Sufizm ve İnsan

Ahmed Hulûsi'den
21/11/2014



 • Dost’tan Dosta
  1102 - Gördügün kadar düsünmek yerine; düsünebildigin kadarini görebilmektir amaç!.
 • Twitter’dan Mesajlar
  @AhmedHulusi:
  Bulunmuş 200 milyar Galaksinin birindeki 200 milyar yıldızın birindeki yıldızdan milyon defa küçük Dünya'da var olan dünyanın büyük adamısın
 • KURÂN'DAKİ "ALLÂH" TARİFİ
  Evet, şimdi "İHLÂS Sûresi"nde bize anlatılan Hz. MUHAMMED'in açıkladığı "ALLÂH"ı özetle tekrar edelim...
  Bakalım bizim kafamızdaki "TANRI" anlayışıyla Kur'ân-ı Kerîm'de anlatılan "ALLÂH" anlayışı birbirine uyuyor mu?..
  "ALLÂH", "AHAD" oluşu dolayısıyla, sınırsız-sonsuz, zerrelere cüzlere ayrılmaktan berîdir!
  "ALLÂH", "SAMED" oluşu dolayısıyla öyle bir tümel varlıktır ki, ne kendisine bir varlığın girmesi veya katılması söz konusu olabilir; ne de kendisinden ikinci bir varlığın çıkışı, meydana gelişi! Hiçbir eksiği, noksanı ve bu yüzden de bir şeye muhtaciyeti düşünülemeyecek olandır "ALLÂH"!
  "ALLÂH", "LEM YELİD" oluşu dolayısıyla, kendisinden meydana gelecek ikinci bir varlığın mevcudiyetinden söz edilemez.
  "ALLÂH", "LEM YÛLED" olması dolayısıyla, kendisinin meydana geldiği öne sürülecek ne bir tanrı ne de herhangi bir şey olarak, ikinci bir varlık mevcut değildir.
  yazının devamı

www.ahmedhulusi.org

Telefon ve Tablet Uygulamaları

 iPhone ve iPad için


 Android cihazlar için

 

KUR'AN-I KERİM'İN TAMAMININ SESLİ MAKAMSIZ ARAPÇA OKUNUŞU

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu.
Tamamını Ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz.

Allâh İlminden Yansımalarla Kur'ân-ı Kerîm Çözümü Canlı Yayın...


RadyoYansimalar.com

Seçme Videolar


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #13 - SEVMEK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 - RUH, MELEK, CİN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 - İLMİYLE, İLMİNDE, İLMİNİ SEYİR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #10 - ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #8 - İSLAM'I ANLAMAK VE YAŞAMAK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 - B SIRRI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #6 - İBADET NEDİR?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 - HOLOGRAM DÜNYAN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #4 - BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİ


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA İSLAM

Daha Fazlası için: http://www.ahmedhulusi.org

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü
21/11/2014

22 - HAC

1-) Ya eyyühenNasütteku Rabbeküm* inne zeletessaati sey`ün aziym;
Ey insanlar! Rabbinizden (yaptiklarinizin sonucu olarak yasatacaklarindan) korunun! Muhakkak ki o Saat`in depremi çok büyük bir seydir.

2-) Yevme teravneha tezhelü küllü murdiatin amma erda`at ve teda`u küllü zâti hamlin hamleha ve teranNase sükâra ve ma hüm Bi sükâra ve lâkinne azâbAllâhi sediyd;
Onu göreceginiz süreçte, her emziren (besleyici) emzirdiklerini unutur, her hamile yükünü tasidigini düsürür! Insanlari sarhoslar olarak görürsün! (Oysa) onlar sarhos degildirler. Fakat Allâh azabi siddetlidir.

3-) Ve minenNasi men yücadilü fiyllahi Bi gayri `ilmin ve yettebiu külle seytanin meriyd;
Insanlardan kimi de Allâh (adiyla isaret edilen) hakkinda ilim sahibi olmadan tartisir; her azgin seytana (saptirici fikir sahibine) tâbi olur.

