Sufizm ve İnsan

Ahmed Hulûsi'den
19/12/2014 • Dost’tan Dosta
  804 - Hakikat, "ÖZDE BİR" olmak; marifet, "GÖZDE BİR" olmaktır!..
 • Twitter’dan Mesajlar
  @AhmedHulusi:
  Seven, "katlanmaz", ne gelirse keyfini yaşar. Katlanılan, sevgili olmaz. Sevse de sövse de sevene birdir.
 • TEVEKKÜL
  Anlayışı kıt olanlar tedbir almaz ve bilinçsiz bir şekilde, "Ben tevekkül ettim" der!.. Bilmez ki, tedbir almadan tevekkül etmek, büyük çoğunlukla ahmakların harcıdır!

  Anlayışı sınırlılar ve anlayışı kıtlar izahtan da bir şey anlamadıkları ve sadece papağan gibi ezberlediklerini tekrar ettikleri için; onlara hiçbir açıklama kâr etmez!

  Bu yüzden, önce onlara iki olayı misal vererek, bir an duraklamalarını sağlayıp; bu arada fırsattan istifâde, basîret sahiplerine yararlı olur umuduyla, bir gerçeği vurgulamaya çalışalım.

  Allâh Rasûlü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm) diyor ki:
  "Deveni bağla, ondan sonra tevekkül sahibi olarak yaşa..."
  yazının devamı

www.ahmedhulusi.org

Telefon ve Tablet Uygulamaları

 iPhone ve iPad için


 Android cihazlar için

 

KUR'AN-I KERİM'İN TAMAMININ SESLİ MAKAMSIZ ARAPÇA OKUNUŞU

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu.
Tamamını Ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz.

Allâh İlminden Yansımalarla Kur'ân-ı Kerîm Çözümü Canlı Yayın...


RadyoYansimalar.com

Seçme Videolar


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #13 - SEVMEK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 - RUH, MELEK, CİN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 - İLMİYLE, İLMİNDE, İLMİNİ SEYİR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #10 - ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #8 - İSLAM'I ANLAMAK VE YAŞAMAK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 - B SIRRI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #6 - İBADET NEDİR?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 - HOLOGRAM DÜNYAN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #4 - BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİ


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA İSLAM

Daha Fazlası için: http://www.ahmedhulusi.org

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü
19/12/2014

36 - YÂSİYN

1-) Yaa, Siiiiyn;
Yâ Siiin (Ey Muhammed)!

2-) VelKur`ânilHakiym;
Ve Kur`ân-ı Hakiym (ve bildirdiği Hikmet dolu Kur`ân)!

3-) İnneke leminelmurseliyn;
Kesinlikle sen Rasûllerdensin.

4-) `Alâ sıratın müstekıym;
Sırat-ı müstakim üzeresin.

5-) Tenziylel AziyzirRahıym;
Aziyz ve Rahıym`in sende tafsilâtlı olarak açığa çıkardığı ilim ile!

6-) Litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm ğafilûn;
Ataları uyarılmamış, bu yüzden (hakikatlerinden, Sünnetullâh`tan) kozalı olarak yaşayan bir toplumu uyarman için.

7-) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yu`minun;
Andolsun ki onların çoğunluğuna o söz (Cehennem, insanların ve cinlerin çoğuyla dolacaktır; sözü) Hak olmuştur! Bu sebeple onlar iman etmezler!

Ahmed Hulûsi
www.ahmedhulusi.org


ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

Tamamına ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İsteyen herkese ücretsiz hediye ettiğimiz kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm Çözümü için
TALEP FORMU


The One and Only

DECODING THE QURAN
in accord with the meaning of the letter "B"

KİTABULLÂH DİYOR Kİ...

