Sufizm ve İnsan

Ahmed Hulûsi'den
21/07/2014 • Dost’tan Dosta
  1104 - Dilediği mânâları üretir, îcat eder, yoktan var eder. Yoktan var olan "Yok"lar, ergeç birgün ‘’Yok’’luğa döner!.
 • Twitter’dan Mesajlar
  @AhmedHulusi:Tevbei nasuh, beyindeki, geçmiş falanca kabulü ignore et komutudur. El Halik, dilediğini siler beyinde ve yeni alan yaratır beyinde.
 • TANRI'NIN GÖKTEN İNEN KADİRİ
  Tanrı kavramına dayalı dinsel anlayışta, şöyle bir gece hayal edilir ki adına "Kadir Gecesi" derler...
  Ulu tanrı, yeryüzündeki seçme kulları için bir nimet hazırlamıştır!.. Kimler kendine çok tapınıyorsa, onları mükâfatlandırmak için. O büyük nimete de "KADİR" demiştir...
  Bu nimeti getiren(!) melekler, müslümanların yaşadığı yöreye bir kutsal kandil gecesi inerler; çünkü güneş ışığı görürlerse bozulurlar, tıpkı ışık görmüş C vitamini gibi!..
  İşte o "gün görmez Kadir"(!), bin aylık, yani seksen üç sene sürecek tapınmadan çok daha hayırlı bir şey(!)dir! yazının devamı

www.ahmedhulusi.org

Telefon ve Tablet Uygulamaları

 iPhone ve iPad için


 Android cihazlar için

 

KUR'AN-I KERİM'İN TAMAMININ SESLİ MAKAMSIZ ARAPÇA OKUNUŞU

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu.
Tamamını Ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz.

Allâh İlminden Yansımalarla Kur'ân-ı Kerîm Çözümü Canlı Yayın...


RadyoYansimalar.com

Seçme Videolar


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #13 - SEVMEK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 - RUH, MELEK, CİN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 - İLMİYLE, İLMİNDE, İLMİNİ SEYİR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #10 - ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #8 - İSLAM'I ANLAMAK VE YAŞAMAK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 - B SIRRI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #6 - İBADET NEDİR?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 - HOLOGRAM DÜNYAN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #4 - BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİ


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA İSLAM

Daha Fazlası için: http://www.ahmedhulusi.org

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü
21/07/2014

97 - KADR

1-) İnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr;
Muhakkak ki biz Onu (Kurân`ı), (Hz. Muhammed`in a.s.) Kadr gecesinde inzâl ettik!
2-) Ve mâ edrake mâ LeyletülKadr;
Kadr gecesini (-n kadrini, şerefini, haşmetini) bilir misin?
3-) LeyletülKadri hayrün min elfi şehr;
Kadr gecesi, bin aydan (seksen yıllık ömür) daha hayırlıdır!
4-) Tenezzelül Melâiketü ver Rûhu fiyha Biizni Rabbihim min külli emr;
Melekler ve Ruh Onda tenezzül eder, Rablerinin izni ile her hükümden.
5-) Selâmun, hiye hattâ matle`ılfecr;
Selâm (hakikati yaşatarak); tâ ki Fecr`in doğmasına kadar (Hakikatin zuhuru ile şuurun vechi tanımasına kadar).

Ahmed Hulûsi
www.ahmedhulusi.org


ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

Tamamına ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İsteyen herkese ücretsiz hediye ettiğimiz kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm Çözümü için
TALEP FORMU


The One and Only

DECODING THE QURAN
in accord with the meaning of the letter "B"

KİTABULLÂH DİYOR Kİ...

