Sufizm ve İnsan

Ahmed Hulûsi'den
11/08/2014 • Dost’tan Dosta
  1211 - Ebubekr`in hassasiyetiyle, Ebu Cehl`in hassasiyet ve incelik anlayışı çok farklı idi... İkisi de aynı Rasûlullah`ı dinlemesine rağmen!..
 • Twitter’dan Mesajlar
  @AhmedHulusi:Lucy filmindeki %10 beyin kullanımı konusu geçersizdir. Beyin tüm veri tabanını kullanır. Bu konuda açıklamam olacak yakında inşaallah.
 • "ÖLÜM" NEDİR? ÖLÜMÜN İÇYÜZÜ
  Ne yazık ki günümüzde "ÖLÜM" olayı, gerçeğine uygun bir biçimde bilinmemekte, genelde ölümün bir "son" olduğu zannedilmektedir!.. Oysa ölüm, bir son olmayıp; madde âlemden, madde ötesi âleme geçişten başka bir şey değildir!.. Yani bir dönüşümdür!..
  İnsan, ölüm denen olayla, madde bedeni terk ederek, "RUH" denilen "holografik dalga" yapılı bedeniyle ya mezarda, ya da mezar dışında yaşamına devam eder! Yani ölüm; madde bedenle yaşamın sona erip, RUH bedenle devam etmesidir. İslâm Dini'nin esaslarını bildiren Kur'ân-ı Kerîm, ölüm olayına şöyle açıklama getirir:
  "Her NEFS ölümü TADACAKTIR!.." yazının devamı

www.ahmedhulusi.org

Telefon ve Tablet Uygulamaları

 iPhone ve iPad için


 Android cihazlar için

 

KUR'AN-I KERİM'İN TAMAMININ SESLİ MAKAMSIZ ARAPÇA OKUNUŞU

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu.
Tamamını Ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz.

Allâh İlminden Yansımalarla Kur'ân-ı Kerîm Çözümü Canlı Yayın...


RadyoYansimalar.com

Seçme Videolar


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #13 - SEVMEK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 - RUH, MELEK, CİN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 - İLMİYLE, İLMİNDE, İLMİNİ SEYİR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #10 - ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #8 - İSLAM'I ANLAMAK VE YAŞAMAK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 - B SIRRI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #6 - İBADET NEDİR?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 - HOLOGRAM DÜNYAN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #4 - BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİ


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA İSLAM

Daha Fazlası için: http://www.ahmedhulusi.org

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü
11/08/2014

29 - ANKEBÛT

56-) Ya ıbadiyelleziyne amenû inne ardiY vasiatün feiyyaye fa`budun;
Ey iman eden kullarım! Muhakkak ki Benim Arz`ım geniştir! (Beyin kapasitesi geniştir! Burada şunu fark etmek gerekir. Gerek beden ve gerekse beyin madde ve toprak asıllı yapısı ve katmanı itibarıyla "arz" kelimesiyle işaretlenirken; beyin faaliyetinin, nöronik hareketlerinin daha da deriniyle data açığa çıkışının anlatımı da "semâ" kelimesiyle tanımlanmıştır. "Semâlar" denilmesinin sebebi ise açığa çıkan data, bilgi - ilim kapsamı mertebeleridir kanaatimizce. Dolayısıyladır ki burada "arzım geniştir" işaretiyle beyin kapasitesinin olabildiğince yüksek düzeyde kullanılarak ilim elde edilmesi önerilmektedir. Zira ana konu toprakta yok olacak kapasiteler, nesneler değil ölümsüz yaşam itibarıyla gerekli kazanımlardır.) Yalnız bana kulluk edin!
57-) Küllü nefsin zâikatül mevti sümme ileyna turce`un;
Her nefs, ölümü tadacaktır! Sonra bize döndürüleceksiniz!
58-) Velleziyne amenû ve amilus salihati le nübevviennehüm minel cenneti ğurefen tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha* nı`me ecrul amiliyn;
(Hakikatlerine) iman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, kesinlikle onlara cennetten, altlarından nehirler akan yüksek odalar hazırlayacağız... Onlarda sonsuza dek yaşarlar... Çalışanların karşılığı ne güzeldir!

Ahmed Hulûsi
www.ahmedhulusi.org


ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

Tamamına ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İsteyen herkese ücretsiz hediye ettiğimiz kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm Çözümü için
TALEP FORMU


The One and Only

DECODING THE QURAN
in accord with the meaning of the letter "B"

KİTABULLÂH DİYOR Kİ...