194. “Velleziyne cahedu fiyna lenehdiyennehüm sübüleNA* ve innAllâhe leme’al muhsiniyn” (29.Ankebût: 69)
Biz’e (ermek için nefsine karşı) savaş verenlere gelince, elbette onları yollarımıza ulaştıracağız... Kesinlikle Allâh, yakîn ehliyle (ihsan sahibi {Allâh’a, görüyormuşçasına yönelen}) elbette beraberdir! (Mâiyet sırrı.)”

195. “İllelleziyne âmenû ve amilus salihati…” (103.Asr: 3)
Ancak (hakikatlerine) iman edip imanın gereğini uygulayanlar...

196. “…radıyAllâhu ‘anhüm ve radu ‘anHU…” (98.Beyyine: 8)
“…Allâh onlardan razı olmuştur ve onlar da O’ndan razı olmuşlardır (ilâhî özelliklerin tecellisi)...”

Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Allah Rasûlü’nden
08/12/2014

Ebu'd-Derda radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın şöyle dediğini işittim: "Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar. Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar âlim için istiğfar ederler. Âlimin âbid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir."
Ebu Davud, İlm 1, (3641); Tirmizi, İlm 19, (2683); İbnu Mace, Mukaddime 17, (223).

Hadisler

KÜTÜB-İ SİTTE | KÜTÜB-İ TİSA

Ahmed F. Yüksel'den
18/11/2014


Ahmed F.
Yüksel

Cebriyecilik

Bireyler toplumsal yaşantıları, bu yaşantılar da toplumların görüş düzeyini ortaya koyar. Toplumların olaylara bakış açısında belirgin ayrımlar bulunur. Bu ayrımların bazılarında kul üstündeki baskı tarif edilirken biraz ileri gidilmekte ve Mutlak Yaratıcı“yapmakta olduğu bir işte adeta cebir kullanmakla” suçlanmaktadır.
Doğrusunu isterseniz; imanlı, düşünebilen, tefekkür yeteneğine sahip bir kişinin bu teoriyi kabul etmesi beklenemez.
Cebriyecilik felsefesini kendine yakın görüp kısaca, “ benim kültürüm bu ...” diyenler için, Hz. Resûlullah’ın (s.a.v.) net uyarısı dikkât çekicidir: “ Onlar cehennemliktir... ”
Böylece, cebriyeciliği benimseyenlerin varacakları hedefi işaretlemiştir. Bu vahim son, bir konuyu analiz etmeden ve Allah Resulü’nün uyarıları paralelinde değerlendirmeden yapılan yaklaşımın neticesidir. Çünkü Kur'anı Kerim açıkça Allah’ın kullarına zulmetmediklerini bildirmektedir. Dolayısıyla kul bunu yüklenmiş gibi kabullenilemez.

yazının devamı...


Tüm yazılarına MilliyetBlog'dan ulaşabilirsiniz.

MİLLİYET BLOG

Gece

Gündüz ve Gece, sistemin en doğal iki teması. Ve hayatın birbirine zıt iki önemli yapı taşı sanki. Ne var ki, aralarında bir hayli fark var. Her şey zıddı ile varolduğuna göre, "Gece olmasaydı, yaşam nasıl olurdu?" sorusunun da bir anlamı yok.
Ama gece, orası burası didiklenen bir sistemin koruyucusu, keşmekeş ve karmaşa ise, gündüzün aynası gibidir...
Gündüz, kısır kavgaların peşinde, anlamsız hareketlerle, ne yapacağını bilmeden, şaşkınlık içinde, elde avuçta ne varsa tüketir insan. Çoğu kez, aklı başından gitmiş bir halde dolaşır, durur. Ne kadar acı, yıpratıcı, bezdirici, nasıl da küstürücüdür değil mi? ..
Şimdi, "o kadar da kötü mü? Gece çok mu iyi sanki!" dediğinizi duyar gibiyim...
İsterseniz, cevabı, binlerce yıl öncesinden seslenen bir Mısır şiirinde arayalım. Tarih boyunca insanlığa ilham kaynağı olan gece, bilinen eski uygarlıklardan biri olan Mısır’da da ayrı bir önem kazanmış ve bakın, şu dizelerde nasıl tarif edilmiş:
yazının devamı...

