Sufizm ve İnsan

Ahmed Hulûsi'den
20/04/2014 • Dost’tan Dosta
  202 - Basitlikten kurtulmamış olanın insanları teşviki de basitliğedir... Teşvikine bak, değerlendir!..
 • Twitter’dan Mesajlar
  @AhmedHulusi: Başkalarının neler yaptığıyla uğraşacağına ölümötesinde nelerle karşılaşacağına kafa yorsan en hayırlı işi yapmış olursun!
 • YENİ EVİNİZ NASIL OLSUN?
  Herkese yeni bir ev vadedilmiş!
  "Hepiniz yaşamakta olduğunuz bu evlerinizi terk edeceksiniz, sonra da hepinize birer yeni ev verilecek" demişler...
  "Eğer inanıyorsanız size yeni bir ev verileceğine, istediğiniz gibi tasarlayın, siz şekillendirin yeni evinizi" denmiş!..
  Bu arada tek şart, yeni ev, içine girene kadar görülmeyecek!..
  Buna inanmayanın ise elbette yeni ev konusunda hiçbir talebi yok!
  Anadolu'nun ücra bir köyünün mezrasında yaşayana da soruluyormuş nasıl bir ev istediği; New York, Manhattan'da gökdeleninden Dünya'yı seyredene de...
  Hiç haksızlık edilmeden, her inanana, nasıl bir ev tasarladığı soruluyor; hepsinin tüm istekleri onların yeni evlerine uygulanıyormuş!
  Ara sıra gidebildiği yakınındaki, kerpiç duvarlı evlerle donanmış köyü, en gelişmiş muhteşem dünya olarak bilen; mezrada, tezek duvarlı tek göz odada, sarıkız adlı ineğiyle yaşayan kişi de tasarlıyormuş kendi için yeni bir ev; ufkuna, görgüsüne göre... yazının devamı

www.ahmedhulusi.org

Telefon ve Tablet Uygulamaları

 iPhone ve iPad için


 Android cihazlar için

 

KUR'AN-I KERİM'İN TAMAMININ SESLİ MAKAMSIZ ARAPÇA OKUNUŞU

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu.
Tamamını Ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz.

Allâh İlminden Yansımalarla Kur'ân-ı Kerîm Çözümü Canlı Yayın...


RadyoYansimalar.com

Seçme Videolar


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #13 - SEVMEK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 - RUH, MELEK, CİN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 - İLMİYLE, İLMİNDE, İLMİNİ SEYİR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #10 - ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #8 - İSLAM'I ANLAMAK VE YAŞAMAK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 - B SIRRI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #6 - İBADET NEDİR?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 - HOLOGRAM DÜNYAN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #4 - BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİ


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA İSLAM

Daha Fazlası için: http://www.ahmedhulusi.org

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü
20/04/2014

32 - SECDE

1-) Elif, Lâââm, Miiiym;
Elif, Lâm, Mim.
2-) Tenziylül Kitabi lâ raybe fiyhi min Rabbil alemiyn;
Kendisinde kuşku olmayan Hakikat ve Sünnetullâh BİLGİsi (Kitap), Rabb-ül âlemîn`den ("İnsan"ların Rabbinden) inzâl olmuştur! (Kurân`da pek çok yerde âlemler kelimesi ile "insan"lara işaret edilmiştir. Bu iyi incelenmeli ve dikkatle düşünülmeli.)
3-) Em yekulunefterah* bel "HU"vel hakku min Rabbike litünzira kavmen ma etahüm min neziyrin min kablike leallehüm yehtedun;
Yoksa "Onu uydurdu" mu, diyorlar! Asla! O, senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş toplumu uyarman için Rabbinden (olan) Hak`tır... Umulur ki (değerlendirip) hakikate ererler.
4-) Allâhulleziy halekas Semavati vel Arda ve ma beynehüma fiy sitteti eyyamin sümmesteva alel `Arş* ma leküm min dûniHİ min veliyyin ve lâ şefiy`* efela tetezekkerun;
Allâh, O ki, semâlar (gökler veya nefs mertebeleri olan bilinç düzeyleri) ve arzı (yeryüzü veya beden - beyin) ve ikisi arasında olanları altı aşamada-süreçte (insan itibarıyla 6 aşama: l.sperm/yumurta, 2.döllenme (zigot), 3.geometrik hücre çoğalması, 4.hücre farklılaşması, 5.organların oluşması, 6.farklılaşan organların işlevlenmesi - şuur ve duyuların oluşması. A.H.) yarattı, sonra Arş`a istiva etti (Esmâ özellikleriyle fiiller âleminde tedbirata başladı)... Sizin O`ndan başka ne bir Veliyy`niz ve ne de bir şefaat ediciniz vardır... Hâlâ bunu düşünüp, değerlendirmiyor musunuz? (Bu âyeti iki yönlü düşünmek gerek kanaatimce. İnsanın dış dünyası ve İnsanın varlığı olarak. A.H.)
5-) Yüdebbirul`emre mines Semai ilel`Ardı sümme ya`rucü ileyhi fiy yevmin kâne mikdaruhu elfe senetin mimma te`uddun;
Emri (hükmü) semâdan (dışsal olarak; burçlar diye tanımlanan Esmâ özelliklerinin açığa çıkmasıyla oluşan yapılardan yayılan kozmik elektromanyetik dalgalarla ağırlıklı olarak karındaki ikinci beyni ve dolayısıyla bilinci etkileyerek; ya da, içsel olarak, holografik gerçeklik gereği beyindeki datadan açığa çıkan Esmâ mertebesinden. A.H.) arzı (yeryüzü veya beyni) tedbir eder... Sonra miktarı, bin sene olan süreç içinde O`na urûc eder (ruh beden yaşam boyutuna yükseliş veya boyutsal aslına dönüş. A.H.).

Ahmed Hulûsi
www.ahmedhulusi.org


ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

Tamamına ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İsteyen herkese ücretsiz hediye ettiğimiz kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm Çözümü için
TALEP FORMU


The One and Only

DECODING THE QURAN
in accord with the meaning of the letter "B"

KİTABULLÂH DİYOR Kİ...

166. “İkra’ Kitabek* kefa Bi nefsikel yevme aleyke Hasiyba” (17.İsra’: 14)
“OKU yaşam bilgini (kitabını)! Bilincin bu aşamada, yaptıklarının sonucunun ne olduğunu görmeye yeterlidir.”

167. “Velev tera iz vukıfu alennari fekalu ya leytena nureddü ve lâ nükezzibe Bi âyâti Rabbina ve nekûne minel mu’miniyn; Bel beda lehüm ma kânu yuhfune min kablu, ve lev ruddu leadu lima nühu anhü ve innehüm lekâzibun; Ve kalu in hiye illâ hayatüned dünya ve ma nahnü Bi meb’usiyn; Velev tera iz vukıfu alâ Rabbihim* kale eleyse hâzâ BilHakk* kalu bela ve Rabbina* kale fezûkul azâbe Bi ma küntüm tekfürun” (6.En’am: 27-30)
“Yanma aşamasına geldikleri zaman: ‘Keşke geri döndürülsek, Rabbimizin delillerini yalanlamasak ve iman edenlerden olsak (Rabbanî özelliklerimizi, Esmâ’dan kaynaklanan kuvvelerimizi değerlendirsek)’ dediklerini bir görsen! Hayır, önceden gizliyor oldukları (kendilerine verilmiş hakikat bilgisi şimdi) kendilerine zâhir oldu! Eğer geri döndürülseler elbette (gene) yasaklandıklarına geri dönerlerdi! Şüphesiz ki onlar yalancılardır! Dediler ki: ‘Dünya hayatımızdan başkası yoktur! Yaşamımız devam etmeyecektir!’ Rablerini müşahede sürecinde (hakikatlerindeki Esmâ kuvvelerini fark ettiklerinde) bir görsen! ‘İşte, Hak bu değil miymiş!’ dedi... ‘Evet, Rabbimizmiş!’ dediler... ‘Öyle ise, hakikat bilgisini inkâr eden olmanızdan dolayı şimdi tadın azabı!’ buyurur.”

Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Allah Rasûlü’nden
20/04/2014

Hz. Ebu Bekre radıyallahu anh anlatıyor: "Bir adam, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın yanında bir başkasını medh u sena etmişti.
"Yazık sana! Arkadaşının boynunu kestin" buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Sonra da şu açıklamayı yaptılar:
"Bir kimse kardeşini illâ da övecekse bari: "Falancayı zannederim, ona Allah kâfidir. Ben Allah'a karşı kimseyi tezkiye etmem (çünkü AIlah herkesi benden iyi bilir). -Ondan (böyle bir fazilet) biliyorsa- falanca şöyle şöyledir" desin."
Buhârî, Şehâdât 16, Edeb 54, 95; Müslim, Zühd 65, (3000); Ebu Dâvud, Edeb 10, (4805).

Hadisler

KÜTÜB-İ SİTTE | KÜTÜB-İ TİSA

Ahmed F. Yüksel'den
03/04/2014


Ahmed F.
Yüksel

Kendin olmanın yolu “yokluk” tan geçer.

İnsanın tek bir amacı var;
Yokluk deryasına ulaşmak.
Bunu anlamak ve üstesinden gelebilmek.
Şimdi izninizle bu yazıda durumun ciddiyetine uygun yaklaşımlar yapmak niyetindeyim.
Elbette insanoğlu temel içgüdüleri ile arasına bir mesafe koyabildiği ölçüde insan olduğunu anlar, bunu bir şekilde ima eder.
İçgüdüler “Hayvan’a” aittir, insan ise “var oluş gayesine” uygun yaşama sevdasında , “özü” ne dönük ve ona aşıktır.
Kendi ile barışık olan insan, zaman içinde dalgalanmaları olsa bile artık emniyette, emin beldeye doğru güvenli adımlarla yol alır.
Kurda, kuşa yem olmaz.
Çünkü en dış yüzeyde mükemmel şekilde var olan ve mevcut potansiyeli açığa çıkaran İnsandan/Ademden başka bir canlı türü yoktur.
Allah’ın insana bahşetmiş olduğu bir yeti, halife olmasının da bir göstergesidir.
İlk etapta insana köstek olan şeylerden; rahatlık, huzur, imkânsızlık gibi aşamalardan geçmek, cehalet batağından geçmek gerekir.
İmkânsızlıklarla yaşam sürmesine karşın, sürekli bilgiyi takip etmesi, gelişmesine ve özüne bir adım daha yaklaşmasına vesile olur.
yazının devamı...


Tüm yazılarına MilliyetBlog'dan ulaşabilirsiniz.

MİLLİYET BLOG

Duygusallık her zaman ön planda

Bu konuya daha önce de değindim!
O nedenle bu yazıyı yazmamın faydası var mı bilemiyorum ama doğrusu zararlı olabileceğini de düşünmüyorum.
Şimdi diyorum ki, şöyle kısaca biraz anımsayalım olup-bitenleri, çevremizdeki olayları.
Ne halde bulunduğumuzu fark edelim.
Diyeceksiniz ki, o kadar çok yalan söyleniyor, gerçekler o denli saptırılarak anlatılıyor, bireylerin arasındaki diyaloglar hesapsız kitapsız gerçekleşiyor ki, bahsini ettiğim sebepler arasında duygusallığın yaşanmaması imkansız oluyor.
Sonuçta şöyle veya böyle, kanımızın çekilmesine yol açan bir durum yaratıyor. Ve mutlaka çözülmeli, samimiyetle sorunlar aşılmalı.
Bugün çok sıradan bir şekilde kullandığımız duygusallık denen illet insanların mayasında mevcut.
Ve bir çok davranışlar kişiye özel ayrıcalıktan kaynaklanıyor.
Eşitlik ilkesi bozulduğu içindir ki davranışlar bu türde gerçekleşiyor.
Bir çoğu da örf ve adetlerden geleneğimizden gelen değerlerle ilgili.
Ne var ki biz bunun üzerinde durmuyor davranışlarımıza devam ediyoruz.
Siz farkettiniz mi bilmiyorum ama duygusallık, gündelik yaşamın hemen hemen tüm süreçlerinde yerini almış durumda.
Hemen belirtelim; beynin veri tabanı değişmediği için bireylerin karşılaştıkları olaylarda neler yapabileceği
yazının devamı...