177. “Ta’rucül Melaiketu verRuhu ileyhi fiy yevmin kâne mikdaruhû hamsiyne elfe senetin” (70.Me’aric: 4)
“Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde urûc ederler (hakikatlerindeki Allâh’a ermek için yöneliş süreci) O’na.”
178. “Ikra’ Bismi Rabbikelleziy halak; Halekal’İnsane min ‘alak; Ikra’ ve Rabbükel’Ekrem; Elleziy ‘alleme BilKalem; Allemel’İnsane ma lem ya’lem” (96.’Alak: 1-5)
“Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile OKU! İnsanı Alak’tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı. Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem’dir! O ki, (O Rabbanî özellikleri ve genetiğini) Kalem olarak öğretti (programladı)! (Yani) insana bilmediğini talim etti.”

Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Allah Rasûlü’nden
11/08/2014

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Kişi vardır, uzun müddet cennet ehlinin amelini işler, sonra da ameli cehennem ehlinin ameliyle hitam bulur. Yine kişi vardır, uzun müddet cehennem ehlinin ameliyle amel eder de sonunda cennet ehlinin ameliyle hitam bulur."
Müslim, Kader 11, (2651).

Hadisler

KÜTÜB-İ SİTTE | KÜTÜB-İ TİSA

Ahmed F. Yüksel'den
01/08/2014


Ahmed F.
Yüksel

Karınca kaderince

Bu yazıda sevimli bir yaratıktan söz edeceğiz çeşitli vesilelerle... İbni Abbas Radiyallahu Anh' tan rivayet edilen Hadise göre, Resûlullah Aleyhisselam, karıncanın öldürülmesini yasaklamıştır. Buhari'den alınan bir Hadiste de şöyle anlatılıyor;
“Resûllerden bir Resûl, bir ağacın altında oturdu. (yolculuk esnasında oraya uğrayıp dinlendi) Bu sırada, bir karınca onu ısırdı. Emir verdi, eşyaları ağacın altından çıkarıldı. Sonra karıncanın yuvası yakıldı. Allahu Teala da: ‘Seni ısıran karınca bir tane değil miydi? diye vahyetti" Muhiddin Arabi, Füsus’ul Hikem’de, Dünyada insana hangi sıfat galipse, Alem-i Berzah‘ta, o sıfata münasip bir suretin, örneğin, hırs ve amel üstün gelirse, fare, karınca gibi suretlerin peyda olacağını bildirir.
Hz. Resûlullah (a.s.), şirki hafiden bahsederken, "Ya Ebu Bekr! Şirk sizde, karıncanın ayak sesinden daha gizlidir" diyerek, dikkât çekecek şekilde bu yaratığı örnek olarak göstermiştir.
yazının devamı...


Tüm yazılarına MilliyetBlog'dan ulaşabilirsiniz.

MİLLİYET BLOG

Düşünüyorum o halde yokum!

Ünlü matematikçi Descartes ruhsal bir boşluk ile karşı karşıyadır. Orduya asker olarak yazılır. Bir gün kışlada sobanın yanında uyuya kalır. Uyandığı zaman sobanın nar gibi kızarmış yanakları sönmüş pembeleşmiştir; ama Descartes de kafasında yıllarca taşıdığı o ölümcül sorunun yanıtını bulmuştur.
Cogito ergo sum” (Düşünüyorum demek ki varım!..)
Konuyu gün ışığına taşıyan ünlü düşünür Hegel, İnsan yapısının ne olduğunu sorguladığında ya da bilimsel olarak İnsanın değerlendirilmesi istendiğinde özetle şunları söylemektedir:
Tin, ne salt ruh, ne salt us, ne de salt bilinçtir. Tin ruh, us ve bilinçten oluşan bir sentez olarak belirlenir/şekillenir. Ve İnsanın varlığı asla bir bedensellik arz etmez.
İnsan, her şeyden önce zaman ve mekan içinde hareket eden bir bilinçtir. Bu bilinçte kendisini belli bir dinamizmin sürekli ürünü olan “Tin” olarak kabul eder. Ama asıl itibariyle bilinçtir.
Hegel felsefesinde, bilinç ve tin (ruh) birbirinden kesin olarak ayrılmaz ama tin, kendi aslının bilinç olduğunun farkındadır.
yazının devamı...