174. “…yevme lâ yuhzillahunNebiyye velleziyne amenû me’ahu, nuruhüm yes’a beyne eydiyhim ve Bieymanihim yekulune Rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vağfir lenâ…” (66.Tahriym: 8)
“O süreçte Allâh, O Nebi’yi ve Onunla beraber iman etmişleri rezil - rüsva etmez! Onların nûru, önlerinden ve sağ taraflarında koşar. Derler ki: ‘Rabbimiz... Nûrumuzu tamamla ve bizi mağfiret eyle’”
175. “FemennAllâhu aleyna ve vekana azâbessemum” (52.Tûr: 27)
““Allâh bize lütfetti ve bizi (cehennem ateşi) Semum’un (insan bedeninin gözeneklerinden geçen zehirleyici dumansız ateş; mikrodalga radyasyon) azabından korudu!”
176. “…ve inne yevmen ‘ınde Rabbike keelfi senetin mimma te’uddun” (22.Hac: 47)
“Muhakkak ki Rabbinin indînde bir gün, size göre bin yıl gibidir! (Buradaki işaret insanın geçeceği vefat sonrasındaki yaşam boyutu algılamasınadır Allâhu âlem. Çünkü ‘Rabbinin’ denerek, kişinin Esmâ bileşimi algılamasının getirisi olan bilinç boyutuna {beyninin içindeki - kozasındaki dünyasının zaman anlayışına} atıf yapılmaktadır. İşaret Rabb-ül âlemîn’e göre değildir. A.H.)

Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Allah Rasûlü’nden
21/07/2014

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki sünneti şudur:) Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allah Teâla Hazretleri (bir hadis-i kudside) şöyle buyurmuştur: "Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükâfaatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terketti."
"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (halüf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.''

Hadisler

KÜTÜB-İ SİTTE | KÜTÜB-İ TİSA

Ahmed F. Yüksel'den
24/06/2014


Ahmed F.
Yüksel

Oruç aç kalmak demek değildir ..!!!

Bakara Suresi-185-) İnsanlara hakikati idrak ettiren ve gerçekle yanlış arasındaki farkları açıklayan Kur'ân, Ramazan ayı içinde inzâl olmuştur. Sizden kim bu aya ererse, sıyamı (orucu her boyutuyla) yaşasın. Kim de hasta veya seyahatte olursa, o günler sayısınca tamamlasın. Varlığınızdaki hakikati yaşamayı sıyam ile kolaylaştırmak ister, güçleştirmek istemez. O sayılı günleri tamamlayarak, size hakikati yaşattığı ölçüde, Allâh'ın ekberiyetini hissetmenizi ve bunu değerlendirmenizi ister.
Üstad Ahmed Hulûsi/Kuran-ı Kerim Çözümü
Nebilerin zirve ismi, Allah'ın kulu ve Resulü, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş, çıplak uyarıcı Hz. Muhammed'in (s.a.v) bâtın ve zahir yönlü hayatına dair bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında inanın, çok az bir yer tutmaktadır. Zaman ve şekilden bağımsız olan yaşam biçimi derinlemesine incelendiğinde, ruhsal yönünü ilgilendiren çalışmalarının "tapınmaya" ait olmadığı görüldüğü gibi, giyinişinden oturuş kalkışına, yiyip içtiği şeylerin seçimine dek, tüm uygulamalarının da aslında ruhsal yapısıyla ilintili olduğu izlenmektedir.
Örneğin "Dünyada insanların en çok doymuş olanları, Kıyamet gününde en çok aç kalacaklar" Hadisi;beslenmede aşırıya kaçmanın zihinsel yapı üzerindeki etkilerini çok geniş bir plan ve vadede düşündürmektedir. "Her iştah duyduğunu yemen israftandır" diyerek de söz konusu anlayışı pekiştirmiştir.
yazının devamı...


Tüm yazılarına MilliyetBlog'dan ulaşabilirsiniz.

MİLLİYET BLOG

Bumerang etkisi

Yaşlılık kaçınılmaz bir durumdur. Kim ki bir insanı yaşlı olmaktan ötürü hor hakir görüp küçümsüyor, kim yaşlanmanın kişide yarattığı yetersizliklerle eğleniyor, iyi bilsin, bir gün aynı şeyler başına gelecektir. Kısa bir ömre sahip insan, Mutlak Yaratıcının karşısında sanki bir oyuncak misali. Sana bir ömür takdir ediliyor, hayat boyunca senden bir şeyler kopup gidiyor...
Ve sen acı gerçekle “gençliğinde söylediğin sözler, takındığın tavırlarla muhatap oluyorsun.” Buna bir bakıma yaptıklarının karşılığını görme denebilir.
Ben bundan şunu anladım. Yaşam daima sana, senin ona verdiklerini geri verir. Yaşam yaptığımız günlük davranışların aynasıdır. Sevgi istediğin zaman daha çok sevgi şefkat istediğinde, daha şefkatli olabilmeyi getirir. Şayet saygı istiyorsan insanlara daha çok saygı duymalısın. İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen de özverili, telaşsız bir hayata sahip olmalısın. Veya değer verilenleri değersiz görme gibi bir komplekse girmişsen, sen de değersiz bir hale dönersin. Sonuçta çamur atılan değersiz görülen insanın, popülaritesi bir o kadar yükselmiş olur. Söz konusu kural yaşamımızın bir parçasıdır, hayatın her kesiti için geçerlidir.
yazının devamı...