4-) Kütibe aleyhi ennehu men tevellahu feennehu yudilluhu ve yehdiyhi ila azâbis se`iyr;
Onun (seytan - kendini yalnizca beden sanma vehmi) hakkinda: "Kim onun pesine takilirsa; muhakkak ki o, kisiyi saptirir ve onu alevli atesin azabina yönlendirir" diye yazilmistir.

Ahmed Hulûsi
www.ahmedhulusi.org


ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

Tamamına ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İsteyen herkese ücretsiz hediye ettiğimiz kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm Çözümü için
TALEP FORMU


The One and Only

DECODING THE QURAN
in accord with the meaning of the letter "B"

KİTABULLÂH DİYOR Kİ...

189. “Ve evha Rabbüke ilenNahli…” (16.Nahl: 68)
“Rabbin bal arısına vahyetti ki...”

190. “Ve ma min dabbetin fiyl Ardı ve lâ tairin yetıyru Bicenahayhi illâ ümemün emsâlüküm*…” (6.En’am: 38)
“Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçmakta olan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi topluluklar (belli bir sistem ve düzene bağlı olarak oluşmuş türler) olmasınlar!”

191. “…inne rahmetAllâhi kariybun minel muhsiniyn” (7.A’raf: 56)
“…Muhakkak ki Allâh Rahmeti muhsinlerden yakındır (açığa çıkar, ulaşır).”

192. “…yudıy’u ve lev lem temseshü nâr* Nûrun alâ Nûr*…” (24.Nûr: 35)
“…O ağacın yağı (şuurdaki hakikat müşahedesi) neredeyse kendisine bir nâr (arınma çalışmaları) dokunmasa da ışık saçar! Nûr’un alâ nûr’dur (Esmâ ilminin birimsel ilim sûretinde açığa çıkışı)...”

193. “İnna ‘aradnel emanete ales Semavati vel Ardı vel cibali feebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel İnsan* innehu kâne zalumen cehula” (33.Ahzâb: 72)
“Muhakkak ki biz o Emaneti (Esmâ şuuruyla yaşamayı), semâlara (benlik bilincine), arza (bedene) ve dağlara (organlara) önerdik de, onu yüklenmekten kaçındılar (Esmâ bileşimleri onu açığa çıkarmaya elvermedi); ve ondan korktular! Onu, İnsan (hilâfeti oluşturan Esmâ mânâlarını açığa çıkarma şuuru) yüklendi! Muhakkak ki o zâlim (hakikatini hakkıyla yaşamakta yetersiz) ve cahildir (sınırsız Esmâ’yı bilmede yetersizdir)!”

Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Allah Rasûlü’nden
16/11/2014

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Beni İsrail'de birbirine zıd maksad güden iki kişi vardı: Biri günahkardı, diğeri de ibadette gayret gösteriyordu. Abid olan diğerine günah işlerken rastlardı da: "Vazgeç!" derdi. Bir gün, yine onu günah üzerinde yakaladı. Yine, "vazgeç" dedi. Öbürü:
"Beni Allah'la başbaşa bırak. Sen benim başıma müfettiş misin?" dedi. Öbürü: "Vallahi Allah seni mağfiret etmez. Veya: "Allah seni cennetine koymaz!" dedi. Bunun üzerine Allah ikisinin de ruhlarını kabzetti. Bunlar Rabülâleminin huzurunda bir araya geldiler. Allah Teâla Hazretleri ibadette gayret edene: "Sen benim elimdekine kadir misin?" dedi. Günahkara da dönerek: "Git, rahmetimle cennete gir!" buyurdu. Diğeri için de: "Bunu ateşe götürün!" emretti."
Ebu Hüreyre radıyallahu anh der ki: "(Adamcağız Allah'ın gadabına dokunan münasebetsiz) bir kelime konuştu, bu kelime dünyasını da, ahiretini de heba etti."
Ebu Davud, Edeb 51, (4901).

