Sufizm ve İnsan

Ahmed Hulûsi'den
21/07/2014 • Dost’tan Dosta
  1104 - Dilediği mânâları üretir, îcat eder, yoktan var eder. Yoktan var olan "Yok"lar, ergeç birgün ‘’Yok’’luğa döner!.
 • Twitter’dan Mesajlar
  @AhmedHulusi:Tevbei nasuh, beyindeki, geçmiş falanca kabulü ignore et komutudur. El Halik, dilediğini siler beyinde ve yeni alan yaratır beyinde.
 • TANRI'NIN GÖKTEN İNEN KADİRİ
  Tanrı kavramına dayalı dinsel anlayışta, şöyle bir gece hayal edilir ki adına "Kadir Gecesi" derler...
  Ulu tanrı, yeryüzündeki seçme kulları için bir nimet hazırlamıştır!.. Kimler kendine çok tapınıyorsa, onları mükâfatlandırmak için. O büyük nimete de "KADİR" demiştir...
  Bu nimeti getiren(!) melekler, müslümanların yaşadığı yöreye bir kutsal kandil gecesi inerler; çünkü güneş ışığı görürlerse bozulurlar, tıpkı ışık görmüş C vitamini gibi!..
  İşte o "gün görmez Kadir"(!), bin aylık, yani seksen üç sene sürecek tapınmadan çok daha hayırlı bir şey(!)dir! yazının devamı

www.ahmedhulusi.org

Telefon ve Tablet Uygulamaları

 iPhone ve iPad için


 Android cihazlar için

 

KUR'AN-I KERİM'İN TAMAMININ SESLİ MAKAMSIZ ARAPÇA OKUNUŞU

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu.
Tamamını Ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz.

Allâh İlminden Yansımalarla Kur'ân-ı Kerîm Çözümü Canlı Yayın...


RadyoYansimalar.com

Seçme Videolar


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #13 - SEVMEK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 - RUH, MELEK, CİN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 - İLMİYLE, İLMİNDE, İLMİNİ SEYİR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #10 - ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #8 - İSLAM'I ANLAMAK VE YAŞAMAK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 - B SIRRI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #6 - İBADET NEDİR?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 - HOLOGRAM DÜNYAN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #4 - BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİ


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA İSLAM

Daha Fazlası için: http://www.ahmedhulusi.org

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü
21/07/2014

97 - KADR

1-) İnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr;
Muhakkak ki biz Onu (Kurân`ı), (Hz. Muhammed`in a.s.) Kadr gecesinde inzâl ettik!
2-) Ve mâ edrake mâ LeyletülKadr;
Kadr gecesini (-n kadrini, şerefini, haşmetini) bilir misin?
3-) LeyletülKadri hayrün min elfi şehr;
Kadr gecesi, bin aydan (seksen yıllık ömür) daha hayırlıdır!
4-) Tenezzelül Melâiketü ver Rûhu fiyha Biizni Rabbihim min külli emr;
Melekler ve Ruh Onda tenezzül eder, Rablerinin izni ile her hükümden.
5-) Selâmun, hiye hattâ matle`ılfecr;
Selâm (hakikati yaşatarak); tâ ki Fecr`in doğmasına kadar (Hakikatin zuhuru ile şuurun vechi tanımasına kadar).

Ahmed Hulûsi
www.ahmedhulusi.org


ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

Tamamına ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İsteyen herkese ücretsiz hediye ettiğimiz kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm Çözümü için
TALEP FORMU


The One and Only

DECODING THE QURAN
in accord with the meaning of the letter "B"

KİTABULLÂH DİYOR Kİ...