Radikal Blog


Ahmed F.
Yüksel

İman ile İkan Ehli olma arasındaki fark

İman, akan suları durduran bir vasıf. İçeriği hakkında fazla düşünmek de gerekmiyor. Düşünceden, duygudan önce, özden gelen bir hissediş. İnsan, iman ruhsatını kalbine yazdığı anda, artık kurtuluş yoluna girmiş demektir. İman, insanın en tabii duygularından biri olarak açıklanır. Bu kavrama "içgüdüseldir" demek ayıp olur.
İman, İslâm'a inanan, aynı dili konuşanların ortak dilinin adıdır. İman ehli olmak nasıl bir şeydir, nasıl yaşanır, insani ilişkileri nasıldır? Bunları hep analiz etmek, değerlendirmek gerekir.
Bu sıfat, insanı üstün görmeye vardıracaktır.
İman, pozitif bir temel olarak, radikal İslâm felsefesinin ürünüdür.
Çünkü inanca dayalı kimlik, geçmiş ve gelecekle kayıt altına alınamaz. Önemli olan, bu iradenin devamlılığı ve meleke haline gelmesidir. yazının devamı...

Astroloji Özel


Astrolog
Nuran Tuncel

2014 ARALIK Ayı Yıldız Konumları ve Etkileri

2014 lü ayların sonuncusuna ulaşmak nasib oldu.... 2015 li ayları düşünmeğe başlamadan evvel, elimizdekine bir bakalım... Yay ve Oğlak burçlarının paylaştığı Aralık ayında JÜPİTER’in rotarından, MARS’ın burç değişiminden ve SATÜRN hareketinden ana hatları ile bahsedebiliriz.
İkinci hafta itibari ile; Aslan burcunda ilerlemekte olan ancak bir müddettir epey yavaşlamış olan Jüpiter 22nci derecede durmak, biraz beklemek ve sonrada gerilemek istiyor. Nisan ayına kadar devam edecek olan bu dönem enerjinin içe yönlenmesi ve içten beslenerek büyütülmesi, zenginleştirilmesi anlamına gelir. Bilgi içeren her konuda araştırma, inceleme, tefekkür yapmak için iyi bir zamandır. Özellikle Aslan burcunun 20 derecesi civarında sabit Güneşi olanlar için daha anlamlıdır. Düşünce ve idrak kapasitelerini geliştirmeleri için öğrenme ve araştırmaya ağırlık verebilirse çok önemli gelişmeler farkedebilirler. yazının devamı...

GEZEGEN SAATLERİ


Tasavvuf Gündemi

Beyindeki Evren Gerçeği – Ahmed Hulusi

@AhmedHulusi:
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DÜNYA
EVREN
UZAY
BOYUTLAR
ÖLÜMÖTESİ
GÖRDÜKLERİNİZ
GELECEĞİNİZ
NEKADARDOĞRU
"Beyindeki Evren Gerçeği"

@AhmedHulusi:
KESİNLİKLE VURGULAYAYIM Kİ: KURANIN ANLATTIĞI SİSTEM BİREBİR DOĞRU VE GERÇEK. AÇIKLADIKLARIM DA REALİTE. TÜM SORULARINIZIN CEVAPLARI DA VAR!

CUMA SOHBETLERİ
"CEVİZ"

Bu haftaki sohbetimiz de isterseniz “ceviz” hikâyesi olsun!..

Ağaçtan topladığımız cevizde bilirsiniz üst bölümü kaplayan yeşil bir kabuk vardır. O yeşil kabuk, çok acı!. Kına gibi, kinin gibi, sulfata gibi bir tadı vardır!.

Hattâ onun rengi, boyası elden bir müddet çıkmaz! Kara bir leke olarak elde kalır. Ağzına sürersen, zehir gibi bir tadı vardır.

