Sufizm ve İnsan

Ahmed Hulûsi'den
30/09/2014 • Dost’tan Dosta
  1508 - Mukallid -taklitçi, sembollerin işaret ettiği gerçekleri farketmediği için sembollere hakikat gibi sarılıp- sahip çıkıp; masallamada devam eder!..
 • Twitter’dan Mesajlar
  @AhmedHulusi:Yukarıda tanrı olmadığına göre DUA KİME VE İCABET KİMDEN?
 • KURBAN KES?!!
  Adam bir hata yapmış!..
  Bağışlamamışlar, çaresiz kolunu kesecekler... Diyetini ödeyecek parası da yok... Çıkmış biri, adamın kolu kesilmesin diye diyetini ödemiş... Kolu kurtulmuş... Sevinmiş adam...
  Mesleğini icraya devam etmiş... Kasapmış...
  Diyetini ödeyen de uğrarmış dükkanına... Selâm sabah, sevgi dilekleri... Derken, dermiş...
  - Unutma bu iyiliğimi... Kolunun diyetini ben verdim!.. Vermeseydim diyetini, bugün kolsuzdun! Aç açık değilsin; bunu bana borçlusun!
  Bir defa... İki defa... Üç defa... Beş defa... On defa!..
  Boğazına kadar gelmiş nihayet kasabın... Atmış kafatası!.. Kaldırmış kemik kestiği satırı havaya ve indirmiş koluna! Demiş: yazının devamı

www.ahmedhulusi.org

Telefon ve Tablet Uygulamaları

 iPhone ve iPad için


 Android cihazlar için

 

KUR'AN-I KERİM'İN TAMAMININ SESLİ MAKAMSIZ ARAPÇA OKUNUŞU

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu.
Tamamını Ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz.

Allâh İlminden Yansımalarla Kur'ân-ı Kerîm Çözümü Canlı Yayın...


RadyoYansimalar.com

Seçme Videolar


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #13 - SEVMEK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 - RUH, MELEK, CİN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 - İLMİYLE, İLMİNDE, İLMİNİ SEYİR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #10 - ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #8 - İSLAM'I ANLAMAK VE YAŞAMAK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 - B SIRRI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #6 - İBADET NEDİR?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 - HOLOGRAM DÜNYAN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #4 - BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİ


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA İSLAM

Daha Fazlası için: http://www.ahmedhulusi.org

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü
30/09/2014

108 - KEVSER

1-) İnnâ a`taynâkel Kevser;
Muhakkak ki biz verdik sana O Kevser`i!

2-) Fe salli li Rabbike venhar;
O hâlde Rabbin için salâtı yaşa ve kurbanı (benlik) kes!

3-) İnne şânieke hüvel`ebter;
Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...

Ahmed Hulûsi
www.ahmedhulusi.org


ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

Tamamına ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İsteyen herkese ücretsiz hediye ettiğimiz kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm Çözümü için
TALEP FORMU


The One and Only

DECODING THE QURAN
in accord with the meaning of the letter "B"

KİTABULLÂH DİYOR Kİ...

179. “…kul lilleziyne utül Kitabe vel ümmiyyiyne eeslemtüm* fein eslemu fekadihtedev* ve in tevellev fe innema aleykel belağ*…” (3.Âl-u İmran: 20) “…Hakikat - Sünnetullâh bilgisi verilmiş olanlar ile ümmî olanlara (bu bilgiden habersiz olanlar - müşriklere) de ki:
‘Siz de İslâm’ı kabul ettiniz mi?..’ Eğer teslim olurlarsa hakikati kabullenmiş olurlar. Ama yüz çevirirlerse, işin onlara tebliğden ibarettir…”

180. “Ve ma künte tetlu min kablihi min Kitabin ve lâ tehuttuhu Bi yemiynike izen lertabel mubtılun” (29.Ankebût: 48)
“Sen O’ndan (inzâl ettiğimiz BİLGİden) önce (Tevrat, İncil gibisinden) bir kitap okumuyor ve onu sağ elinle de yazmıyordun... (Demek ki genel anlamda okur - yazar olabilir... Furkan: 5) (Eğer okuyup yazıyor olsaydın) o takdirde dediklerini çürütmek isteyenler elbette şüphe ederdi.”

181. “Bel Huve Kur’ânun Meciyd; Fiy Levhın Mahfuz” (85.Burûc: 21-22)
“Üstelik O, Kur’ân-ı Meciyd’dir. Levh-i Mahfuz’dadır!”

Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Allah Rasûlü’nden
30/09/2014

Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kurban bayramı günü namazdan sonra bize hutbe irad etti ve:
‘Herkim bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılar, bizim kurban kestiğimiz gibi kurban keserse şüphesiz ki o kimse kurban ibadetini yerine getirmiştir! Herkim de kurbanını namazdan önce kesmiş ise o et için kesilmiş koyundur’ dedi.
Bunun üzerine Ebu Burde bin Niyar (Radiyallahu Anh) ayağa kalktı ve:
−Ya Rasulallah! Vallahi ben kurbanımı namaza çıkmadan önce kestim. Onu keserken bu günün yeme ve içme günü olduğunu bildiğim için acele ettim. Onun etinden kendim yedim, aileme ve komşularıma da yedirdim dedi.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘O et için kesilen koyundur’ buyurdu.
Ebu Burde (Radiyallahu Anh):
−Benim yanımda yaşını doldurmamış bir oğlak var, o iki koyunundan daha hayırlıdır, o bana kurban olarak yeterli midir? dedi.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−‘Evet, senin için yeterlidir. Ancak senden sonra hiç kimseye yeterli olmayacaktır!’ buyurdu.”

Ebu Davud 2800, Buhari 5625, Müslim 1961/5, Nesei 1562, 4407, Tirmizi 1508, Darimi 2/80, İbnu’l-Carud 908, Beyhaki 9/276, Ahmed 3/281, 282, Albânî İrva 1154

Hadisler

KÜTÜB-İ SİTTE | KÜTÜB-İ TİSA

Ahmed F. Yüksel'den
27/09/2014


Ahmed F.
Yüksel

Hac Arafat'tır

Çeşitli uyarılara karşın, Hac görevini hasıraltı etmeye çalışan birtakım insanların değişik görüşleri var.
Şekil ve kural tutkusunu aşmak isteyen bu kişiler, ‘şekil mi, niyet mi önemli’ deyip gerçek- sembolik Hac konusunda kavram kargaşası başlatır. Kayıtlardan kurtulma düşüncesinin kaynağı bilinmez, ancak inanç, onları hemen sufi’ye yöneltir. Zira, bu olaya göre Kur’an ve Hadis’ler incelendiğinde Kabe’de ifa edilenin sembolik olduğu düşünülmekte ve"Gerçek Hac insan kalbi etrafında yapılandır"denmektedir.
Büyük sufi Mevlana Celaleddin'in "Kâbe, Azer oğlu İbrahim’in yaptığı bir binadır. İnsanın gönlü ise, yaratıcının vücut verdiği gerçek Beytullahtır" sözü,"Yerlere ve göklere sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım" kudsi hadisinin ifade ettiği mana ile birleştirilir ve ortak görüş şöyledir: "İnsanın mutsuz olarak yaşam sürdüğü bir dünyada, hiçbir Hacc’ın, hatta hiç bir ibadetin anlamı olmadığını savunanların hatıraları önünde insanlık adına eğilmeyi onur biliriz" .
Şimdilik, bu varsayımlara bir nokta koyarak, Hac ile ilgili Hadislere bir göz atalım dilerseniz...
Resulullah Efendimiz, şöyle diyor;
- Beytullah'a ulaştıracak azık ve binek hayvanına malik olup da Haccetmeyen kişinin Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesinin kendisince ne önemi vardır!..
Kuran-ı Kerim’de ise, konu şu şekilde sunulmuş: "İnsanlar üzerinde Allah'ın hakkı, yoluna gücü yetene Beytullah’ı Hacc etmektir." (Ali imran/97)
yazının devamı...


Tüm yazılarına MilliyetBlog'dan ulaşabilirsiniz.

MİLLİYET BLOG

Düşünüyorum o halde yokum!

Ünlü matematikçi Descartes ruhsal bir boşluk ile karşı karşıyadır. Orduya asker olarak yazılır. Bir gün kışlada sobanın yanında uyuya kalır. Uyandığı zaman sobanın nar gibi kızarmış yanakları sönmüş pembeleşmiştir; ama Descartes de kafasında yıllarca taşıdığı o ölümcül sorunun yanıtını bulmuştur.
Cogito ergo sum” (Düşünüyorum demek ki varım!..)
Konuyu gün ışığına taşıyan ünlü düşünür Hegel, İnsan yapısının ne olduğunu sorguladığında ya da bilimsel olarak İnsanın değerlendirilmesi istendiğinde özetle şunları söylemektedir:
Tin, ne salt ruh, ne salt us, ne de salt bilinçtir. Tin ruh, us ve bilinçten oluşan bir sentez olarak belirlenir/şekillenir. Ve İnsanın varlığı asla bir bedensellik arz etmez.
İnsan, her şeyden önce zaman ve mekan içinde hareket eden bir bilinçtir. Bu bilinçte kendisini belli bir dinamizmin sürekli ürünü olan “Tin” olarak kabul eder. Ama asıl itibariyle bilinçtir.
Hegel felsefesinde, bilinç ve tin (ruh) birbirinden kesin olarak ayrılmaz ama tin, kendi aslının bilinç olduğunun farkındadır.
yazının devamı...