Radikal Blog


Ahmed F.
Yüksel

Bilgiyi anlamak

Bilmediklerimizi neden bilmek istemiyoruz, acaba küçümsüyor muyuz? Bilmediğimiz halde kafa sallayarak, biliyor gibi yapıp toplum içindeki saygınlığımızı mı yitirmek istemiyoruz? Anlayamadığımız bir şey karşısında ne yapıyoruz? Anlama isteğimiz ve tutkumuz ne düzeyde? Bilgi karşısında pes edip "benden buraya kadar" dediğimiz oldu mu? Bilgili olan ve bilgisizce yaşayan iki insan tanımış olsaydınız, hangisiyle iletişim kurmaya özen gösterirdiniz?
Anlamamak, yeterli kapasitenizin olmayışı (istidat ve kabiliyet) gücünüze gidiyor mu? Üstü örtülenleri veya çarpıtılmaya çalışılanları bilginizle değerlendirip ortaya çıkarabilme konumunuz var mı?
Neden bilgi?

Yukarıda ortaya koymaya çalıştığım soruların veri tabanımızı oluşturan bilgiyi anlamada ön ayak olacağını düşünmekteyim.
Kanımca, saptanması gereken en önemli husus, önce bu niteliğin varlığına inanmak ve yapılacak işleri ona dayandırmaktır.
Takdir edersiniz ki bilgisiz, cahil bir insan hiçbir işe kalkışamadığı gibi, toplumda da saygın bir yer edinemez.
Olaylara, oluşumlara objektif bakanlar ise kuşkusuz üretimsizliğin kafa karmaşası yarattığını bilir ve hisseder.
Bu hal iç dünyasında fırtınalar estirebilir, düşüncelerinde gelgitler oluşabilir.
İnsan, bilmediğini, anlamadığını mimikleriyle, tavrıyla ortaya koyar.yazının devamı...

Astroloji Özel


Astrolog
Nuran Tuncel

2014 AĞUSTOS Ayı Yıldız Konumları ve Etkileri

Biliyorum bu ay pek çok kişi için tatil zamanı olacak. Yapanlara iyi tatiller, yapamayanlara veya bitirmiş olanlara da güzel günler diliyorum.
Ben de kısmetse biraz tatil yapayım. Fazla kafa yormadan, yordurmadan keyifli birşeylerden bahsedeyim istedim... Elimdeki en güzel malzeme Jüpiter.... Biraz da Mars katmak istiyorum yanına... Mönümüz böyle olsun bu ay da.......!
Zaten Ağustos ayının üçte ikisi Aslan burcu. 23 Temmuz itibari ile Güneşin bir kez daha tam yerine, evine girmesiyle yeni bir yıla başlayacak olan Aslanlar; bu etki ile yaşam enerjilerini, benliklerini ve cazibelerini şeddeliyeceklerdir. Bu dönem onların kendileri ile daha fazla ilgilenmelerine ve güçlerini, kimliklerini ortaya koyabilmek için tüm potansiyellerini kullanmalarına davetiyedir. yazının devamı...

GEZEGEN SAATLERİ24/07/2014, PERŞEMBE

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
BismillahirRahmanirRahıym

@AhmedHulusi: Beyinlerindeki şirkten(dualite/ikilikten) duş altında yıkanarak tahir(temiz) olunacağını sanan zeka özürlüler!
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/
rasulullahazulmedenler.htm

@AhmedHulusi: The reality is clearly evident, though veiled through the conditionings comprising your database. Only the one who is cleansed can conceive!
@Gulmisalim: #KadirGecesi NEDİR HAKİKATİNİ ANLAMAK İSTEYEN BU YAZIYI MUTLAKA OKUMALI:
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/
tanrininkadiri.htm
… Ahmed Hulûsi tarafından Retweetlendi
@AhmedHulusi: pic.twitter.com/R96JMxA498
@Gulmisalim: Aklını kullanmayıp sonunu düşünmeden bir işe başlayanları mutlaka pişmanlık ateşi bekler. Sonunu görmediğin yolda duygulara kaptırma kendini
@Gulmisalim: Sevgi sevgiyi, şiddet şiddeti getirir. Çevrene bak, sevgi dolu insanlar mı yoksa kavgacı insanlar mı ağırlıkta? Sen de onlardan birisin!
@GokhanBeter: Paralel Yapı meselesi parti meselesi değil devlet meselesidir. Halk affetmen için değil hesap sorman için oy verdi size sayın Arınç ! Anla Artık tarafından Retweetlendi
@AylinERK: @AhmedHulusi #DUA VE #ZİKİR kitabının Almancası #Amazon da yayında.
http://www.amazon.de/gp/aw/d/0692228101/
ref=redir_mdp_mobile