Hadisler

KÜTÜB-İ SİTTE | KÜTÜB-İ TİSA

Ahmed F. Yüksel'den
31/10/2014


Ahmed F.
Yüksel

Kendini bil

Sıradan insanın fikir anlamında üretken olduğu düşünülemez. O sıkı bir zombidir. Olsa olsa, eski fikirlerini “yeni” diye lanse etmeye kalkar. Veya durmadan kendisine öğretilenleri tekrar eder. Hâlâ bu şekilde varlığını sürdüren bir yığın insan görüyoruz. Siz de farkındasınız. Önlerinde beklenti ile geçmekte olan koskoca bir ömür var. Üstelik, geriye baktıklarında kayda değer bir tek oluşa bile tanık olamamanın üzüntüsü içindeler.
Hâl böyle iken, insan gibi yaşamak da mümkün değildir.Toplumsal yaşam içinde her birim, ancak fikirleri kadar var olur. Ne varki fikir boyut da hızla erozyona uğramaktadır. Fikir tartışmaları yanı sıra, bugünün insanı her zamankinden daha bilgili, daha aktif olmaya mecburdur. Nedeni, globalleşen dünyada bilimin insana eriştirdiği kazanımdır. Bu koşullarauymak isteyen insan üretici olacaktır. Üretmek ise, sıradışı insanların yapabileceği bir aksiyonun neticesidir.
Bütün bu vasıflar, iyi bir meslek sahibi olmayı, iyi bir avukat, iyi bir doktor veya öğretmen ve iyi bir insan olabilmeyi getirebilir. Sıradışı gibi kabul ettiğimiz bu tür insanların, bugün bir tıp bilimine veya fizik biliminin yarattığı evreneyaklaşım yapması ise gayet mantıklıdır. Ama yeterli değildir.Bu aşama onların üst insan sınıfında yer aldığını göstermez. Sıradışı niteliklere sahipbir birimin ayrıca kendine yakın olması, buram buram özünü hissetmesi gerekir ki, istenilen elde edilsin.
Neden bunları düşündüm biliyor musunuz?
yazının devamı...


Tüm yazılarına MilliyetBlog'dan ulaşabilirsiniz.

MİLLİYET BLOG

Gece

Gündüz ve Gece, sistemin en doğal iki teması. Ve hayatın birbirine zıt iki önemli yapı taşı sanki. Ne var ki, aralarında bir hayli fark var. Her şey zıddı ile varolduğuna göre, "Gece olmasaydı, yaşam nasıl olurdu?" sorusunun da bir anlamı yok.
Ama gece, orası burası didiklenen bir sistemin koruyucusu, keşmekeş ve karmaşa ise, gündüzün aynası gibidir...
Gündüz, kısır kavgaların peşinde, anlamsız hareketlerle, ne yapacağını bilmeden, şaşkınlık içinde, elde avuçta ne varsa tüketir insan. Çoğu kez, aklı başından gitmiş bir halde dolaşır, durur. Ne kadar acı, yıpratıcı, bezdirici, nasıl da küstürücüdür değil mi? ..
Şimdi, "o kadar da kötü mü? Gece çok mu iyi sanki!" dediğinizi duyar gibiyim...
İsterseniz, cevabı, binlerce yıl öncesinden seslenen bir Mısır şiirinde arayalım. Tarih boyunca insanlığa ilham kaynağı olan gece, bilinen eski uygarlıklardan biri olan Mısır’da da ayrı bir önem kazanmış ve bakın, şu dizelerde nasıl tarif edilmiş:
yazının devamı...

Radikal Blog


Ahmed F.
Yüksel

İman ile İkan Ehli olma arasındaki fark

İman, akan suları durduran bir vasıf. İçeriği hakkında fazla düşünmek de gerekmiyor. Düşünceden, duygudan önce, özden gelen bir hissediş. İnsan, iman ruhsatını kalbine yazdığı anda, artık kurtuluş yoluna girmiş demektir. İman, insanın en tabii duygularından biri olarak açıklanır. Bu kavrama "içgüdüseldir" demek ayıp olur.
İman, İslâm'a inanan, aynı dili konuşanların ortak dilinin adıdır. İman ehli olmak nasıl bir şeydir, nasıl yaşanır, insani ilişkileri nasıldır? Bunları hep analiz etmek, değerlendirmek gerekir.
Bu sıfat, insanı üstün görmeye vardıracaktır.
İman, pozitif bir temel olarak, radikal İslâm felsefesinin ürünüdür.
Çünkü inanca dayalı kimlik, geçmiş ve gelecekle kayıt altına alınamaz. Önemli olan, bu iradenin devamlılığı ve meleke haline gelmesidir. yazının devamı...