Radikal Blog


Ahmed F.
Yüksel

Duygulanım

"Duygulanım" anlatılması zor bir kavram.
Görünen, tutulabilen, koklanabilenden biraz farklı, duygulardan öte bir yaşam hali. Kavramların tam yerine oturamadığı, soyut bir şeyi algılamanın, dillendirmenin karşılığı bir hal duygulanım.
Bu sözcüğün psikolojide adı sıkça geçiyor. Tasavvuf felsefesinde içsel bir yolculukta, öze doğru uzanıp bir başka boyutu algılamaya/değerlendirmeye başladığımız anda net bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Tek adres bu gibi gözüküyor.
Benim duygulanımdan bahsetmemin sebebi de bu noktayla çakışması ile ilgili.

Stringler boyutundaki bir manayı, daha açık söyleyelim, mana suretini hissedebilmeye yarıyor, anlatmak istediğim konu.
Örneğin, bal yedikten sonra tadını tarif etmeye benzer bir durum var ortada.
Bahsi geçen mana suretinin dillendirilmesi de böyle oluyor. Kabaca da olsa, günlük hayatımızda buna benzer daha değişik örneklerini bulabiliriz:
Acıkma hissine karşılık meydana gelen bir heyecanlanma veya aksi bir nedenle iştahın kapanmasına vesile olabilecek bir isteksizlik hali gibi. yazının devamı...

Astroloji Özel


Astrolog
Nuran Tuncel

2014 TEMMUZ Ayı Yıldız Konumları ve Etkileri

Güneşin Yengeç burcunda ve baş ucunda parlamasıyla başlayan Temmuz Ay’ı; umarım güzelliklere, sımsıcak saran, koruyan, kollayan, aydınlatan, canlandıran enerjilere vesile olur, gerçek mutluluk ve hakikat kapıları hepimize açılır. Bu dünyada var oluşumuzun gerçek ve tek nedenini farkederek gereğini yapmak nasib olur.
Ramazan ayının da tüm İslam alemi için bereketli olmasını diler, anlamını kavramayı, ruhunu farkdebilmeyi ve taklit veya yapmış olmuş olmak, aç kalmak ve sadece iftarı beklemek ve sanki Ramazanda daha çok yemek gerek anlayışından kurtularak, oruçluyum diyerek çiğ et yemeden, bizlere sunulmuş bu lütfun güzelliğini, manasını, hakikatını farkederek yemeğe tok ilme aç, dünya keyfinee değil hal ve yaşamagayretli olabilmeyi talep ederim. yazının devamı...

GEZEGEN SAATLERİ21/07/2014, PAZARTESİ

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
BismillahirRahmanirRahıym

@AhmedHulusi: Hz. Muhammed a.S.a GÖKTEN KİTAP/YAZILI METİN İNMEDİ! Öyle ise, "IKRA/OKU" ne içindi?
Neyi OKUDU?
Sorulayan beyine:
http://t.co/1n9AZEUzxF
@AhmedHulusi: #GazzedeKatliamVar ve öldürülenler sırf müslüman oldukları için öldüklerinden ŞEHİDLİK mertebesini kazandılar. Öldürenlerse LANETE erdiler!
@AhmedHulusi: Tövbei Nasuh, yapılanın yanlışlığının kesinlikle kavranması üzerine bir daha o şeyi asla yapmama kararıdır. Taze başlangıçtır, Rad: 39.
@AhmedHulusi: Tevbei nasuh, beyindeki, geçmiş falanca kabulü ignore et komutudur. El Halik, dilediğini siler beyinde ve yeni alan yaratır beyinde.
@sibeltanyel: Herkesin SIR bildiği,"düşünebilen" beyinler için GERÇEKtir..
http://www.ahmedhulusi.org/
kitap/insanvesirlari.htm