174. “…yevme lâ yuhzillahunNebiyye velleziyne amenû me’ahu, nuruhüm yes’a beyne eydiyhim ve Bieymanihim yekulune Rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vağfir lenâ…” (66.Tahriym: 8)
“O süreçte Allâh, O Nebi’yi ve Onunla beraber iman etmişleri rezil - rüsva etmez! Onların nûru, önlerinden ve sağ taraflarında koşar. Derler ki: ‘Rabbimiz... Nûrumuzu tamamla ve bizi mağfiret eyle’”
175. “FemennAllâhu aleyna ve vekana azâbessemum” (52.Tûr: 27)
““Allâh bize lütfetti ve bizi (cehennem ateşi) Semum’un (insan bedeninin gözeneklerinden geçen zehirleyici dumansız ateş; mikrodalga radyasyon) azabından korudu!”
176. “…ve inne yevmen ‘ınde Rabbike keelfi senetin mimma te’uddun” (22.Hac: 47)
“Muhakkak ki Rabbinin indînde bir gün, size göre bin yıl gibidir! (Buradaki işaret insanın geçeceği vefat sonrasındaki yaşam boyutu algılamasınadır Allâhu âlem. Çünkü ‘Rabbinin’ denerek, kişinin Esmâ bileşimi algılamasının getirisi olan bilinç boyutuna {beyninin içindeki - kozasındaki dünyasının zaman anlayışına} atıf yapılmaktadır. İşaret Rabb-ül âlemîn’e göre değildir. A.H.)

Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Allah Rasûlü’nden
21/07/2014

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki sünneti şudur:) Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allah Teâla Hazretleri (bir hadis-i kudside) şöyle buyurmuştur: "Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükâfaatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terketti."
"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (halüf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.''

Hadisler

KÜTÜB-İ SİTTE | KÜTÜB-İ TİSA

Ahmed F. Yüksel'den
24/06/2014


Ahmed F.
Yüksel

Oruç aç kalmak demek değildir ..!!!

Bakara Suresi-185-) İnsanlara hakikati idrak ettiren ve gerçekle yanlış arasındaki farkları açıklayan Kur'ân, Ramazan ayı içinde inzâl olmuştur. Sizden kim bu aya ererse, sıyamı (orucu her boyutuyla) yaşasın. Kim de hasta veya seyahatte olursa, o günler sayısınca tamamlasın. Varlığınızdaki hakikati yaşamayı sıyam ile kolaylaştırmak ister, güçleştirmek istemez. O sayılı günleri tamamlayarak, size hakikati yaşattığı ölçüde, Allâh'ın ekberiyetini hissetmenizi ve bunu değerlendirmenizi ister.
Üstad Ahmed Hulûsi/Kuran-ı Kerim Çözümü
Nebilerin zirve ismi, Allah'ın kulu ve Resulü, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş, çıplak uyarıcı Hz. Muhammed'in (s.a.v) bâtın ve zahir yönlü hayatına dair bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında inanın, çok az bir yer tutmaktadır. Zaman ve şekilden bağımsız olan yaşam biçimi derinlemesine incelendiğinde, ruhsal yönünü ilgilendiren çalışmalarının "tapınmaya" ait olmadığı görüldüğü gibi, giyinişinden oturuş kalkışına, yiyip içtiği şeylerin seçimine dek, tüm uygulamalarının da aslında ruhsal yapısıyla ilintili olduğu izlenmektedir.
Örneğin "Dünyada insanların en çok doymuş olanları, Kıyamet gününde en çok aç kalacaklar" Hadisi;beslenmede aşırıya kaçmanın zihinsel yapı üzerindeki etkilerini çok geniş bir plan ve vadede düşündürmektedir. "Her iştah duyduğunu yemen israftandır" diyerek de söz konusu anlayışı pekiştirmiştir.
yazının devamı...


Tüm yazılarına MilliyetBlog'dan ulaşabilirsiniz.