Astroloji Özel


Astrolog
Nuran Tuncel

2014 KASIM Ayı Yıldız Konumları ve Etkileri

Sonbaharın serinleyen, üşütmeye başlayan rüzgarlı, bol yağmurlu, şemsiyeli, trençkotlu kendine has bu güzel ayından sıcacık ve yürekten merhabalar, sevgiler...
Merkür yeni düzeldi, henüz Terazi burcunda toparlanmakla meşgül belki de ne oyunlar, haşarılıklar, ne hesaplar ne cinlikler peşinde... Tam kıvamını bulması ve Akrep burcunda bıraktığı yerden ilerlemeğe başlaması 10 Kasım civarında. Ve ay sonuna kadar Akrep burcunda kalarak enerjisi ile uyandırıcı, farklı noktaları farkettirici, pratiklik, yaratıcılık ve ince noktaları yakalatıcı yönleri ile sizlere destek olabilecek.
20 Kasımdan itibaren Oğlak burcundaki Mars ile oluşturacağı üçgen açı daha bir enerjiklik, hareket ve hızlı ilerlemek, zekasını en iyi şekilde ve yararlı işlerde kullanmak isteyenler için...yazının devamı...

GEZEGEN SAATLERİ


Tasavvuf Gündemi

Beyindeki Evren Gerçeği – Ahmed Hulusi

@AhmedHulusi:
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DÜNYA
EVREN
UZAY
BOYUTLAR
ÖLÜMÖTESİ
GÖRDÜKLERİNİZ
GELECEĞİNİZ
NEKADARDOĞRU
"Beyindeki Evren Gerçeği"

@AhmedHulusi:
KESİNLİKLE VURGULAYAYIM Kİ: KURANIN ANLATTIĞI SİSTEM BİREBİR DOĞRU VE GERÇEK. AÇIKLADIKLARIM DA REALİTE. TÜM SORULARINIZIN CEVAPLARI DA VAR!

CUMA SOHBETLERİ
"BALIĞIN KARNI"

Bu gün, Kur`ân`dan bir âyet ile başlamak istiyorum:
Lâ ilâhe illâ ente subhaneke inni küntü minez zâliymin.
Hz. Yunus Aleyhisselâm`ın tesbihi diye geçer..
Rivayete göre, Kur`ân`ın zâhirde algılanan anlamına göre…
Hz. Yunus, insanlara ilâhi hakikatları anlatmış; ama insanlar bunu anlamayınca, anlatılanlara riayet etmeyince, o da kızmış, onları bırakmış, bir gemi ile yolculuğa çıkmış...
Bir müddet sonra, açık denizde iken gemidekilerden birinin eşyası kaybolmuş... Aramışlar eşyayı, Yunus’un torbasında bulmuşlar... Ve “bunu sen çaldın,” demişler...
Tabii ki, Yunus Nebinin hiçbir şeyden haberi yok!. Ama, gemi yetkilileri, suçun cezası olarak onu denize atmışlar...
Hz. Yunus’u, büyük bir balık yutmuş...
Balığın karnında iken Hz. Yunus, “Ben ne yaptım?.. Bir nebi olduğum halde niçin insanlara tebliğ görevimi terk ettim?..” diye hayıflanmış... Ve yukarıdaki âyette geçen:
Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim, zâlimlerden oldum!" cümlesini söylemiş..
Bunun üzerine balık karaya yanaşmış... Hz.Yunus, balığın karnından çıkarak insanları irşâd görevine devam etmiş...
Hikâye ve rivâyet ve misâl yollu anlatım böyle! <yazının devamı>



CUMA SOHBETLERİ
Üstad Ahmed Hulûsi

MESAJLAR
"Mesaj - 6"

Yüzmilyonlarca yıllık kâbir âleminizde yalnızca sevenlerinizin dalgalarını alacaksınız, dalkavukların değil.