pic.twitter.com/JdNFXS0Tq7
Anla Artık tarafından Retweetlendi
@YYD_tr: #GazzeyeAcilYardim Şart! Acil sağlık yardımı için #Gazze yaz 6612'ye yolla Bağış:
https://www.yyd.org.tr/tr/yardim-sepeti/
product/75-gazze-acil-yardim.html

pic.twitter.com/fSvFwdKT3u
Anla Artık tarafından Retweetlendi

TANRI'NIN GÖKTEN İNEN KADİRİ
http://www.pressturk.com/guncel/haber/
147070/tanrinin-gokten-inen-kadiri.html

KADİR GECESİ
Kadir gecesinin hikmeti; muhakkak varlığı meydana getiren temel yapı taşları olan Ruh yâni Meleklerle ilgilidir. Zira bu gecede onların yapacağı şova tanık olmadayız.
http://blog.milliyet.com.tr/kadir-
gecesi/Blog/?BlogNo=374797

Siber Alemden...

@sufafy: #Rad14 Yönelip yardım istedikleri O'nun dûnundakilerden cevap gelmez çünkü asla var olmadılar. Duaları.. pic.twitter.com/kee1KxCIKJ
@sufafy: ALLAH'IN GADABINI pic.twitter.com/o8Gwfbtg3k
@sufafy: Dünya yaşamı 'her şeyin geçici' olduğu bir yasaya tabidir.
@sufafy: Yaşama geçmeyen bilginin adı çöp bilgidir.
@sufafy: Kadir’i aramak
#KadirGecesi #KadirGecesindeDualarGazzeye
http://blog.milliyet.com.tr/kadir-i-aramak/Blog/?BlogNo=424150
pic.twitter.com/UbDjDSc4t1
@sufafy: VARLIKTA EŞİTLİK
pic.twitter.com/nXY7GFE9F1
@sufafy: UYKUSUZLUK..
pic.twitter.com/5IoZSIfZLk
@beyzazapsu: JÜPİTER GÜNEŞİN KALBİNDE : İMAN-I VİCDAN NEFESİ
http://guclumetinleastroloji.blogspot.com.tr/
2014/07/jupiter-gunesin-kalbindeiman
-i-vicdan.html?m=1

@beyzazapsu: 'Sigara zararlıysa, neden içiyoruz'
Tayland spot…:
http://youtu.be/v4hIcNWeJ1g
@beyzazapsu: #YUNUS 61
Kitab-ı Mübiyn varlığın #DATA planıdır.Datayı tasarlayıp açığa çıkaran Rabbe gizli/örtülü birşey yoktur. pic.twitter.com/ZMMM1vGa9w
@beyzazapsu: Ya #zaman akmıyorsa ve dakikanın tirilyonlarca kat küçük zerresinden oluşmuşsa ?
http://bit.ly/1pdf8GG: @AhmedHulusi pic.twitter.com/MmqI5qI9E4
@aysetuncay11: Madde kaydı, hayatınızın her anında sizi zillete çekmektedir, farkında mısınız? Öyle ise, yönelişiniz madde ötesine olsun! Ahmed Hulûsi
@sibeltanyel: @BurcuGnes @meminerol gecelere,camilere,giysilere dokunulmazlık giydiririz.İslam'ı şekilde aramak öğretilmiştir! Huzur;ŞEKLİ Aşabilenindir.
@BurcuGnes: Dua irade edilenin zuhura çıkmasına kadar gecen sürecin adıdır.. Nerde zulm varsa orası için barış için sevgi icin..
pic.twitter.com/3pLnSLseJX
@AylinERK: "Çok boyutlu #tek kare resim" i hissetmeye çalışın... @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/
yenilen/yenilen-sayfa-104.htm