Radikal Blog


Ahmed F.
Yüksel

Duygulanım

"Duygulanım" anlatılması zor bir kavram.
Görünen, tutulabilen, koklanabilenden biraz farklı, duygulardan öte bir yaşam hali. Kavramların tam yerine oturamadığı, soyut bir şeyi algılamanın, dillendirmenin karşılığı bir hal duygulanım.
Bu sözcüğün psikolojide adı sıkça geçiyor. Tasavvuf felsefesinde içsel bir yolculukta, öze doğru uzanıp bir başka boyutu algılamaya/değerlendirmeye başladığımız anda net bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Tek adres bu gibi gözüküyor.
Benim duygulanımdan bahsetmemin sebebi de bu noktayla çakışması ile ilgili.

Stringler boyutundaki bir manayı, daha açık söyleyelim, mana suretini hissedebilmeye yarıyor, anlatmak istediğim konu.
Örneğin, bal yedikten sonra tadını tarif etmeye benzer bir durum var ortada.
Bahsi geçen mana suretinin dillendirilmesi de böyle oluyor. Kabaca da olsa, günlük hayatımızda buna benzer daha değişik örneklerini bulabiliriz:
Acıkma hissine karşılık meydana gelen bir heyecanlanma veya aksi bir nedenle iştahın kapanmasına vesile olabilecek bir isteksizlik hali gibi. yazının devamı...

Astroloji Özel


Astrolog
Nuran Tuncel

2014 NİSAN Ayı Astrolojik Haberleri

Önemli mi, değil mi, iyi mi, kötü mü, korkmalı mı korkmamalı mı ! Bunlar hakkında yorumum yok; ancak Ay ve Güneş’in Nisan ayı içinde gerçekleştirecekleri tutulumlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Zira her yıl genellikle ikişer kez farklı burçlarda tekrarlanan sistemsel bu oluşumlar elbetteki yaşadığımız bu sistemde çeşitli değişimler, değişik tablolar, ucu bize veya başkalarına dokunabilecek durumlar meydana getirecektir.
Önce; 15 Nisan Salı günü Koç burcundaki Güneşin tam zıddında,25 derece Terazi burcunda yer alan AY’ ın “TAM” tutulumu var. Belki seyri zevkli olabilir ancak ülkemizden görülmüyor. Sabah 6 civarında görmek için Kuzey Amerika taraflarına giden olabilir mi? Bilemem.... yazının devamı...

GEZEGEN SAATLERİ19/04/2014, CUMARTESİ

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
BismillahirRahmanirRahıym

@AhmedHulusi: Biraz "okur" "yazar"ım! Okuduklarım, bilim dünyasının son gelişmeleri, beyin gerçeği http://t.co/Po7xjtrHic da ing orijinalleriyle.
@AhmedHulusi: #Allah yaratısı hiçbir insan ve mahluk özürlü kusurlu değildir; yaratılış nedenselliği vardır. Bu nedenselliği "OKU"yamayan onu itham eder.
@AhmedHulusi: Hiç kimse elindeki nimetin kıymetini bilmez, biliyorum sanır; ta ki onu kaybedene kadar. Kaybedince anlar o zamanda iş işten geçmiş olur
@Gulmisalim: #aşk bir kere yaşanır ölümsüzdür! Geçici sevgiler aşkla karıştırılmamalı.Herkes aşık olamaz. Aşık aşkından asla yüzçevirmez! Tadmayan bilmez Ahmed Hulûsi retweetledi
@Gulmisalim: Ateşten korkan pervane olmaz! Pervane ateşte yanmak için yaratılmıştır! Aşk pervanesi nerede? http://t.co/z7q8ylrZTn Ahmed Hulûsi retweetledi

AHMED HULÛSİ... YENİDEN BEDENLENEREK DÜNYA'YA GELECEK MİYİZ?
http://www.pressturk.com/dunya/haber/143998/
ahmed-hulusi...yeniden-bedenlenerek-dunyaya-
gelecek-miyiz.html

Duygulanım
“Duygulanım” anlatılması zor bir kavram.
Görünen, tutulabilen, koklanabilenden biraz farklı, duygulardan öte bir yaşam hali. Kavramların tam yerine oturamadığı, soyut bir şeyi algılamanın, dillendirmenin karşılığı bir hal duygulanım.
http://m.radikal.com.tr/blog/duygulanim-56573
http://blog.milliyet.com.tr/duygulanim/Blog/?
BlogNo=456928

Temel eksiklik
Toplum yaşamında temel eksikliği, öncelikle bilgide, davranışlarda, değer yargıları ve buna bağlı yorumlarda, şartlanmalarda aramak gerekir diye düşünüyorum.
http://m.radikal.com.tr/blog/temel-eksiklik-
56920

http://blog.milliyet.com.tr/temel-eksiklik/
Blog/?BlogNo=457296

Siber Alemden...

