Sufizm ve İnsan

Ahmed Hulûsi'den
05/03/2015 • Dost’tan Dosta
  108 - Gecenin hayâlinde sultan olabilirsin; ama hakikat güneşi doğduğunda nereye kaçacaksın?
 • Twitter’dan Mesajlar
  @AhmedHulusi:
  Ezelden ebede akan sonsuzlukta, okyanus dalgalarındaki bir dal parçası misali sürüklenirken, ne kadar özgür irade avuntusuyla yanacaksın!
 • HZ. MUHAMMED'E İMAN
  Kesin olarak bilelim ki, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)'a iman etmemiş olanın, "ALLÂH"a imanı yoktur! Tanrısı olabilir!
  Niçin bu böyledir?
  Çünkü "tanrı" yoktur! Tanrı, hiç var olmamıştır!
  İnsanların kendi hayal dünyalarında tasavvur ettikleri bir tanrıları olabilir elbette... Hatta Dünya üzerinde yaşayan ve çeşitli inanışlara mensup olan çok büyük bir çoğunluğun böyle bir tanrısı da vardır zaten! Ama bu varsayım asla doğru değildir ve gerçekle alâkası yoktur.
  Hz. Muhammed (aleyhisselâm), insanların inandıkları tanrı kavramına dayalı yaşam biçimiyle hayatlarını boşa harcamamaları için görev yapmış; ve "LÂ ilâhe..." sözcüğüyle bu konuda kendisine inananları uyarmaya çalışmıştır.
  yazının devamı

www.ahmedhulusi.org

Telefon ve Tablet Uygulamaları

 iPhone ve iPad için


 Android cihazlar için

 

KUR'AN-I KERİM'İN TAMAMININ SESLİ MAKAMSIZ ARAPÇA OKUNUŞU

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu.
Tamamını Ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz.

Allâh İlminden Yansımalarla Kur'ân-ı Kerîm Çözümü Canlı Yayın...


RadyoYansimalar.com

Seçme Videolar


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #13 - SEVMEK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 - RUH, MELEK, CİN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 - İLMİYLE, İLMİNDE, İLMİNİ SEYİR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #10 - ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #8 - İSLAM'I ANLAMAK VE YAŞAMAK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 - B SIRRI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #6 - İBADET NEDİR?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 - HOLOGRAM DÜNYAN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #4 - BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİ


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA İSLAM

Daha Fazlası için: http://www.ahmedhulusi.org

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü
05/03/2015

73 - MÜZEMMİL

1-) Ya eyyühel müzzemmil;
Ey Müzemmil (örtünen)!

2-) Kumilleyle illâ kaliyla;
Azı hariç geceleyin kalk;

3-) Nısfehû evinkus minhu kaliyla;
Yarısı kadar yahut azıyla,

4-) Ev zid `aleyhi ve rattililKur`âne tertiyla;
Yahut onu arttır ve Kurân`ı üstünde tefekkür ederek oku!

5-) İnna senulkıy `aleyke kavlen sekıyla;
Muhakkak ki biz sana ağır bir söz ilka edeceğiz (şuurunda yaşatacağız)!

6-) İnne nâşietel leyli hiye eşeddü vat`en ve akvemu kıyla;
Muhakkak ki gece kalkışı, algılamada kapsam ve hitabı değerlendirmede daha berraklık getirir!

7-) İnne leke fiynnehari sebhan taviyla;
Muhakkak ki gündüz senin yoğun işlevin vardır.

Ahmed Hulûsi
www.ahmedhulusi.org


ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

Tamamına ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İsteyen herkese ücretsiz hediye ettiğimiz kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm Çözümü için
TALEP FORMU


The One and Only

DECODING THE QURAN
in accord with the meaning of the letter "B"

KİTABULLÂH DİYOR Kİ...

210. “Ve iz kulna lil Melaiketiscüdu liAdeme fesecedu illâ ibliys* kâne minel Cinni fefeseka an emri rabbih*…” (18.Kehf: 50)
“Hani biz meleklere ‘Secde edin Âdem’e’ dedik de İblis hariç hepsi hemen secde ettiler! İblis CİNN (türünden)dendi; (bu nedenle) Rabbinin hükmüne (hakikat ilmi yoktu {Cin türünde hakikat ilmi ve kader sistemi bilgisi yoktur - RUH İNSAN CİN Kitabı. A.H.}) uymadı (hakikatinden gelen bilginin gereğine, benliği dolayısıyla uymadı)!”