MİLLİYET BLOG

Bumerang etkisi

Yaşlılık kaçınılmaz bir durumdur. Kim ki bir insanı yaşlı olmaktan ötürü hor hakir görüp küçümsüyor, kim yaşlanmanın kişide yarattığı yetersizliklerle eğleniyor, iyi bilsin, bir gün aynı şeyler başına gelecektir. Kısa bir ömre sahip insan, Mutlak Yaratıcının karşısında sanki bir oyuncak misali. Sana bir ömür takdir ediliyor, hayat boyunca senden bir şeyler kopup gidiyor...
Ve sen acı gerçekle “gençliğinde söylediğin sözler, takındığın tavırlarla muhatap oluyorsun.” Buna bir bakıma yaptıklarının karşılığını görme denebilir.
Ben bundan şunu anladım. Yaşam daima sana, senin ona verdiklerini geri verir. Yaşam yaptığımız günlük davranışların aynasıdır. Sevgi istediğin zaman daha çok sevgi şefkat istediğinde, daha şefkatli olabilmeyi getirir. Şayet saygı istiyorsan insanlara daha çok saygı duymalısın. İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen de özverili, telaşsız bir hayata sahip olmalısın. Veya değer verilenleri değersiz görme gibi bir komplekse girmişsen, sen de değersiz bir hale dönersin. Sonuçta çamur atılan değersiz görülen insanın, popülaritesi bir o kadar yükselmiş olur. Söz konusu kural yaşamımızın bir parçasıdır, hayatın her kesiti için geçerlidir.
yazının devamı...

Radikal Blog


Ahmed F.
Yüksel

Duygulanım

"Duygulanım" anlatılması zor bir kavram.
Görünen, tutulabilen, koklanabilenden biraz farklı, duygulardan öte bir yaşam hali. Kavramların tam yerine oturamadığı, soyut bir şeyi algılamanın, dillendirmenin karşılığı bir hal duygulanım.
Bu sözcüğün psikolojide adı sıkça geçiyor. Tasavvuf felsefesinde içsel bir yolculukta, öze doğru uzanıp bir başka boyutu algılamaya/değerlendirmeye başladığımız anda net bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Tek adres bu gibi gözüküyor.
Benim duygulanımdan bahsetmemin sebebi de bu noktayla çakışması ile ilgili.

Stringler boyutundaki bir manayı, daha açık söyleyelim, mana suretini hissedebilmeye yarıyor, anlatmak istediğim konu.
Örneğin, bal yedikten sonra tadını tarif etmeye benzer bir durum var ortada.
Bahsi geçen mana suretinin dillendirilmesi de böyle oluyor. Kabaca da olsa, günlük hayatımızda buna benzer daha değişik örneklerini bulabiliriz:
Acıkma hissine karşılık meydana gelen bir heyecanlanma veya aksi bir nedenle iştahın kapanmasına vesile olabilecek bir isteksizlik hali gibi. yazının devamı...

Astroloji Özel


Astrolog
Nuran Tuncel

2014 TEMMUZ Ayı Yıldız Konumları ve Etkileri

Güneşin Yengeç burcunda ve baş ucunda parlamasıyla başlayan Temmuz Ay’ı; umarım güzelliklere, sımsıcak saran, koruyan, kollayan, aydınlatan, canlandıran enerjilere vesile olur, gerçek mutluluk ve hakikat kapıları hepimize açılır. Bu dünyada var oluşumuzun gerçek ve tek nedenini farkederek gereğini yapmak nasib olur.
Ramazan ayının da tüm İslam alemi için bereketli olmasını diler, anlamını kavramayı, ruhunu farkdebilmeyi ve taklit veya yapmış olmuş olmak, aç kalmak ve sadece iftarı beklemek ve sanki Ramazanda daha çok yemek gerek anlayışından kurtularak, oruçluyum diyerek çiğ et yemeden, bizlere sunulmuş bu lütfun güzelliğini, manasını, hakikatını farkederek yemeğe tok ilme aç, dünya keyfinee değil hal ve yaşamagayretli olabilmeyi talep ederim. yazının devamı...

GEZEGEN SAATLERİ24/07/2014, PERŞEMBE

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم
BismillahirRahmanirRahıym

@AhmedHulusi: Beyinlerindeki şirkten(dualite/ikilikten) duş altında yıkanarak tahir(temiz) olunacağını sanan zeka özürlüler!
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/
rasulullahazulmedenler.htm