@sufafy: Hz.Rasulullahın; "...benden sonra Mehdi" şeklindeki açıklaması, cidden ilginç!
@sufafy: Ölümlüye hizmet eden olümsüzlüğü nasıl yaşayacak. HG.
@sufafy: Atını denize sürenlerin yanında gerisin geriye dönenler çok daha fazladır. Gelecek için ümit edenler beden kaydında olmamayı düşünmelidir.
@sufafy: Gönülden düşen ne olur? http://t.co/shDd5fMg1R
@sufafy: Allah sevdiği kullarına duygusal yolla hareket etmeyi haram kılmıştır.
@sufafy: Bir anlık bir zevk, size hayatınız boyunca acı yaşatabilir.
@sufafy: Başkalarına uzak olan, kendine de yabancıdır.
@sufafy: Zaman bir çok bilinmeyeni bilinir hale getirir.
@sufafy: Sadece kendine değil, başkalarının istediklerine göre de düşün.
@sufafy: Aşağılayıcı konuşmaların seni de küçük düşürür.
@sufafy: Eğri insanda doğru aramak abesle iştigaldir.
@sufafy: Kimi kötülüyor, kimden şikayet ediyor, beğenmiyor, dinlemiyor/umursamıyor, elestiriyor, haksızlık yapıyorsan ALLAH'TAN perdelisin dostum.
@sufafy: Uzlet içsel bir yolculuğa çıkıştır.
@sufafy: Akıl, "boş zamanı olmama, temel eğitim almış olma, evrensel düşünme, reşit olma, farklılıkları farketme" gibi nitelikleri gündeme getirir.
@sufafy: İstanbulda eğlence merkezlerinde gece 22.00 dan sonra kontrol olmadığı icin rahatlıkla sigara içiliyor. İlgilileri şiddetle uyarıyoruz.

@beyzazapsu: AŞK... http://t.co/sHMq7DnBUa
@beyzazapsu: İnsanlar ölmezler, benlik bilinçleri ölümü tadar.Ne mutlu yaşam sürecini hakikatlerini farketmek doğrultusunda değerlendirenlere..
@beyzazapsu: Bilgilenmek ile farketmek aynı değildir.Farkındalığın dahi farklı dereceleri vardır.
@beyzazapsu: #Allahtan korunmak ne demektir hiç düşündünmü?Şu an nehal üzereysen yarın için oluşturduğun tüm sermayen budur işte! http://t.co/1dbUm1XpU5

@SZoflu: Asil huner http://t.co/HH3OZ3DQsK
@SZoflu: Hakikati insanlarin olculeriyle degil http://t.co/We8Z0jnXfn
@SZoflu: Hayir islerinde acele edin http://t.co/hxZQepvylX
@SZoflu: Düşünmeden konuşmak ezbere konusmamanın işareti sayılır.
@SZoflu: Cehennem güneşin ikizidir. Ancak orda hararet yoktur.

@sinem_ceceli: ...kim bildiğiyle amel ederse, Allah ona bilmediğini öğretir.. (hadis)

@drnedim35: http://t.co/5B6LCOW5bW

@AylinERK: #Beyin
Egzersizin #faydaları...
FastCompany http://t.co/nHmKxkXkCt
@AylinERK: There is no #YouAndIToday "Allah is Ahad One;infinite,limitless& indivisible... http://t.co/J6JhDYMTvJ
@AhmedHulusi http://t.co/b2ungQTau7

@birsenkalali1: "@RudyTanzi: Curiosity: R. Tanzi: What's the relationship between the brain and the soul? http://t.co/jD7TMOAMBq #discovery"
@birsenkalali1: Beyninizin genç kalmasını mı istiyorsunuz?Vitamin alın! Jean Carper

@AliyeBuldag: http://t.co/zDWvG7cZVt
@drildiz: Bilinçli beyinler farkındalık ve idrak ile bilinçsizler "sürünerek" hastalıkla arınır. DrGI