Parayla satın alamayacaklarınızla olmaya bakın!

* * *



MESAJLAR
Üstad Ahmed Hulûsi

Twitter'da Sufizm ve İnsan

Bilim Gündemi

TEDx, 2010, Stuart.Hameroff , kuantum ruhumuz var mı?

Kuantum biyoloji dünyayı nasıl kurtarabilir?
Önümüzdeki yüzyıl içerisinde aşırı kalabalık, kin, savaşlar, nüfus çokluğu, hastalık, gıda yetersizliği, çevre kirliliği, enerji krizi...
devamı...

Zihnin muhteşem gücü, saklanan gerçek

Gerçekten dışarıdaki dünyanın içerisinde mi yaşıyoruz? Zihnimizin gücü nerelere kadar ulaşıyor?

“Madde” anlayışı günümüz Fizik anlayışında varlığını tümüyle yitirmiş, yapı taşı olmaktan çıkmış, yapıda algılanan taş noktasına inmiştir.
http://www.ahmedhulusi.org/
yazi/kuranveyenicag.htm

Dahası için: okyanusum.com

Astroloji Gündemi

YAY BURCU’ nun halleri....
O bir arkadaştır, o bir iyimserdir, fedakarlık yapmak genelde ona düşer.
Enerjisi, canlılığı, neşesi, muhabbeti pek tatlıdır. Yerinden ok gibi fırlar, yataktan şimşek gibi çıkar, üşenmez, miskinlik etmez, her an her şey yapmaya hazırdır. Plan yapıp, günler önceden hazırlanması gerekmez. Aynı yerler, aynı şeyler, aynı kişiler değil yeni yerler, yeni kişiler, yeni konular onu daha çok çeker...
O bir dünya insanıdır ama sadece onun için yaşamaz. Gezer, dolaşır, arar, araştırır, öğrenir, çalışır, çabalar bilgelik ona pek uyar. İnançlıdır, imanlıdır..
Bilgisini paylaşmak, öğrendiğini dağıtmak, yaşadığını yaşatmak ister.
Özgürdür. Kendi başına rahat yaşamalı ama sakın arkadaşsız olmamalı... Tek başına kalmamalı... Kolay pes etmez. Başkalarının vaz geçtiği, umutsuz kaldığı noktalarda azimle, iyimserlikle ve olacağına inanarak işe girişir ve girişince de yapar. Kendine fazla önem verir hatta bazen büyüklenir... Abartmayı pek sever. Bire beş katar, büyütür, zenginleştirir. Olmadan olmuş gibi kabul eder de bu yüzden pekçok hayal kırıklığı yaşar. Ama yaşadıklarından, olaylardan ibret almayı bilir, aynı hataları sürekli yapmaz...
Başkalarına yardım konusunda da çok isteklidir. Herkes mutlu , cümle alem rahat olsun ister. Kendi için de hep mutluluk hayalleri kurar. Kimsenin üzülmesine dayanamaz, kendi üzülür ama sevdiklerini asla üzmez.. Üzmüş ise bile çoktan pişman olmuş ve telafi için kolları sıvamıştır. Elinden geleni yapar da yine de kendinden emin olamaz. Az yaptığına veya yapamadığına üzülür. Kin tutmaz. Kolay affeder...
O bir iyi niyet uzmanıdır, dır da; İyi niyetin cehennem odunlarını oluşturduğunu öğrenmesi iyi olur...
Nuran Tuncel


ARŞİVİ




Tasavvuf Gazetesi 4 yıl sürdürdüğü yayına son verdi. Bu güzel birlikteliğin en önemli ve en güzel tarafında olan sizlere teşekkür ediyoruz. Gazete arşivlerine, Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi Arşiv'den ulaşabilirsiniz.