Yaşam Boyutları Ve Boyutsal Algılama Özelliği
Nazım Akpınar
 

Bir yakınımın notebook dizüstü bilgisayarında gezinirken bir Microsoft Power Point çalışması dikkat ve ilgimi çekti. Çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Çalışmanın özelliği,tamamen boyutsal algılama yeteneğimizi geliştirme amacına matuf olması. İlk başlangıç cümlesi “İnsan Beyni neler yapabiliyor”. İlk olarak karşınıza bir paragraf geliyor. Paragrafın özelliği kelimelerdeki harflerin yerlerinin değiştirilmesi. Dikkatli okuduğunuzda ne anlatıldığını rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Bu yazıda bir İngiliz Üniversitesinde yapılan araştırma sonucu beynin kelimeleri bütün olarak algıladığı yani tümdengelim metoduyla değerlendirdiği ortaya çıkmış. Gerçekten ilginç bir özellik. Bir sonraki aşamaya geçtiğinizde içi içe geçmiş renkli ve motifli dairelerin çark şeklinde dönüş yaptığını görüyorsunuz. İşin ilginç yanı ise bu dairelerin aslında hareket etmediği. Siz bütüne odaklandığınızda dairelerin dönüş yaptığını görüyorsunuz. Dairelere tek tek bakarsanız ya da yüzey çapraz bir perspektifle bakarsanız sabitliği görüyorsunuz. Bir sonraki aşamaya geçildiğinde bir kavanoz üzerinde birbirine sarılmış iki insan imajı görüyorsunuz. Resme dikkatle baktığınızda gerçekte dokuz adet yunus balığının varlığını hayretle müşahede ediyorsunuz. Bu test belirli yaş grubundaki çocuklara uygulanmış. Genelde balıkları görmüşler. Zihin kodlarında cinsel objeler tam yerleşmediğinden resimdeki sevişen çiftin vücutlarını fark edememişler. Yetişkinler ise resme ilk baktıklarında resmin zahirindeki görüntüyü fark ediyorlar. Bu da gerçekten çok ilginç. Bir sonraki aşamada,optik yanılsamalar başlığıyla benzer bir algılama göze çarpıyor. Sarı bir fon üzerinde lacivert renkle sekiz delikli papatya çiçeğini andıran şekiller eşit orantılı olarak yerleştirilmiş. Resme dikkatle baktığınızda delikli bölümlerin döndüğü algısına kapılıyorsunuz. Gerçekte hareketsiz ve durağanlar. Bir kaç aşama daha benzer tür geometrik ve simetrik şekillerle devam ediyor. Gittikçe genişleyen spiral şeklinde dairesel bir yapıyı gözlemliyorsunuz. İç içe daireler tarzında evren içre evrenleri çağrıştırıyor insana. Hemen peşine lila renginde yanıp sönen küçük daireler görüyorsunuz. Dairelerin orta kısmındaki artı işaretine odaklandığınızda aslında yanıp sönen lila rengi dairelerin var olmadığını sadece yeşil renkte bir dairenin varlığına şahit oluyorsunuz. En son aşama olan final kısmı ise en ilginç olanı. Siyah beyaz ve bakıldığında ne olduğu anlaşılamayan bir şeklin merkezine 30 saniye kadar odaklandıktan sonra başınızı çevirip düz bir duvara ya da hava boşluğuna baktığınızda Hazreti İsa’nın siluet şeklinde simasını boşlukta beş on saniye kadar fark ediyor ve müşahede ediyorsunuz. Bu çalışma bana hemen içinde yaşadığımız evren içre evrenleri ve farklı yaşam boyutları ve formlarının varlığını hatırlattı. Bu özellik aynı zamanda insanın evrenin bir özeti olması nedeniyle farklı yaşam boyutlarıyla da yakından ilintisini ortaya koymaktadır. Zira insanda potansiyel olarak farklı yaşam boyutlarına açılan pencereler bulunmaktadır. İnsan belirli egzersiz ve riyazet çalışmalarıyla fizik bedeni üzerinde hakimiyet elde edebilirse fizik ötesi alemlerle ve o boyutların latif yapılı varlıklarıyla iletişime geçebilmesi mümkündür. İsa silueti örneğinde olduğu gibi halen hayatta olan İsa aleyhisselamın tasarrufunu berzah boyutundan sürdürmekte olduğu ve nuraniyet kazanarak ışınsal boyuta geçiş yapabilenlerle iletişimde olduğu kanaatindeyim. Dünyadayken ruh ve bilinç boyutuna sıçrama yapabilenler iletişim kurabilmektedirler. Bediüzzaman’ın yaşam boyutlarıyla ilgili tespitlerini referans alırsak Hayat Mertebelerini beş tabaka olarak değerlendirebiliriz.