@tyilmaz98: Açıklıkla dile getirilemeyen konular boşlukta kalmaya mahkûm olur. A.F.Yüksel
@tyilmaz98: Hayat çok ince... http://t.co/O1ltFe2dDe

@kolbasi_erhan: Sonuçlarına katlansanız bile doğruları söylemekte kararlı olun.
@kolbasi_erhan: İyi bir yazar halkı okumaya teşvik eder.
@kolbasi_erhan: Oldu bittileri sabırla sindirecek, onaylayacak kim olabilir ki?
@kolbasi_erhan: Patalojik olaylar, enerjinin kontrol edilememesi sonucu ortaya çıkar.

@KitapveKalem: Sevdası büyük olanın imtihanı ağır olur. Mevlana

@islamsozler: Efendimizin Duası.. http://t.co/bMJieJZG0d

@iyiTweet: Basit yaşayın. Cömertçe sevin. Dürüstçe konuşun ve her gün dua edin. Her şeyin nasıl düzeleceğini göreceksiniz. /Anonim/

@BayEmpati: Bir kadını düşünceleri ile başbaşa bırakmak çok tehlikelidir.

@sozmuhendisi: Duymak istediklerini değil
Duyman gerekenleri söyleyebilme cesareti olan insanlar olmalı yanında. |Can Dündar|

@KalemVakti: Cahille sohbet etmek güçtür bilene, çünkü cahil ne gelirse söyler diline. Mevlana

@ocumleler: Sahip oldukların, sonunda sana sahip oluyor. [Fight Club]

8. SALÂVAT VE AYNA NÖRONLAR (2. Bölüm)
Öte yandan beynin, dışarıdan dalgalarla değişik işlevlere yönlendirilmesi (mind control) olayını daha yeni yeni kavramaya ve görmeye başladık.
Günümüzün "dünde yaşayan bilgi birikimlerinin", bunları algılaması veya kabullenmesi elbette ki çok zor!
Bundan 30 yıl evvel bir dileğim vardı... İnsanlık uzaya para saçacağına, beyni tanımaya (neuroscience'a) bu yatırımı yapsa diyordum... Bugün bu gerçekleşiyor... Bu yolda çok önemli çalışmalar yapılıyor...
"Zikir" diye işaret edilmiş "beyinde kavram tekrarı" şeklindeki çalışmanın, yukarıdaki tanrıyı hoşnut etmek için değil, insan beynindeki farkında olmadığımız özelliklerin ortaya çıkması için tavsiye edildiğini yazdığım zaman; çağlar öncesi anlayışı günümüzde tekrarlayanların şiddetli karşı çıkışlarına maruz kalmıştım...
Beynin aldığı ve yaydığı mikrodalgalardan söz ettiğimde, "Beyinde mikrodalganın ne işi var; mikrodalga fırınlarda olur, mikrodalgada beyin pişer" diyen bilgi sahipleri(!) tarafından eleştirilmiştim... Bugün, internetteki, beynin mikrodalga alışverişi hakkındaki yazıları toplasam kamyon dolar!
Dedim ya, acelem yok!
Şükrederim, Rabbim'in açığa çıkarttıklarına! Bilim dünyasının buluşları, her geçen gün, yazdıklarımı bir kere daha haklı çıkartıyor. Kilitlenmiş beyinlerdışında kalan, yeterli bilgi sahibi beyinler, bir gün gelecek Kurân'ın kıyamete kadar geçerli tek bilgi kaynağı olduğunu, Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa'nın yeryüzüne gelmiş en muhteşem beyin ve "ruh" olduğunu tasdik edeceklerdir.
Çünkü zaman içinde, Kurân'daki işaret yollu anlatımların neye işaret ettiğini fark edecekler ve böylece de Kur'ân-ı Kerîm adını taşıyan BİLGİ kaynağının kodlarını çözerek gerçekleri göreceklerdir.
Rasûlullâh'ın "Nokta"sından "Arş"ına, oradan da melekî kuvveler ile beynine ve dolayısıyla bilincine inzâl (inzâli) olan Kur'ân-ı Kerîm; "nokta"dan açığa çıkması sebebiyle, tüm "Evrensel Sistem ve Düzen"in işleyiş mekanizmasını, "Sünnetullâh" ismiyle işaret ederek anlatır. Zira her birim, kendi "Nokta"sının projeksiyonu olarak vardır ve hepsi aynı Sistem ve Düzen'e tâbidir! Önceki yazılarımda da vurguladığım gibi, gökten, uzaydan bir yerden ciltli veya ciltsiz kitap veya sayfalar inmemiş; Rasûl veya Nebilerin hakikat "nokta"larından bilinçlerine "bilgi" inzâl (inzâli) olmuştur.
Bilgi, aynen bilinçtir! Bilgi ile bilincin ayırt edilmesi asla mümkün değildir! "Unutulan veya hatırlanmayan bilgi dolayısıyla bilinç de mi ortadan kalkıyor" diyenlere deriz ki, bilgisiz bilinç olmaz! Bilinç dendiği anda ortada bilgi vardır. Bilgi, bilincin sûretidir! Bilinç, bilginin benliğidir. Kısacası, ikisi aynı şeydir.
Bu yazımda esas üzerinde durmak istediğim konu ise, yukarıda anlattıklarıma bağlantılı olarak, RASÛLULLÂH (aleyhisselâm)'a "SALÂVAT" okumak konusudur.
"DUA ve ZİKİR" isimli kitabımda "Rasûlullâh'a Salâvatlar" bahsinde bu konunun önemi üzerinde durmuştum.
Şimdi Rasûlullâh (aleyhisselâm)'a salâvat getirmenin ne demek olduğu hakkındaki bazı düşüncelerimi yazmaya çalışayım... (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