211. “İz kale Rabbüke lil Melaiketi inniy halikun beşeran min tıyn; Feizâ sevveytühu ve nefahtü fiyhi min ruhıy feka’u lehu sacidiyn; Fesecedel Melaiketü küllühüm ecme’un; İlla ibliys* istekbere ve kâne minel kâfiriyn” (38.Sâd: 71-74)
“Hani Rabbin Meleklere: ‘Kesinlikle ben balçıktan (su + mineral) bir beşer yaratacağım’ demişti. ‘Onu tesviye edip (beynini oluşturup), o yapının içinden Ruhum’dan (Esmâ mânâlarımdan) nefhettiğimde (açığa çıkardığımda {nefh yani üflemek, içten dışa şeklinde olur daima. A.H.}) Ona secdeye kapanın (hükümranlığını - tasarrufunu kabul edin)!’ O Meleklerin hepsi, toptan secde ettiler. İblis müstesna; (bilincine dayanarak) benlik tasladı ve hakikat bilgisini inkâr edenlerden (karşısındakinin hakikatini göremeyenlerden) oldu.”

Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Allah Rasûlü’nden
05/03/2015

Yine Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim bir yere oturur ve orada Allah'ı zikretmez (ve hiç zikretmeden kalkar) ise AIIah'tan ona bir noksanlık vardır. Kim bir yere yatar, orada AIIah'ı zikretmezse, ona AIIah'tan bir noksanlık vardır. Kim bir müddet yürür ve bu esnada Allah'ı zikretmese, Allah'tan ona bir noksanlık vardır."
Ebü Davud Edeb 31. (4856) 107,(5059); Tirmizi, Daavat 8, (3377); Hadisin metni Ebü Davud'a aittir. Sondaki ziyade İbnu Hibbân'ın Mevârid'inden alınmadır (2319).

Hadisler

KÜTÜB-İ SİTTE | KÜTÜB-İ TİSA

Ahmed F. Yüksel'den
10/01/2015


Ahmed F.
Yüksel

Dinleme - dinletme

Sağırlık, bedensel bir arızadır. İnsanı özürlü sınıfına sokan bu niteliği, konumuz ile özdeşleştirmiyorum.
Ben doğru ve seviyeli dinlemekten bahsediyorum.
Dinleyebilmek; duydukları hakkında “sağduyulu, aklıselim sahibi biri olarak” fikir yürütmek, yorumlamak, her söylenene kapılmamak manasına gelir.
Aksi harekette bulunup, bir konuşmacının sözünü kesmek ve bir şey olmamış gibi davranmaya çalışmak hiç de etik olmaz.
Dinleme yeteneği’ saçma sapan şeylerden uzak durmanın yıkıcılık ve şiddet içeren faaliyetlere yanaşmamanın, aşırı uçlara girmemenin belirtisidir. Bir şeyin etraflıca anlaşılması, derinlemesine dinlenmesi ve duyuların analiz edilmesi ile gerçekleşir.
Bu anlamda konuşmacı, neyi verip veremeyeceğini bilmeli, düşüncelerini inandırıcı bir tutarlılıkla anlatabilmeli, konuların sınırlarını ve belirli bir noktadan sonrasının zararlı olabileceğini düşünerek kendini frenleyebilmelidir.
Dinleyici, konuşma süresince konsantrasyonusağlamalı, tam tersi şartları yaratmamalıdır.
yazının devamı...


Tüm yazılarına MilliyetBlog'dan ulaşabilirsiniz.

