Sufizm ve İnsan

← ANA SAYFA

Tasavvuf Gazetesi
Ek

KALP VARLIĞIN HAKİKATIYLA İNSANIN KONTAK NOKTASIDIR - (1)

Tasavvufta anlatılan mertebeler: nefs/kalb/ruh/sır/hafi ve ahfa. Şimdi bu saydığım mertebeler insanda mevcut. Evrende mevcut. Evrende mevcut olan insanda mevcut, insanda mevcut olan evrende mevcut. Eğer işin bu yönünü ele alırsak 7 kat sema işte anlattığım bu olaya işarettir. Ama Kur'an da genel olarak anlatılan ve çevrilen 7 kat sema diye bahsedilen basit anlamdaki olanı güneş sistemindeki 7 gezegenli güneş sistemidir. Resulullah'ın yüzük halkası gibidir her biri diğerinin içinde diye anlattığı olay şimdi bu anlattığım ahfa hafi sır ruh kalb diye anlattığım olayın makrosu. İnsandaki bunun mikrosu. Şimdi eğer bunu tersinden alırsak, NEFS diye bahsedilen şey "bilinçtir". KALP diye bahsedilen şey "şuurdur". RUH diye bahsedilen şey "fuattır". Fuat kendindeki esma manalarını alıp ŞUURA yansıtan mertebedir. Çünkü ruh esma manalarıdır. Esma manaları fuattadır. Esma manaları fuatta açığa çıktığı zaman şuur şeklinde açığa çıkar. Şuurun batınıdır.

SORU: Fuat'a üst akıl diyebilirmiyiz?
CVP: Üst akıl diyemezsin orda akıl yürütme yok. Akıl diyemezsin çünkü akıl tabiri yanlış. Akıl tabiri birşeyi birşeye bağlıyarak kıyas yollu olayı çözer. Burda bağlama kıyas yok. Direk bir yapının açığa çıkışı var. Sezgide akıl işlev görür mü? İşte burdaki olay sezgi türünden bir olaydır. Burda aklın yeri yok. Akıl şuurun bilincin yansıması noktasında açığa çıkar. Bilinç aklı yürütür. Bilincin kuvvelerindendir akıl. Şuurda seyir vardır. O seyir bilince yansıdığı zaman olay akılla çözülür. Hikmet bilince aittir. Şuurdaki kudrettir. Şuura olay fuattan yansır. Yani ruhtan yansır. Ruhun kaynağı kökeni sır'dır. Yani esma mertebesidir. Esma manalarıdır. Bu esma manaları dediğimiz zaman geldigimiz nokta da, ne sen kalırsın ne alem kalır, ne birimsellik kalır. Bu bir esma mertebesidir. Esmaul hüsna noktasıdır. Onun ötesi HAFİ'dir. Onun ötesi AHFA'dır. Oralarını yaşayan bilir. Bize ait değil... Şimdi Dolayısıyla, işin hakikatından gelen manalar, fuat'tan gelir şuurdan geçer kalpten geçer bilince yansır. Şimdi bahsettiğim tüm bu olayların açığa çıkışı ve farkedilişi beyinde olur. Kalp bu varlığın hakikatıyla insanın kontak noktasıdır. Kalpteki nöronların işlevi, varlıkla bağlantı kurma olayıdır...

Üstad Ahmed Hulûsi