demonstrasyonu  uzun yıllar boyunca Berners-Lee nin yorulmadan profesörleri, talebeleri, programcıları ve interneti seven kişileri ikna etme çabaları devam etti. Bugün 53 yaşında olan Berners Lee bütün bu kişileri daha fazla web tarayıcısı ve server yaratmaya teşvik ediyordu. Tabii o zamanlar bu çabaların insanların haberleşme şeklini ebediyen değiştireceği düşünülemiyordu.

13 Mart 2009 da  Berners –Lee,  Caillau ve diğerleri Cern de toplanarak verilen ilk teklifin 20 inci sene i devriyesini kutladılar.

1980 li yıllarda onlarca bilim adamı CERN’e gidip araştırmalarını yapıyor ve beraberlerinde getirdikleri kendi bilgisayarlarını kullanıyorlardı. Daha sonra ülkelerine geri dönerken de götürüyorlardı. 

CERN deki en büyük sorun bu bilgisayarları laboratuarın ana bilgisayarı ile uyumlu bir şekilde çalıştırabilmekti.   Unutulmaması gereken bir nokta ise bu ana bilgisayarın aynı zamanda devasa parçacık hızlandırıcılarınıda çalıştırdığı idi.

Tim Berners’in görevi ise her şeyin ve herkesin bir arada çalışabilmesine yardımcı olmaktı.   

Ona göre şayet bilgisayarlar kendi aralarında doğrudan  bilgi değişimini birbirleri ile iletişim halinde yapabilirse her şey çok daha kolay olacaktı.

İşte Mart 1989 da bu fikrini CERN yönetimine sundu ve onlardan konu ile ilgili araştırma yapabilmek için resmi bir fon taleb etti.

Bu arada düşüncesini daha da kapsamlı bir hale getirdi ve bilim adamlarının kendi ülkelerine döndükten sonra bile bu ağ üzerinde deneylerini yürütebileceğini ve internetten bütün Cern bilgisayarlarının haberleşebilmesi gerektiğini düşündü.

Bu düşüncesini gerçekleştirebilmek için 1990 yılının Ekim ayından Aralık ayına kadar  web le ilgili üç önemli  keşif yaptı. Bunlar  ‘’HTTP’’ (hypertext transfer protocol); URL (universal resource locators) ve  HTML (hypertext mark up language) idi.

1990 noelinde  Tim Berners Lee ilk defa ilk web tarayıcısıyla, ilk web server ı üzerinden ilk web sayfasına ulaştı.

Ama, halk web le ancak 1993 yılında tanıştı.

Buradaki ana fikir web in sadece teknik le sınırlanmayıp herkesin kullanabileceği bir araç haline gelmesi ve insanların bilgisayarlar aracılığı ile birbirleri ile bağlantı kurabilmesi idi. 

Ancak, 1990 lı yılların ortalarında Netscape ve AOL  serverlarını ticari bir şekle dönüştürünce  halk arasında ki web patlaması yaşandı.

İşte, sizlere 'Scientific American mecmuasından alıntı yaparak sunduğumuz ve hepimizin hergün belki de defalarca yazdığımız ‘’WWW’’ (World Wide Web) in 20 yıl önce nasıl doğduğunun kısa hikayesi.

 

 
 

İstanbul - 15.03.2009
sufizmveinsan
http://sufizmveinsan.com