@ahmedhulusi pic.twitter.com/GnZNDL6xpX
Ahmed Hulûsi tarafından Retweetlendi
@sinem_ceceli: Kur'an "OKU"yan mutlaka mutlu olur.
Mutlu olmayansa Kur'an ı "OKU"yamayandır ! @AhmedHulusi Ahmed Hulûsi tarafından Retweetlendi
@mustafaceceli: Herkes 'şah damarından yakın'ı konuşuyor. Oysa Hud 56 "alnında"diyor.Söz edilen alın kemiği mi BEYİN mi @AhmedHulusi
pic.twitter.com/HajrUSeQ4U
Ahmed Hulûsi tarafından Retweetlendi
@sempozitif: Bİz Herşeyi bir "Beyin"de İhsa ettik...
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhuluside
kavramlar/kavramlar/beyin/beyin_fihrist.htm

@AhmedHulusi pic.twitter.com/orw6WSvBO2
Ahmed Hulûsi tarafından Retweetlendi
@AnlaArtk: HAK apaçık ortadayken, Haktan taraf olmamak, tarafsızım demek gafletten ve dalaletten yana olmak demektir! @Ay_Lin83 @fatihtezcan @omradymn Ahmed Hulûsi tarafından Retweetlendi
@Ay_Lin83: #Başbakan'nın dediği doğru! MÜSLÜMANALRA karşı,bu bir HAÇLI İTTİFAKI!
#İslamBirliği acilen ŞART bu ZÜLME karşı! pic.twitter.com/oNKz4X06lF
Ahmed Hulûsi tarafından Retweetlendi
@Saffet_eygi: @AhmedHulusi Nargile kullanıcıların da uzun dönemde kanser ve kronik akciğer hastalığı (KOAH) geliştiği görülmüştür.
http://www.cnnturk.com/2012/saglik/02/
06/nargile.sigara.kadar.zararli/648020.0/

Ahmed Hulûsi tarafından Retweetlendi
@AnlaArtk: ABD deki ünlü yahudi şirketlleri jewish federationa göre:
http://www.greateraltoonajewishfederation
.org/articles/companies.html

@siyasetinnabzi: İsrail'e petrol ve jet yakıtı satılmıyor
http://www.haberinozu.com/guncel/israile
-petrol-ve-jet-yakiti-satilmiyor-h244437.html

pic.twitter.com/BfAgwNJ04h
Anla Artık tarafından Retweetlendi
@scorpionsss1453: #ZekatlarımızGazzeye
pic.twitter.com/SJld4HaGQq
Anla Artık tarafından Retweetlendi
@AylinERK: 32.SECDE:5 "Emri semâdan arzı tedbir etmesi...
@AhmedHulusi: http://www.ahmedhulusi.org/kuran/032_secde.htm
pic.twitter.com/6xkpyXrghF
Anla Artık tarafından Retweetlendi
@NurferNur: #Kenyalı Liam’dan #AŞİKARDIR #ZATI #HAK
http://okyanusum.com/muzik/kenyali
-liamdan-asikardir-zati-hak/

pic.twitter.com/TNxejyDzaD"
Anla Artık tarafından Retweetlendi
@intizarOfficial: Hizmetkârın âkil olursa, sana galip olan duygular da mahkûmun olur. Hz.Mevlana
Anla Artık tarafından Retweetlendi
@AnlaArtk: Hakikatinize net ve parlak ışıklar tutan #Kuran ,gündem için ne diyor,ne olup bittiğini anlamak için aynı kolaylık var mı? Cuma Suresi 6-7+
@AnlaArtk: Ey Yahudi olanlar! İnsanlardan yalnızca kendinizin Allâh'ın velileri olduğunu sanıyorsunuz! Sözünüzde sadıksanız, hadi ölümü temenni edin!
@AnlaArtk: "Elleriyle yaptıkları yüzünden onu (ölümü) ebediyen temenni etmezler! Allâh zâlimleri Aliym'dir!"
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
062_cuma.htm

@AnlaArtk: #kadirgecesi ni ararken Kuran ın neden inzal olduğunu net ifade eden bazı ayetleri düşünce dünyanıza katmanız anlamayı kolaylaştırır +
@AnlaArtk: Ta Ha 1-3 "ey insan,biz Kuran'ı sana mutsuz olman için inzal etmedik,sadece haşyete açık şuura hatırlatmadır"
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
020_taha.htm