Radikal Blog


Ahmed F.
Yüksel

Bilgiyi anlamak

Bilmediklerimizi neden bilmek istemiyoruz, acaba küçümsüyor muyuz? Bilmediğimiz halde kafa sallayarak, biliyor gibi yapıp toplum içindeki saygınlığımızı mı yitirmek istemiyoruz? Anlayamadığımız bir şey karşısında ne yapıyoruz? Anlama isteğimiz ve tutkumuz ne düzeyde? Bilgi karşısında pes edip "benden buraya kadar" dediğimiz oldu mu? Bilgili olan ve bilgisizce yaşayan iki insan tanımış olsaydınız, hangisiyle iletişim kurmaya özen gösterirdiniz?
Anlamamak, yeterli kapasitenizin olmayışı (istidat ve kabiliyet) gücünüze gidiyor mu? Üstü örtülenleri veya çarpıtılmaya çalışılanları bilginizle değerlendirip ortaya çıkarabilme konumunuz var mı?
Neden bilgi?

Yukarıda ortaya koymaya çalıştığım soruların veri tabanımızı oluşturan bilgiyi anlamada ön ayak olacağını düşünmekteyim.
Kanımca, saptanması gereken en önemli husus, önce bu niteliğin varlığına inanmak ve yapılacak işleri ona dayandırmaktır.
Takdir edersiniz ki bilgisiz, cahil bir insan hiçbir işe kalkışamadığı gibi, toplumda da saygın bir yer edinemez.
Olaylara, oluşumlara objektif bakanlar ise kuşkusuz üretimsizliğin kafa karmaşası yarattığını bilir ve hisseder.
Bu hal iç dünyasında fırtınalar estirebilir, düşüncelerinde gelgitler oluşabilir.
İnsan, bilmediğini, anlamadığını mimikleriyle, tavrıyla ortaya koyar.yazının devamı...

Astroloji Özel


Astrolog
Nuran Tuncel

2014 EKİM Ayı Yıldız Konumları ve Etkileri

Eskidenmiş, Ekim de hasad olur, bir yıllık emeğin neticesi alınır, yüzler güler, çalışan mutlu olur, kazandığını harcamanın planını yaparmış... Şimdi mevsimler de değişti, mevsimlere özgü haller de. Her an yeni Şen’de olmanın, değişmenin, yenilenmenin, bir halle hallenip aynı beklenti içinde olmama gereğinin işaretleri belki de bunlar.... Eskiye değil, şimdiye bakmak lazım. Değişebilen kazanıyor, şartlanmalarına, alışkanlıklarına sıkı sıkı sarılan kaybediyor... Dışta değişim kolay ama esas içte değişebilmek diyor, umut ediyor ve Ekim Ayında neler var bir nazar ediyorum..... yazının devamı...

GEZEGEN SAATLERİ


Tasavvuf Gündemi

"HAC"
"Hac"cın iki hedefi vardır ki, bunlardan birisine ulaşmak zorunludur;
1-Yaşamının "Arafat"ta bulunduğun o anına kadar ruhuna yüklenmiş tüm günahlarından arınarak, "sıfırlanmak" !...
2-"Maârif Billah" ile hâllenmek sûretiyle, ALLAH ismiyle işaret edilenin ilmiyle âlemlerini ve düzenini seyretmek...
HAC konusunda öncelikle şunu belirtelim:
Hac günü belirli bir süre Arafat`ta bulunup geçmiş günahlarına tevbe eden kişi, kul hakkı da dahil olmak üzere o ana kadar ki bütün günahlarından kurtulur!.
HAC, İslâm Dini şartları arasında herkese son derece yararlı olan bir çalışmadır!. Zira;
Yaşamı boyunca kişinin bilerek veya bilmeyerek yanlışlardan yaptığı beyninde oluşan ve “günah” adı verilen tüm negatif yük, eksiksiz onun dalga(wave) bedenine yani ruhuna yüklenmiştir!..
Ruhundaki bu negatif yükün getirdiği ağırlık yüzünden de cehennem denilen ortamda battıkça batacaktır!.
İşte başına gelecek olan bu felâketten kişinin kendini tümüyle kurtarabilmesi; ruhuna yüklenen negatif yükün tamamiyle "sıfırlanması-silinmesi" HAC`da mümkün olur!...
O ana kadar ruhuna yüklenmiş olan tüm günah adı verilen negatif yükleri silinir ve "anasından doğduğu günkü kadar günahsız olarak" geri döner!.
Ve gene Rasûlullah Aleyhisselâm’ın açıklamasına göre,
"Acaba benim günahlarım afvoldu mu; diye şüpheye düşerse, yeryüzündeki en büyük günahkâr olur."
Kâbe niçin Mekke`dedir?... Arafat`ta ne sır vardır ki orada toplanılmaktadır?