pic.twitter.com/H21FvKITZO
@tyilmaz98: #KuranÇözümü 2-12'de İfsat edenler: olayı olması gerekenden saptıranlar
@tyilmaz98: #KuranÇözümü 2-11'de Fesat çıkarmayın:varoluş amacına uygun olmayan şekilde hareket etmeyin Biz ıslahçılarız:yerli yerinde kullananlarız
@meminerol: "Şimdilik Dünyanız" diyen Üstadı; idrak edip, OKUyabilmek ömrün KADRidir. An-la-ya-na, görene köre ne?! @AnlaArtk
pic.twitter.com/23x2Ew2yPa
@HergunYeniBilg: Sigara içen ve içmeyen akciğer. pic.twitter.com/Dqg37SKkjV
@EbruSevilgen: #İnsanı #gerçeği görmekten alıkoyan en büyük engel #önyargılı yaklaşmaktır.@AhmedHulusi
@EbruSevilgen: #Mevlana Hazretleri der ki! pic.twitter.com/QyxCF09tho
@destekyayinlari: "Sigmund Freud" pic.twitter.com/5UdtljsTmx
@Saffet_eygi: Perdeli olduğundan şikayet etme! Perden kaldırılsaydı buna dayanabilecek miydin? Ahmed F. Yüksel
@sibeltanyel: Yaptığından sual olunmaz! O yapar da sual edemezsin değil, sual soracak 2.bir varlık yoktur!
@sibeltanyel: Dinde zorlama olmaz! "Sen zorlama yapabilirsin ama yapma" değil, istesen de kimsenin programını zorlayarak değiştiremezsin!
@sempozitif: "KADR" Hali http://www.ahmedhulusi.org/
yazi/tanrininkadiri.htm
… @AhmedHulusi pic.twitter.com/dzwhQWTr4v
@onur_bolat1: "single-frame image is reflected in the endless variations..." Tinariwen - "Imidiwan Ahi Sigdim": http://youtu.be/ix76SFstT0I
@ugnokta: İsrail tarafından öldürülen #gazze li çocuklar. #StopIsrael #GazzedeKatliamVar #GazaUnderAttack @beyzazapsu http://s.telegraph.co.uk/graphics/html/Years/
2014/July/img/gazaDeaths2.png

@EmelSBSu: Those are "Israrlis" watching Gazze getting bombed and cheers for that...#GazaUnderAttack @beyzazapsu pic.twitter.com/FxQcgzOfQb
@EmelSBSu: Education... @beyzazapsu pic.twitter.com/SM4YujVUJd
@com_pelins: "Müslümanlığı" bırakın, "islam dinine" bakın! @AhmedHulusi http://download.ahmedhulusi.org/
download/pdf/dinintemelgercekleri.pdf

pic.twitter.com/ThFaxhWMX3
@RoseRaleigh: KADR SÛRESİ http://www.ahmedhulusi.org/
kuran/097_kadr_a.htm
… via @AhmedHulusi
@haydrendersarac: Iftar dan sonra kendimize yaptığımız en büyük kötülük #Sigara ? Az sonra #showtv #drendersarac… http://instagram.com/p/qv2OxvALg2/
@kolbasi_erhan: Kalp kitap ve sünnete göre amel ederse yakınlık kazanır. pic.twitter.com/oug0sZOybQ
@kolbasi_erhan: Ön yargı !.. pic.twitter.com/VcHm5AaPHo
@kolbasi_erhan: Güçlükler ve engeller sizi bir yere ulaştırır.
pic.twitter.com/6NE00RPkmH
@Deaxus: #KADİRİARAMAK
97-KADR-2 Bu hakikatin ,sırrın(KADR), ne olduğunu bilirmisin?
@sufafy: http://blog.milliyet.com.tr/kadir-i-aramak/Blog/?BlogNo=424150
pic.twitter.com/5KL045BfBh
@ftmtaf: Gerçek mi hayal? HAYAL mi gercek? pic.twitter.com/mtY7uFDqZO
@Deaxus: HADİS : Kadir gecesi mülayim bir gecedir. Sabahında güneş zaif ve kızıl doğar... Düşünülesi.. #97KADRSURESİ pic.twitter.com/1UsLLO3GB9