Cumartesi günü boyunca Yay burcunda ilerleyecek olan Ay, sosyal anlamda çok aktif bir günde olacağımızı gösteriyor. Ay ülkemiz astroloji haritasının 6. evinde ilerleyeceğinden, iç güvenlik konuları, güvenlik güçleriyle ilgili konular, memurlar ve hizmetlilerle ilgili konular, sağlık ve hizmet sektörleriyle ilgili konular, evcimen hayvanlarla ilgili konular vurgu kazanabilir. Sabah saatlerinden itibaren Ay-Merkür üçgeninin iletişimi kolaylaştıran enerjisi devreye giriyor. Kendimizi iyi ifade edebileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle bu açının etkinleşeceği öğle saatlerden anlaşmalar, konuşmalar, yazışmalar, duyuru ve anonslar, anlaşmalar, söz vermek ya da söz almak gibi girişimler açısından olumlu etkiler taşıyan zaman dilimini iyi değerlendirebiliriz. Aslında bu olumlu atmosfer öğle sonrasındaki saatlere, akşam saatlerine de yansıyacak. Çünkü günün geri kalanında Ay’ın başka bir açısı yok. Merkür ile uyumlu açısının enerjisini üzerinde taşıyor olacak gün boyunca. Fikir alışverişleri, tavsiye alıp vermek, ticari girişimler, alışverişler, eğitim öğretimle ilgili konular, internet üzerinden yapılacak iş ve görüşmeler, seyahatler, bilgi aktarımı, seminerler açısından güzel bir gündeyiz, değerlendirebiliriz. Gece saatlerinde Ay-Güneş üçgeninin etkileri de aktifleşiyor. Kadın-erkek ilişkileri, ebeveynlerle ilişkiler, sosyal ilişkiler, iş ilişkileri açısından güzel etkiler var. Otorite figürü çizen veya güçlü ve etkin pozisyondaki kişilerle bir araya gelmek, başkalarından yardım ve destek talebinde bulunmak açısından da değerlendirilebilir akşam ve gece saatleri…
Öner Döşer

İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu. En düşük hava sıcaklığı 11, en yüksek hava sıcaklığı 21 derece. Yarın havanin parçalı bulutlu gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...

- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Muhteşem İrsal "Salavat"
- Papa, 'Çile Yolu Ayini'ni yönetti
- 'Alkol' etkisi yapıyor
- 'Psikolojik şiddetin etkisi 40 yıl geçmiyor'
- Beş kişi bir piyanoyu nasıl çalar?
- www.okyanusum.com

Tasavvuf Gazetesi’ne her gün
Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi arşiv den ulaşabilirsiniz.