@AnlaArtk: İnsanlık ölmez Sabretmeyi bilir hikmeti görür. Zulmeden kahrolmuştur; zulme uğtayanda ya şehiddir ya da gazi.
pic.twitter.com/dOcoVzxQlD
@ErenYondu: Uyuyan beyinler.
@oguzfatihoguz: İsrail neden bu kadar pervasız ve kimseden çekinmiyor Haksız da sayılmam değil mi?
pic.twitter.com/awBooUD85y" Anla Artık tarafından Retweetlendi
@AnlaArtk: İşte gerçek: Watch "CNN Goldman Sachs & the Zio Matrix" on YouTube - CNN Goldman Sachs & the Zio Matrix: http://youtu.be/Zw9EhjyU3JU @omradymn
@RuzgarBeyZap06: http://www.timeturk.com/tr/2014/07/20/
israil-den-turk-mallarina-boykot.html#.
U8u7ddkayc0

İsrail Türk ürünlerine boykot kararı alıyorsa;biz bin katını yapalım #CocaColayaHayır
pic.twitter.com/1XJeDMsyN2
Anla Artık tarafından Retweetlendi

AHMED HULÛSİ...BEYNİN SIRLARI
http://www.pressturk.com/video/ahmed-hulusi...beynin-sirlari/2924.html

AHMED HULÛSİ...UZAY
Hava, yoktur uzayda!.. Su da, yoktur! Yerçekimi de! Karanlıktır uzay!..
Soğuk!.. Duygusuz!..
"Can"lıdır uzay!..
"Şuur"lu...
"Dalga"lı!..
Kuşatmıştır cehennemi; hiç kalır indînde cennet!..
Kucaklamıştır cenneti, sütüyle besler, hünerlerini seyreder!
Uzay kapsamlıdır... Varlığıyla var etmiştir insi cinni, melâikeyi...
Seyreyler onlarda kendini...
http://www.pressturk.com/dunya/haber/
146938/ahmed-hulusi...uzay.html

Siber Alemden...

@sufafy: #FUSSİLET11
Hasiyb mekanizması eşliğinde nokta/şuur projeksiyonu ile bilinç boyutunda seyrin oluşması.
#KuranCozum http://t.co/kiaPtfuWHb
@sufafy: İslamı bilimsellikle değerlendirmek istemeyenlerin katılıkları, teknik yetersizliklerinden ziyade, sınırlayıcı tutumlarından kaynaklanıyor.
@sufafy: AMAÇ NE OLURSA OLSUN! pic.twitter.com/Q2LVaihDzc
@sufafy: KADINLARDA KALP KRİZİNİN 7 BELİRTİSİ pic.twitter.com/GsS3t5vKvC
@sufafy: ŞAH DAMARINDAN DA YAKIN.. pic.twitter.com/dxKkgOMdoE
@sufafy: İnsana özgüveni yavas yavas gelir. Basaramadığı şey mükemmelleştiğinde, başarısızlık geride kalır.
@sufafy: Yaşadığın yerin seni biçimlendirmesine asla izin vermemelisin.
@sufafy: Tarafsız olmak, yanılgılara nedeni olabilecek her türlü yaklaşımları ortadan kaldırmayı içerir.
@beyzazapsu: #NEML 80-81 Veri tabanındaki bilgilerle kayıtlanan #beyinler her an yeni olan data akışını algılayamaz
@AhmedHulusi pic.twitter.com/oyOUZtneBA
@beyzazapsu: Ne ararsan beyninde ara, hakikati algılama alanın sendedir. pic.twitter.com/wCPNNyJtKO
@SZoflu: Vahdet-i vucud pic.twitter.com/VwYHx7U0iR
@SZoflu: Duzenim bozulur diye endise etme pic.twitter.com/sYGdYVWe4N
@SZoflu: En buyuk suclar pic.twitter.com/qZXXEPlkDs
@AylinERK: 2.BAKARA 161 Muhakkak ki #kafir olup bu anlayışla ölenlere gelince... @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
002_bakara.htm