AŞK, HİCAPTIR!
− Yâ Gavs-ı Â’zâm. Aşkın zâhirine ârif olursan, aşktan fenâ bulmalısın! Zira, aşk HİCAPTIR! Âşık ile mâşuk arasındaki hicap!
Zâhirde kullanılan anlamı ile “aşk” kavramının bir “ikilik” görüşü dolayısıyla mevcut olduğunu ve böylece de aşkın sevenle sevilen arasında bir hicap oluşturduğunu çok bariz bir biçimde vurguluyor bu beyan! Daha açık şekliyle;
Mekân ya da boyut kavramıyla ÖTEDE veya ÖTENDE bir “O” düşünüyorsun, vehmediyorsun, yani var kabul ediyorsun; bunun neticesi olarak da, O’na ermek, O’nu bulmak, O’nu yaşamak arzusuyla yanıp tutuşuyorsun!.. İşte bu şekilde yanıp tutuşman, O’nu sevmen ve arzulaman, O’na âşık olman demektir.
Bu aşkın temelinde de O’ndan ayrı bir “Ben” var zannı yatmaktadır! “…ZANNIN ÇOĞUNDAN (doğruluğundan emin olmadığınız konuda fikir yürütmekten) KAÇININ! MUHAKKAK Kİ BAZI ZANLAR SUÇTUR (şirk veya şirke yola açar)!..” (49.Hucurat: 12)
Âyetinin işaret ettiği zan acaba bu olmasın!!?
Öyle ise, ÖTENDE bir “O” var ve “sen” de O’na ulaşacaksın zannından doğan aşk, gerçekte seninle “O” arasında en büyük perdelerden biridir! Ne zaman ki, bu aşk seni öylesine O’nunla meşgûl eder; ve nihayet O’nda “yok” eder yani gerçekte var olmadığını anlarsın; işte o zaman perde kalkmış olur! “Kaldır beni aradan, ortaya çıksın Yaradan!” diye kısaca özetlenen bu ifade, aşkın kökeni olan “ben”in ortadan kaldırılması mecburiyetine işaret etmektedir.
AŞK’ın bâkî kalması demek; varlıkların yok olmasına bağlıdır, demek değildir! Varlıkların “yok” olduğunun anlaşılması, demektir.
Allâh’ın gelecekte veya bir varlığın yok olmasından sonra Bâkî olacağını zannetmek, çok kalın bir biçimde perdeli olmaktan doğar! Allâh Bâkî’dir ve onunla berabar fâni varlıklar da mevcuttur sanmak, “Bâkî” kelimesinin mânâsını bilmemektir.
Allâh daimî olarak Bâkî’dir ve onunla beraber ikinci bir varlık da mevcut değildir. Bu sebeple, O’nun yanında yok olacak varlıklar yoktur; kendilerinin “yok” olup Allâh’la Bâkî olduklarını fark edecek tecelliler söz konusudur. Seven, “yok”luğunu idrak edip, sevilende yok olduğunda; Bâkî kalan Allâh’tır!
(Gavs-ı Â’zâm ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ “GAVSİYE” AÇIKLAMASI'ndan alıntıdır)
Üstad Ahmed Hulûsi

Perşembe günü boyunca Ay İkizler burcunda ilerliyor. Oldukça hareketli, zihinsel anlamda aktif bir gündeyiz. Ay ülkemiz astroloji haritasının 12. Evinde ilerleyeceğinden, kontrol dışı faktörler, arka planda dönen işler, hastaneler, hapishaneler gibi kapalı alanlarla ilgili işler vurgu kazanabilir. Öğle saatlerine doğru etkinleşecek Ay-Uranüs altmışlığı, heyecanlı, yeniliklere ve değişimlere açık saatlerde olduğumuzu gösteriyor. Bu açının kesinleşeceği 12:58 sonrasında boşluğa girecek olan Ay, günün geri kalanında İkizler burcunda ve boşlukta ilerliyor. Netleşme beklediğimiz işlerde sonuç almakta zorlanabiliriz. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlarda kararsızlık belirsizlik vardır. Ama Ay’ın boşlukta olması, olumsuz şeyler olacağı anlamına gelmez. Bugün iki gezegen burç değiştiriyor. Sabaha karşı 04:45’te Venüs Boğa burcuna, öğlen 12:11’de Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Bu konuda bilgi için yazımın giriş bölümüne göz atabilirsiniz.
Öner Döşer

İstanbul'da bugün hava Parçalı Bulutlu. En düşük hava sıcaklığı 23, en yüksek hava sıcaklığı 31 derece. Yarın havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...

- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Bilim’de Bazı Gelişmeler
- YENİYE YER AÇ HAYATINDA!
- Kader DNA’nın Neresinde? 2. Bölüm
- Sıkmadan önce düşünün!
- Casusluğa karşı daktiloya geçiyorlar
- Almanya - Arjantin maçı Türk teknolojisi ile izlendi
- Çılgın Japon bilim adamı öyle bir şey yaptı ki...
- Uyku sırasında nefesiniz duruyor olabilir!
- www.okyanusum.com

Tasavvuf Gazetesi’ne her gün
Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi arşiv den ulaşabilirsiniz.