Nefs-i Emmâresine tâbi olan insan da, aynen o cevizin yeşil kabuğu gibidir.

O durumda olan insan çalar, çırpar, adam öldürür, menfaati için yaşar, zevk için kumar oynar, zevki için her şeyini yitirir. Onun için esas olan, sadece tatminidir..

O cevizden yeşil kabuğu alıp çıkartabilirsen, onun altından tahta bir kabuk çıkar. İşte bu tahta kabuk da, insanda Nefs-i Levvâme diye anlatılan ikinci mertebedir. Yani, cevizde ikinci tabaka olan tahta kabuk, insanda ikinci mertebe Nefs-i Levvâmedir. <yazının devamı>CUMA SOHBETLERİ
Üstad Ahmed Hulûsi

MESAJLAR
"Mesaj - 8"

HIRS, kendisine verileni değerlendiremeyenin, “DAHA”sını istemesidir!.
ŞÜKÜR, nimeti veren olarak görmektir! Verenin ardında bir veren düşünmek ise ŞİRK!
NANKÖR, ilmin gereğini yaşamayandır!.
En kötü AVUNTU, ilmin dedikodusuyla avunup, onu yaşamına geçirmemektir!.
Duygularının ördüğü KOZAdan çıkamayana gâfil derler.
KOZANLA gitmeyi göze alacak kadar mı...... ?

* * *MESAJLAR
Üstad Ahmed Hulûsi

Twitter'da Sufizm ve İnsan

Bilim Gündemi

Solucan deliğinden Sezon 5 Bolum 1 – Tanrı kavramı evrensel mi?BELGESELDEN NOTLAR:
Evren görünen cisimlerden mi oluşuyor, yoksa bilgi ve kavramlardan mı?
Fizikseldünya ve sanal dünya birolduğunda tanrı kavramı ne olur?
Ya kabın dışından haberi olmayan balıklar gibi, bir kozanın içerisine sıkıştıysak?
Tanrı hissinin kaynağı nedir?
Zihin herşeyi açıklayabilir mi?
Zihin, Yapay zeka ve din kavramı?

Zihnin muhteşem gücü, saklanan gerçek


Gerçekten dışarıdaki dünyanın içerisinde mi yaşıyoruz? Zihnimizin gücü nerelere kadar ulaşıyor?

“Madde” anlayışı günümüz Fizik anlayışında varlığını tümüyle yitirmiş, yapı taşı olmaktan çıkmış, yapıda algılanan taş noktasına inmiştir.
http://www.ahmedhulusi.org/
yazi/kuranveyenicag.htm

Dahası için: okyanusum.com

Astroloji Gündemi

Cuma gününün neredeyse tamamında Ay Akrep burcunda hareket ediyor. Ülkemizin gençleri, çocuklarımız, sanatçılarımız, sportif ve eğlenceli aktivitelerle ilgili konularda gelişmelere açık bir gündeyiz. Sabah saatlerinde etkin olacak Ay-Jüpiter karesi, duygusal anlamda abartılara, girişeceğimiz işlerde aşırı risk almaya açık olacağımızı işaret ediyor. Öğle sonrasındaki saatlerde Ay-Satürn kavuşumunun adeta ciddiyete ve sorumluluk almaya yönelten etkileri devreye giriyor. Ağır ve zor ilerleyeceğimiz, engellerle veya gecikmelerle karşılaşabileceğimiz saatlerdeyiz. Farkında olalım! Bu açının kesinleşeceği 23:11 ile 23:55 saatleri arasında kısa bir müddet boşlukta kalan Ay, 23:55 itibariyle Yay burcuna geçiyor.
Öner Döşer


ARŞİVİ
Tasavvuf Gazetesi 4 yıl sürdürdüğü yayına son verdi. Bu güzel birlikteliğin en önemli ve en güzel tarafında olan sizlere teşekkür ediyoruz. Gazete arşivlerine, Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi Arşiv'den ulaşabilirsiniz.