pic.twitter.com/nv5fOvLoJC
@newsoy: SUNNETULLAH gerçeği : Zalimin zulmü arttıkça, Mazlumun "AHH!"ı, da, zalimlere artan şiddette karşılık yaşatacaktır. Bekleyelim, Görelim!
@GeErgen: ..... uyu bakalım dünya, elbet uyandirilacaksin.... en sevdiklerinle sınanacaksın...
http://instagram.com/p/qmfLA8KCLN/
@haykavi: Sirkeci TrenGarında yapılan sema gösterisinde turistlere Ahmed Hulûsinin Yeni konseptli ücretsiz kitapları verildi
pic.twitter.com/VMLrgjX5qs
@haydrendersarac: Bitki bilim ve güzellik uzm Suna Dumankaya #pazartesigünü #endersarac la #saglikligunler de @ShowTV @SUNADUMANKAYASD
pic.twitter.com/3QISkAihey
@ncaki2007: "@milliyet: Coca Cola’ya büyük şok !
http://www.milliyet.com.tr/-coca-
cola-ya-buyuk-sok--gundem-1914845/ …
"
@ncaki2007: Yahudi Federasyonu kendi beyanına göre Israil destekleyen şirketler
#GazaUnderAttack #GazzedeKatliamVar @AhmedHulusi
http://www.greateraltoonajewishfederation.org/
articles/companies.html

@ftmtaf: Gelişimin farkli bir yüzü... @sufafy pic.twitter.com/NaYrSLj0te
@ncaki2007: 17 ISRA :4-7 #Kuran #Quran @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
017_al-isra.html

#GazaUnderAttack #PrayForGaza #FreePalestine pic.twitter.com/ouvQwHqgjt
@BurcuGnes: Hayat çok güzel bir aynadır, seni sana gösteren...
pic.twitter.com/KJKooydr8d
@BurcuGnes: Asıl mesele insanlık; din, dil, ırk ayrımı yapmak değil.. ! Anlayışı bu olan zaten Allah'a karşı gelmekte, bizle aynı yolda değil ! #Gazze
@EbruSevilgen: #Dünyada kim güldü ki! pic.twitter.com/CAoKFTTHCo
@EbruSevilgen: İsrail Savaş suçu işliyor! Paylaşarak zulmün duyulmasına ve durdurulmasına katkı sağlayalım! #GazzeKanAğlıyorUYUMA
pic.twitter.com/TO9SQjBj4Z"
@EbruSevilgen: #Vahdeti vucüd, varlıkta vechin seyridir.
pic.twitter.com/IfUTaRuyd0
@sibels99: Kurân'ı anlamak için"YENİ"kaynak
@AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/video/kurani-anlamak-icin-on-bilgi.htm
#iphone
https://itunes.apple.com/tr/app/kuran-cozumu/id451111169?mt=8
#android
http://www.androidpit.com.tr/tr/android/piyasa/
uygulamalar/uygulamalar/rng.cozum.main/
kuran-i-kerim-coezuemue

@sibels99: "Hayali kavramlardan arınınız!(Ahmed Hulusi)"
@AhmedHulusi pic.twitter.com/LXRfYjQLEA
@kolbasi_erhan: Hayatın sırlarından biri ?. pic.twitter.com/1otzcz9uwh
@Tasavvuf: #GazzedeBebekKatliamı #GazzedeKatliamVar için dualarımızda #Gazze yi unutmayalım... pic.twitter.com/EopkKYMMsH
@Deaxus: Sigaranı kiminle paylaştığını bilseydin !!
#Halaİcermiydin
#SigarayaHayir
@AnlaArtk pic.twitter.com/DIFeZiZZ7Q
@Deaxus: Vücudunuz Hakkında Şaşırtıcı 29 Şey http://t.oned.io/kyo << pic.twitter.com/YpY9SPLmVe"
@Deaxus: O, içinizden fısıldayan AnkaKuşu gibidir İlham, Şuurun dilidir
http://m.radikal.com.tr/blog/ilhamin-
sesini-duymak-6307

@sufafy pic.twitter.com/pc0yzDdNcB
@Deaxus: Orjin bir Ben için ağ bağlantıları yeterli degilse gerekli olan olağanüstü durum nedir
http://blog.milliyet.com.tr/buyuk-bir-ag/
Blog/?BlogNo=353402