MİLLİYET BLOG

Gece

Gündüz ve Gece, sistemin en doğal iki teması. Ve hayatın birbirine zıt iki önemli yapı taşı sanki. Ne var ki, aralarında bir hayli fark var. Her şey zıddı ile varolduğuna göre, "Gece olmasaydı, yaşam nasıl olurdu?" sorusunun da bir anlamı yok.
Ama gece, orası burası didiklenen bir sistemin koruyucusu, keşmekeş ve karmaşa ise, gündüzün aynası gibidir...
Gündüz, kısır kavgaların peşinde, anlamsız hareketlerle, ne yapacağını bilmeden, şaşkınlık içinde, elde avuçta ne varsa tüketir insan. Çoğu kez, aklı başından gitmiş bir halde dolaşır, durur. Ne kadar acı, yıpratıcı, bezdirici, nasıl da küstürücüdür değil mi? ..
Şimdi, "o kadar da kötü mü? Gece çok mu iyi sanki!" dediğinizi duyar gibiyim...
İsterseniz, cevabı, binlerce yıl öncesinden seslenen bir Mısır şiirinde arayalım. Tarih boyunca insanlığa ilham kaynağı olan gece, bilinen eski uygarlıklardan biri olan Mısır’da da ayrı bir önem kazanmış ve bakın, şu dizelerde nasıl tarif edilmiş:
yazının devamı...

Radikal Blog


Ahmed F.
Yüksel

Bedensiz!

Krizlerin, gerginliklerin, sıkıntıların toplumu olduk. Hemen her duruma karamsar yaklaşıyoruz. Bunların bir dünya cehenneminde, yaşanmasına çanak tutmasına izin veriyoruz.
Yorumlarımız can sıkıcı. Bu değerlendirmeler içinde boğulurken, epey zamandan beri bizi rahatlatacak sağlıklı, sıkı bir yazı yazmak için kendimi zorluyorum.
Çünkü iyi, tok bir açıklama, keyifli bir makale çıkaramamaktan ben de sıkıldım.
Şimdi, yaşamınıza yön verip “son elçiyi tanıtan” bir yazıya değinmek ve bu hususta analizde bulunmak istiyorum.
Çünkü kara bulutlarla kaplı insanı, “boğucu havadan” ancak bu neden kurtarabilir.
Bahsini ettiğim konu: yazının devamı...

Astroloji Özel


Astrolog
Nuran Tuncel

2015 MART Ayı transit YILDIZLARI VE ETKİLERİ

Koç burcunda üçlü bir buluşma var. Mart ayının ilk ve ikinci haftalarında. Ateşli, enerjili, kışkırtıcı, cesaret verici, belki biraz çılgınlıklara itebilecek, aklına estiğini yaptıracak, heyecan verecek, bazen coşturacak bazen de aklı başından alıp sonra dönüp baktıracak türden bir buluşma... Hoşluklara, yeni heyecanlara, değişimlere de vesile olabilir, kavgalara, uyumsuzluk veya anlaşmazlıklara da.Kendi evine girmenin rahatlığı ve öz güveni ile Venüs ü de yanına alarak hareket etmek isteyen Mars, birkaç yıldır burayı mekan tutumuş, sahiplenmiş Uranüs’ü tedirgin edebilir ve rekabet kızışabilir. Bunun neticesi beklenmedik epey süpriz ve ani gelişebilecek olaylar Aşk da, iş de ve ilişkilerde ortaya enteresan tablolar çıkarabilir. yazının devamı...

GEZEGEN SAATLERİ


Tasavvuf Gündemi

Beyindeki Evren Gerçeği – Ahmed Hulusi

@AhmedHulusi:
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DÜNYA
EVREN
UZAY
BOYUTLAR
ÖLÜMÖTESİ
GÖRDÜKLERİNİZ
GELECEĞİNİZ
NEKADARDOĞRU
"Beyindeki Evren Gerçeği"

@AhmedHulusi:
KESİNLİKLE VURGULAYAYIM Kİ: KURANIN ANLATTIĞI SİSTEM BİREBİR DOĞRU VE GERÇEK. AÇIKLADIKLARIM DA REALİTE. TÜM SORULARINIZIN CEVAPLARI DA VAR!

CUMA SOHBETLERİ
"NAMAZ"

8 Kasım 1996

Kitabı "OKU"mada, hikmete ermede, hiç aklıma gelmeyecek olan şeylerin sırlarına ermemde, takdîr-i Huda, âyetlere devam etmenin çok büyük faydalarını gördüm.

Biz fâniyiz. Kısa bir süre sonra aranızdan ayrılır gideriz.

Ama, isteriz ki, biz de insanların hayra, hikmete ermesine vesile olalım. Ardımızdan üç İhlâs ve bir Fatiha ile; “Allah razı olsun,” diyenlerimiz olsun.

Cennete giden hiç kimsenin Cennette mertebesi yükselmez!