@AhmedHulusi: The reality is clearly evident, though veiled through the conditionings comprising your database. Only the one who is cleansed can conceive!
@Gulmisalim: #KadirGecesi NEDİR HAKİKATİNİ ANLAMAK İSTEYEN BU YAZIYI MUTLAKA OKUMALI:
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/
tanrininkadiri.htm
… Ahmed Hulûsi tarafından Retweetlendi
@AhmedHulusi: pic.twitter.com/R96JMxA498
@Gulmisalim: Aklını kullanmayıp sonunu düşünmeden bir işe başlayanları mutlaka pişmanlık ateşi bekler. Sonunu görmediğin yolda duygulara kaptırma kendini
@Gulmisalim: Sevgi sevgiyi, şiddet şiddeti getirir. Çevrene bak, sevgi dolu insanlar mı yoksa kavgacı insanlar mı ağırlıkta? Sen de onlardan birisin!
@GokhanBeter: Paralel Yapı meselesi parti meselesi değil devlet meselesidir. Halk affetmen için değil hesap sorman için oy verdi size sayın Arınç ! Anla Artık tarafından Retweetlendi
@AylinERK: @AhmedHulusi #DUA VE #ZİKİR kitabının Almancası #Amazon da yayında.
http://www.amazon.de/gp/aw/d/0692228101/
ref=redir_mdp_mobile

pic.twitter.com/JdNFXS0Tq7
Anla Artık tarafından Retweetlendi
@YYD_tr: #GazzeyeAcilYardim Şart! Acil sağlık yardımı için #Gazze yaz 6612'ye yolla Bağış:
https://www.yyd.org.tr/tr/yardim-sepeti/
product/75-gazze-acil-yardim.html

pic.twitter.com/fSvFwdKT3u
Anla Artık tarafından Retweetlendi

TANRI'NIN GÖKTEN İNEN KADİRİ
http://www.pressturk.com/guncel/haber/
147070/tanrinin-gokten-inen-kadiri.html

KADİR GECESİ
Kadir gecesinin hikmeti; muhakkak varlığı meydana getiren temel yapı taşları olan Ruh yâni Meleklerle ilgilidir. Zira bu gecede onların yapacağı şova tanık olmadayız.
http://blog.milliyet.com.tr/kadir-
gecesi/Blog/?BlogNo=374797

Siber Alemden...

@sufafy: #Rad14 Yönelip yardım istedikleri O'nun dûnundakilerden cevap gelmez çünkü asla var olmadılar. Duaları.. pic.twitter.com/kee1KxCIKJ
@sufafy: ALLAH'IN GADABINI pic.twitter.com/o8Gwfbtg3k
@sufafy: Dünya yaşamı 'her şeyin geçici' olduğu bir yasaya tabidir.
@sufafy: Yaşama geçmeyen bilginin adı çöp bilgidir.
@sufafy: Kadir’i aramak
#KadirGecesi #KadirGecesindeDualarGazzeye
http://blog.milliyet.com.tr/kadir-i-aramak/Blog/?BlogNo=424150
pic.twitter.com/UbDjDSc4t1
@sufafy: VARLIKTA EŞİTLİK
pic.twitter.com/nXY7GFE9F1
@sufafy: UYKUSUZLUK..
pic.twitter.com/5IoZSIfZLk
@beyzazapsu: JÜPİTER GÜNEŞİN KALBİNDE : İMAN-I VİCDAN NEFESİ
http://guclumetinleastroloji.blogspot.com.tr/
2014/07/jupiter-gunesin-kalbindeiman
-i-vicdan.html?m=1

@beyzazapsu: 'Sigara zararlıysa, neden içiyoruz'
Tayland spot…:
http://youtu.be/v4hIcNWeJ1g
@beyzazapsu: #YUNUS 61
Kitab-ı Mübiyn varlığın #DATA planıdır.Datayı tasarlayıp açığa çıkaran Rabbe gizli/örtülü birşey yoktur. pic.twitter.com/ZMMM1vGa9w
@beyzazapsu: Ya #zaman akmıyorsa ve dakikanın tirilyonlarca kat küçük zerresinden oluşmuşsa ?
http://bit.ly/1pdf8GG: @AhmedHulusi pic.twitter.com/MmqI5qI9E4
@aysetuncay11: Madde kaydı, hayatınızın her anında sizi zillete çekmektedir, farkında mısınız? Öyle ise, yönelişiniz madde ötesine olsun! Ahmed Hulûsi
@sibeltanyel: @BurcuGnes @meminerol gecelere,camilere,giysilere dokunulmazlık giydiririz.İslam'ı şekilde aramak öğretilmiştir! Huzur;ŞEKLİ Aşabilenindir.
@BurcuGnes: Dua irade edilenin zuhura çıkmasına kadar gecen sürecin adıdır.. Nerde zulm varsa orası için barış için sevgi icin..
pic.twitter.com/3pLnSLseJX
@AylinERK: "Çok boyutlu #tek kare resim" i hissetmeye çalışın... @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/
yenilen/yenilen-sayfa-104.htm