@sufafy pic.twitter.com/bTC0XBaU49
@mustafaceceli: Hz.Musa neden rabbini göremedi. Çünkü...cevabı Haşr suresi 21'de.. http://www.ahmedhulusi.org/kuran/059_hasr.htm
@mustafaceceli: Kadir gecesini anlamak için nefis bir video ve ilk defa böyle bir anlatım...
http://www.ahmedhulusi.org/video/24_kadir.htmpic.twitter.com/poOzfiYN86" @AhmedHulusi
@sempozitif: RASULULLAH'IN NOKTASINDAN BİLİNCİNE İNZAL OLAN KUR'AN...
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhuluside
kavramlar/kavramlar/inzal/rasulullahin
noktasindan.htm

@AhmedHulusi pic.twitter.com/F6GeCyXgjI
@birdahabak: İşte Gazze'de bir an... ve yorumu :( pic.twitter.com/O0hmtzGxgL
@latiferdogan56: Hayatı seven ve ölümden en çok korkan millet Yahudilerdir. Dayan Gazzelim, zafer senindir..

"ALLAH`IN AHLÂKI"
"- Yâ Gavs. Dünya geçidinden çık ki, âhirete vâsıl olasın; âhiret geçidinden de çık ki, "BANA" vâsıl olasın!.."
Dünya geçidinden çıkıp da âhirete geçmek, mülk âleminden melekût âlemine girmek demektir!..
“Mülk âleminden melekût âlemine geçmek” ne demektir?.
“Mülk âlemi” bizim beş duyumuza hitabeden bildiğimiz madde âlemidir. “Melekût âlemi” ise, sezgi, ilham ve benzeri yollu farkında olmadan algıladığımız; üst beyin faaliyetleri sonucu algıladığımız, kozmik yapılı âlemdir.
Dünyadan nasıl çıkılır, mülk âleminden nasıl çıkılır?..
Dünyada, madde âlemine ait olan şeylerle, düşünce dünyanı bloke etmemekle!.. Yoksa, intihar edip, bedeni öldürüp, ruh olarak kalmak sûretiyle bu çıkış elde edilmez!..
İntihar ederek, bedeni kullanım dışı bırakmak, bilâkis kişinin dünyaya bağlı ve bağımlı kalmasına yol açar ki, bu da insana cehennemden başka bir şey getirmez!..
Evet, bu durumda dünya varlıkları ile perdelenmeyip; o varlıklarda tasarruf eden Tek Gerçek Mutasarrıfı göreceğiz. İşte böylece de mülk âlemi’nden melekût âlemi’ne geçmiş olacağız.
Bu âlemdeki bütün varlıkların hep Hak’kın esmâsının mazharı olduklarını, bu hâlleriyle de gerçek mânâdaki "KULLUK"larını yerine getirmekte olduklarını göreceğiz.
Ancak iş burada bitmiyor!.. Bundan da geçmek gerek.
Bu defa iş geliyor o mutlak tasarruf sahibi Tek`i tanımaya.O`nu nasıl tanıyabiliriz, görünmez, tutulmaz bir varlık olduğuna göre?.. Özellikleriyle. Huylarıyla!.. Yani Ahlâkıyla!.
"Allâh ahlâkı ile ahlâklanınız"!..
Hadîs-i şerîfini hatırlayalım.
Nedir “Allah Adıyla İşaret Edilen’in Ahlâkı”?..
Herhangi bir birimin ahlâkı ile Allah Adıyla İşaret Edilen’i kayıt altına alabilir miyiz?..
Elbette ki hayır!..
Öyle ise “Allah ahlâkı” nedir?..
“Allah ahlâkı”, muttâli olduğumuz kadarıyla, Allah`ın esmâ-ül hüsnâsı’dır!.. Allah`ı ancak esmâsı kadar tanıyabilmek mümkündür!..
Çünkü, zâten, ZâtI itibariyle tefekkür edilmekten, tanınmaktan münezzehtir!.. "Allah`ı idrâk, ancak O`nun idrâk edilemeyeceğini idrâktır" diyen Hazreti Ebû Bekir Sıddık radıyallahu anh,işte bu noktaya işaret etmiştir.
“Zâtı, bilinmezliğiyle bilmek”, "Ahadiyyet" sırrına vukufla mümkündür!.. Zâtın bilinmezliğini idrâk ettikten sonra, kalır iş isimleri yollu tafsîli bilmeye. Ki bu da ancak melekût âleminin içinde olan, ef`âl tecellîlerine vukûfla mümkün olur!..
Esmâ`nın, "mardiyye" nefs düzeyinde toplu bilinişi, ancak ef`âl mertebesindeki ortaya çıkışlar ile tamamlanır.
Ancak ne var ki, bütün bilişler dahi, çeşitli perdeler olan esmâ tecellîlerinden başka bir şey değildir!..
Bir başka anlatım ile, “Melekût âlemi”, “Akl-ı Kül âlemi”dir ki, mânâları seyir hâlidir. Ve bunlar dahi, Zât`ın kendi özelliklerini, mânâlarını seyir için meydana getirdiği tecellîlerdir.
Sen, bunlarla kayıtlı olarak seyre başladığın zaman, sürekli çeşitli isimlerin mânâlarını müşâhedeye başlayacağın için, Zât`ın görmekten perdeli kalırsın!.. Bu yüzden de zâtını tanıma yolunda geri kalırsın.işte bunun için, aklı cüzden geçtiğin gibi, aklı küllün seyrinden dahi geçmek tavsiye edilmektedir!..
(Gavs-ı Â’zâm ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ “GAVSİYE” AÇIKLAMASI'ndan alıntıdır)
Üstad Ahmed Hulûsi