Cennette mertebe yükselmesine karşı ne bir âyet var, ne de bir hâdis.

Dolayısıyla, bu dünya hayatında ilmini, irfanını basiretini ne kadar artırırsa kişi, ahirette de o mertebelerin gereğini yaşayacaktır.

Allah’ın kurmuş olduğu mizân dolayısıyla biz bu dünyada yaşadığımız her anı, her dakikayı çok büyük bir nimet olarak bilmek zorundayız.

Âhirette, namaz var mı? Yok!.. Oruç var mı? Yok!. Zekât var mı?.. Yok!..

Cennette bunların hiç biri yok!.

Halbuki bunlar dünyada insanlara, kendi mertebelerini yükseltsinler diye tavsiye edilmiş, önerilmiştir.

Allah’ın zâten böyle bir ibadete ihtiyacı yok!.

Dolayısıyla yapacağın bu çalışmalar, senin mertebenin yükselmesi, Allah`a daha fazla yakîn kazanabilmen içindir.

Sen bu dünyada ibadet çalışmaları yapmazsan, zaten öbür tarafta böyle bir çalışma yok!

Dolayısıyla bunların getireceği ``yakîn`` diye bir şey de söz konusu değil!

O zaman yapılacak bir tek şey var; <yazının devamı>CUMA SOHBETLERİ
Üstad Ahmed Hulûsi

MESAJLAR
"Mesaj - 14"

Kul azmayınca belâ nâzil olmaz... Allah bizlere hidâyet ihsan buyursun... Kurunun yanında nîce yaşlar da yanıyor!

Birkaç kişinin tamah ve hırsızlığı binlerle insanın yaşamına son verir... Yüzbinlerce insan haksız kazanç peşinde hak-hukuk tanımazsa sonuç ne olur?

Buna da göz yumulursa, o zaman, "Allah daha beterinden korusun" diye dua etmekten başka çare kalmaz!.

Tüm dostlarıma Allah`tan selâmet ve sıkıntıyı aşmada kolaylık niyaz ederim...

İbret alalım, ıslâh olalım, selâmet bulalım... Beterinden Allah korusun cümlemizi...MESAJLAR
Üstad Ahmed Hulûsi

Twitter'da Sufizm ve İnsan

Bilim Gündemi

Michio.Kaku: insanlık kendini yok edebilir mi?

Hameroff: Bilinç, kuantum beyin, kuantum ruh


Stuart Hameroff ‘un “TEKİLLİK” hakkındaki sohbeti:
Bilinç Hesaplamadan Daha Fazla bir Şey.
Ölümden sonra Yaşam, Ruh var mı?
Kuantum Beyin ve Kuantum Ruh !.. Bu kavramlar Bilimsel mi?
Beyin Bildiğimiz anlamda bir madde değildir, zihin de değildir, bildiğimiz klasik bilgisayar da değildir.
Çok yüksek frekanslardan, plank ölçeğine kadar frekanslar vardır ki, bu evrenin müziğidir.
Bilinç, evrenin müziğidir ve beyinde beyinde holografik olarak mevcuttur. Bilinç, bilim ve sipiritüelityi birleştiriyor.

Dahası için: okyanusum.com

Astroloji Gündemi

Cuma günü boyunca Ay Başak burcunda ve boşlukta ilerliyor. Gün genelinde eldeki işlerimizi takip edebilir, geliştirebiliriz. Ama kalıcı ve net sonuçlara ulaşmamız pek olası gözükmüyor. Gün boyunca etkin olacak Güneş-Plüton altmışlığı, hafta sonuna girerken irademiz ve seçme kabiliyetimiz sayesinde hırpalayıcı durumları dengeye getirme şansı veriyor adeta. Bugünden itibaren önemli ve etkin pozisyondaki kişilerden, otorite figürlerinden destek bulmak, yönetme becerimizi ortaya koymak ve projelerimizi kabul ettirmek daha kolay olacak.
Öner DöşerARŞİVİ
Tasavvuf Gazetesi 4 yıl sürdürdüğü yayına son verdi. Bu güzel birlikteliğin en önemli ve en güzel tarafında olan sizlere teşekkür ediyoruz. Gazete arşivlerine, Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi Arşiv'den ulaşabilirsiniz.