* * *
İSLÂM'IN TEMEL ESASLARI
Üstad Ahmed Hulûsi

Twitter'da Sufizm ve İnsan

Bilim Gündemi

HOLOGRAM, YERÇEKİMİ VE KARADELİKLER BAĞLANTISI

Yerçekimini anlamak istiyorsanız,kara delikleri incelemek akıllıca olur.Nispeten bu kadar küçük bir yerde, bu kadar çok yerçekimininin uygun bir şekilde yoğunlaşmasını hiç bir yerde bulamazsınız.
Bir açıdan,aslında,kara delikler yerçekiminden başka bir şey değiller.Einstein, yerçekiminin uzay zaman bükülmesi, karadeliklerin de büyük uzay zaman çukuru olduğunu göstermiştir. İçine düşen tüm maddeler, geride hiç birşey bırakmayıp,uzay zaman geometrisinde bükülüp hiçliğe doğru homojenleşirler.
Kara delikler daha çok madde yuttuklarından, tabii ki büyürler. Ama, genişleyen karadeliğin hacmi değil, yuttuğu şeyin miktarına göre yüzey alanıdır. Bazı açılardan, kara deliğin olay ufku– içine giren hiç bir objenin geri dönüşü olmadığı sferikal-yuvarlak sınır– kara delik tarafından ne kadar yutulma gerçekleştiğinin kaydını tutar. Daha teknik olarak, 1970’lerde John Archibald Wheeler’ın öğrencisi Jacob Bekenstein’ın gösterdiği üzere; bir kara deliğin yüzey alanı o kara deliğin entropisine dayanmaktadır. devamı...

Bilimadamları Yeni Bir Garip Beyin Hücresi Keşfettiler

Tipik olarak beyin hücrenizde, diğer nöronlardan elektrik sinyalleri alan dallara ayrılmış dendrtiler (Nöron Gövdesinden Çıkan-Gelen Sinyalleri Alan Lifler) vardır ve onlar bu sinyaleri bir kere proses ettikten sonra, hücrenin ana kolu olan aksonlar boyunca diğer nöronlara aktarırlar. Araştırmacılar, şimdilerde, daha önce hiç görmedikleri yeni bir beyin hücre şekli (dendritlerin bir tanesinden doğrudan çıkan akson) keşfettiler. Buluşları, geçen haftaki Neuron adlı dergide yayınlandı. devamı...

Solucan Deliginden Robert Lanza Biyomerkezcilik nedir

Dahası için: okyanusum.com

Astroloji Gündemi

Salı günü boyunca Yay burcunda ilerleyecek olan Ay, hevesli, heyecanlı, motivasyonu yüksek bir günde olacağımızı gösteriyor. Yeni şeyler keşfetme ve hayatına yeni heyecanlar katma arzumuzun tavan yapacağı bir gündeyiz! Ülkemiz açısından bakarsak, güvenlikle ve güvenlik güçleriyle ilgili temalar, sağlık ve hizmet sektörleriyle ilgili gelişmeler, evcimen hayvanlarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Sabah erken saatlerde Ay’ın arka arkaya Uranüs ve Jüpiter ile uyumlu açıları, Büyük Üçgen açı kalıbını tetikleyecek olması, kendine güven, değişim heyecanı ve motivasyonu tetikliyor. Ama yapacağımız girişimlerden ne denli somut sonuç alabiliriz orası muamma. Çünkü bu açılarının ardından Ay’ın başka temel açısı kalmayacak ve 06:28 sonrasında Yay burcundaki ilerlemesine boşlukta devam edecek. Bazı eylem ve girişimlerimiz boşa çıkabilir, ucu açık kalabilir…
Öner Döşer


ARŞİVİ
Tasavvuf Gazetesi 4 yıl sürdürdüğü yayına son verdi. Bu güzel birlikteliğin en önemli ve en güzel tarafında olan sizlere teşekkür ediyoruz. Gazete arşivlerine, Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi Arşiv'den ulaşabilirsiniz.