HİÇ CEVİZ KIRDINIZ MI?
Ceviz ile insan arasındaki benzerlik bilmem hiç dikkatinizi çekti mi?.. Cevizin gümüş iyonu içeren tek meyve ve beynin gümüş iyonu ihtiyaci olan tek organ olduğunu biliyor muydunuz? Eğer cevizi ortadan ikiye bölüp tahta kabuğunu çıkartırsanız, içinin iki yarım küreli insan beynine ne kadar benzediğini fark etmişsinizdir elbet... Ama ben bu benzerlikten söz etmiyorum! Ya neden bahsediyorsun, dediğinizi duyar gibiyim... Hemen açıklayayım...
http://www.ahmedhulusi.org/
yazi/ceviz.htm

Pazartesi günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor. Yaratıcılığımızı ön plana çıkartabileceğimiz, yeni şeylere açık olursak başarı şansımızı arttırabileceğimiz bir gündeyiz. İnsani ve toplumsal konular, ekipçe hareket etme ve aynı ideale hizmet etme güdüsü vurgu kazanıyor. Sabah erken saatlerde Ay'ın Uranüs ile yakınlaşan açısı, güne başlarken heyecanlı ve motivasyonlu hissedeceğimizi, yeniliklere kolay adapte olabileceğimizi gösteriyor. Yenilikler veya değişiklikler yapmak için gzel saatlerdeyiz. Ay-Uranüs altmışlığının kesinleşmesinden kısa bir müddet sonra, saat 08:25'te, Ay-Satürn karesi kesinleşiyor. Bu saat civarında duygusal anlamda sıkıntı hissedebilir, girişeceğimiz işlerde engellenme yaşayabiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde bu sıkıcı, daraltıcı etkler giderek azalıyor. Akşam saatlerine doğru aşk ve ilişkilerden yana şanslı bir sürece giriyoruz. Ay'ın Mars ve Venüs ile uyumlu üçgen açıları, gerek özel, gerekse sosyal ilişkilerde güzel gelişmelere fırsat veriyor. Değerlendirebiliriz! Saat 22:22'de Venüs ile üçgen açısı kesinleşen Ay, boşluğa giriyor. Bu saat sonrasında somut ve kesin sonuç beklediğimiz işlere girişmesek isabet ederiz. Ama bu olumsuz olarak algılanmamalı. Ay-Venüs açısının iyimser, keyifli, eğlenceli, neşeli etkileri gecenin devamında da bizimle birlikte olacak...
Öner Döşer

İstanbul'da bugün hava Parçalı Bulutlu. En düşük hava sıcaklığı 23, en yüksek hava sıcaklığı 31 derece. Yarın havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...

- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Bilim’de Bazı Gelişmeler
- YENİYE YER AÇ HAYATINDA!
- Kader DNA’nın Neresinde? 2. Bölüm
- Sıkmadan önce düşünün!
- Casusluğa karşı daktiloya geçiyorlar
- Almanya - Arjantin maçı Türk teknolojisi ile izlendi
- Çılgın Japon bilim adamı öyle bir şey yaptı ki...
- Uyku sırasında nefesiniz duruyor olabilir!
- www.okyanusum.com

Tasavvuf Gazetesi’ne her gün
Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi arşiv den ulaşabilirsiniz.