  Birinci Hayat Mertebesi: Bizim hayatımızdır ve başta fizik bedenimiz olmak üzere bir çok kayıtla sınırlıdır.

  İkinci Hayat Mertebesi: Hz.  Hızır ve Hz.  İlyas’la temsil edilir ve bir derece serbesttir. Aynı anda bir çok yerde bulunabilirler. Beşeri ve fiziki şartlarla sürekli kayıtlı olarak yaşamak zorunda değillerdir. İstediklerinde yemek yerler,isterlerse uzun süre aç ve susuz kalabilirler. Keşif ve Şuhut  ehli veliler,Hızır ile birliktelik yaşarlar. Bu birliktelik te,ikinci yaşam mertebesinde cereyan etmektedir. Velayet mertebelerinde yükselen bir veli,Hızır makamına vasıl olduğunda Hızır’dan enfüsi mahiyette(kalp telefonuyla) gerekli bilgileri alarak özümser. Bu görüşme sessiz ve kelamsız bir mahiyettedir. Bu birlikteliğe bir tür şuursal bütünleşme de denebilir.

  Üçüncü Hayat Mertebesi: Hz. İdris ve İsa’nın yaşam mertebeleridir. Beden dönük fiziki ihtiyaçlardan sıyrılarak meleki özellikte bir yaşam formuna geçiş yaparlar ve böylece nurani bir letafet ve ruhaniyet kazanırlar. Bir tür eterik ve enerjik bedenle sema katlarında yer alırlar. Esasen bu latif bedenleri,fiziki bedenlerinin form değiştirerek enerjiye dönüşebilme özelliğinden kaynaklanır ki miraç olayındaki fizik ve ruh beden bütünselliğinde yükselişin gerçekleşmesiyle hemen hemen aynı mahiyettedir.

  Dördüncü Hayat Mertebesi: Şehitlerin yaşam boyutudur. Şehitlerin,kabir ehlinin yaşam şartlarının üzerinde bir yaşantıları söz konusudur. Yaşamlarını hak yolunda istikamet üzere feda ettikleri için ilahi ikrama mazhar olarak kedersiz ve zahmetsiz bir hayatı berzah boyutunda yaşarlar. Kendilerini ölmüş olarak bilmezler ve hissetmezler. Bununla birlikte yaşam kalitelerinin daha da yükseldiğinin farkındalığını yaşarlar. Ölümdeki ayrılık acısını da hissetmezler.

  Beşinci Hayat Mertebesi:Kabir ehlinin yaşam boyutudur. Bu yaşam boyutundaki evliyanın ruhları keşfen görünebilir. Gerek uykuda,gerekse yakaza dediğimiz uykuyla uyanıklık arası hallerde seçkin ruhlarla irtibat kurulabilir.

 

Sonuç olarak yaşam boyutlarıyla insanın boyutsal algı yeteneği arasında güçlü ve kesintisiz bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Algı yeteneklerimizin belirli çalışmalarla sürekli geliştirilmesi gerektiğine sürekli vurgu yapmamızın nedeni de yaşam alanımızı boyutsal olarak genişletmenin ve sonsuza uzanabilmenin bizler için büyük bir nimet olduğunu bir kez daha hatırlatabilmek ve bu güzellikleri hepimizin yaşamasına vesile olabilmektir.

 

 

 
 
Samsun - 29.04.2009
ahad103@hotmail.  com
http://sufizmveinsan.  com