HOMO SAPİENSLERE YİRMİ AYRI ÖNERİ 


Hakikâtin iyice muğlaklaştığı, bütünselliğin  çözülüp dağıldığı, belleklere, dile ve bilgiye yönelik tahrifatın azdığı, dengeleyici özelliklerin geçerliliğini yitirdiği, adeta kabalaştığı ortamları üstlenen insansı varlıklara Homo Sapiens adı verilir.
Evrim içinde hiçbir primatta bulunmayan özelliklere (akıl) sahip Homo Sapiens’in, yaşam  şartlarını değerlendirebilmesi için kendisini yansıtan yirmi ayrı özelliği sıraladık:

1- Kopernik, insan düşüncesinde köklü bir devrim başlatarak dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söylemiştir. Homo Sapiens de insanların kendi çevresinde dönmesinin  mümkün olamayacağının bilincinde olmalıdır. Evrimleşme teorisi ile belirli bir konuma gelen Homo Sapiens, bu hali ile dahi evrensellik koşullarını yakalayabilmiş değildir.

2- Hz. Resûlullah'ın “Ya Ali!, sen Allah’a aklın ile yakiyn ol” şeklindeki sözleriyle yaptığı uyarıda geçen  akıl ile, Homo Sapiens’in sahip olduğu akıl arasında asla mukayese olmayacak bir fark bulunmaktadır. Homo Sapiens aklı, bireyselliğe dönük olarak çalışır.

3- Doğru ile bütünleşmeyecek bir güçle varolmuştur. Kozasından çok zor çıkabilen, yeteneklerden mahrum bir yapı ile yaratılmıştır.

4- Homo Sapiens de kendi ruhunu üretebilecek potansiyele sahiptir. Ancak Ruha katkısı + ve – yaptırım olmaktan öteye geçemez.

5- Homo Sapiensin dili durmaz, çok konuşur, çok yer ve çiftleşir.

6- Homo Sapiensleri tanıma, onları anlayabilmenin yolu, ancak "İnsanca Düşünme" yolu ile algılanabilir hale gelmektedir.

7- Homo Sapiens davranış şekilleri "varoluş yelpazesindeki" rengi bozacak kadar duygusaldır.

8- Onlar, diğerlerinin yaşama hakkını sınırlar, yok eder.

9- Kendi düşüncelerindeki doğruluk payını değişik yöntemlerle baskı unsuru olarak kabul etmede sakınca görmezler. Gözüne kestirdiklerine yaşam dersi vermeye kalkmak onlar için değişmez prensipler arasında bulunur.

10-Homo Sapiens, aslını hakikâtini, varlığını tanımlama gibi özelliklerden yoksundur. Bilimin anahtarları olarak kabul edilen merak ve gözlem gibi niteliklere asla sahip değildir.

11- Geleneksel anlayış, içgüdüsel davranış, şartlanma ve değer yargıları, yaşam enerjileri içinde, hayat prensipleri arasında yer alır. Beyinsel aktivite, yerini günlük yaşamda  tekdüzeliğin neden olduğu yılgınlık ve boşvermişlik gibi vasıflara bırakır.

12- Dinsel inancı nedeniyle bir Homo Sapiens Cennet’e girebilirse de kategori olarak ancak bühler sınıfında yer alır.

13-  Homo Sapiens tefekkür, muhakeme ve bilimsel etkinlikler gibi  yeteneklerden mahrumdur.

14- Kader anlayışı statüsünde değerlendirilmesi gereken "Hayır", onun için olumlu bir olgu iken, alternatif yön "Şer" 'in kabul edilmesi, tartışmasız red gören bir algılama halindedir.

15- Herhangi bir manevi sarsıntıya Homo Sapiensin inanç temelleri dayanamaz.

16- Kur’ansal kavram ve Hadislerin varlığı, düşüncede birliğin temin edilmesi gibi anlayışlar, Homo Sapiens’te kabul edilmezler arasındadır.

17-  Homo Sapiens, aklı başında, tutarlı, asil, şuurlu bir yaşam biçiminde görünmesine karşın, hırs, kin, nefret gibi duyguları ortaya koymada sakınca görmez.

18- Onda, hızlı koşma, sıkıntıya katlanmama, yiyecek bulma, sınırlı becerileriyle var olma gibi düşünce yapısı önem kazanmaktadır.

19- Homo Sapiens’in kalıtımsal ve kromozomatik olarak şuursal boyuta sıçrama yapması çok zordur.

20 - Usta ile Homo Sapiens arasında şu konuşma geçer.

H.S.: Ustam, ermek için ne gibi çaba sarf ediyorsunuz ?
U.: O yolda yürüyorum.
H.S.: Nasıl.?
U.: Acıkınca yiyorum,uykum gelince uyuyorum.
H.S.: Bunu herkes yapmıyor mu?
U.: Yemek yerken, "şu gerek bu gerek" diye görüşüyorlar.
Uyumadan evvel akıllarından bin bir fikir geçiriyorlar. Orada yoldan çıkıyorlar....

Anlatılan kıssadan pay kapmak gerekiyor. Homo Sapiens’in özelliklerini dile getirirken dolayısıyla, kurtulma yöntemlerini de tarif etmiş oldum. Ben ders almaya çalışıyorum. İlgilenenlere de tavsiye ederim.

Ahmet F. Yüksel
Londra - 19.2.2000