pic.twitter.com/H21FvKITZO
@tyilmaz98: #KuranÇözümü 2-12'de İfsat edenler: olayı olması gerekenden saptıranlar
@tyilmaz98: #KuranÇözümü 2-11'de Fesat çıkarmayın:varoluş amacına uygun olmayan şekilde hareket etmeyin Biz ıslahçılarız:yerli yerinde kullananlarız
@meminerol: "Şimdilik Dünyanız" diyen Üstadı; idrak edip, OKUyabilmek ömrün KADRidir. An-la-ya-na, görene köre ne?! @AnlaArtk
pic.twitter.com/23x2Ew2yPa
@HergunYeniBilg: Sigara içen ve içmeyen akciğer. pic.twitter.com/Dqg37SKkjV
@EbruSevilgen: #İnsanı #gerçeği görmekten alıkoyan en büyük engel #önyargılı yaklaşmaktır.@AhmedHulusi
@EbruSevilgen: #Mevlana Hazretleri der ki! pic.twitter.com/QyxCF09tho
@destekyayinlari: "Sigmund Freud" pic.twitter.com/5UdtljsTmx
@Saffet_eygi: Perdeli olduğundan şikayet etme! Perden kaldırılsaydı buna dayanabilecek miydin? Ahmed F. Yüksel
@sibeltanyel: Yaptığından sual olunmaz! O yapar da sual edemezsin değil, sual soracak 2.bir varlık yoktur!
@sibeltanyel: Dinde zorlama olmaz! "Sen zorlama yapabilirsin ama yapma" değil, istesen de kimsenin programını zorlayarak değiştiremezsin!
@sempozitif: "KADR" Hali http://www.ahmedhulusi.org/
yazi/tanrininkadiri.htm
… @AhmedHulusi pic.twitter.com/dzwhQWTr4v
@onur_bolat1: "single-frame image is reflected in the endless variations..." Tinariwen - "Imidiwan Ahi Sigdim": http://youtu.be/ix76SFstT0I
@ugnokta: İsrail tarafından öldürülen #gazze li çocuklar. #StopIsrael #GazzedeKatliamVar #GazaUnderAttack @beyzazapsu http://s.telegraph.co.uk/graphics/html/Years/
2014/July/img/gazaDeaths2.png

@EmelSBSu: Those are "Israrlis" watching Gazze getting bombed and cheers for that...#GazaUnderAttack @beyzazapsu pic.twitter.com/FxQcgzOfQb
@EmelSBSu: Education... @beyzazapsu pic.twitter.com/SM4YujVUJd
@com_pelins: "Müslümanlığı" bırakın, "islam dinine" bakın! @AhmedHulusi http://download.ahmedhulusi.org/
download/pdf/dinintemelgercekleri.pdf

pic.twitter.com/ThFaxhWMX3
@RoseRaleigh: KADR SÛRESİ http://www.ahmedhulusi.org/
kuran/097_kadr_a.htm
… via @AhmedHulusi
@haydrendersarac: Iftar dan sonra kendimize yaptığımız en büyük kötülük #Sigara ? Az sonra #showtv #drendersarac… http://instagram.com/p/qv2OxvALg2/
@kolbasi_erhan: Kalp kitap ve sünnete göre amel ederse yakınlık kazanır. pic.twitter.com/oug0sZOybQ
@kolbasi_erhan: Ön yargı !.. pic.twitter.com/VcHm5AaPHo
@kolbasi_erhan: Güçlükler ve engeller sizi bir yere ulaştırır.
pic.twitter.com/6NE00RPkmH
@Deaxus: #KADİRİARAMAK
97-KADR-2 Bu hakikatin ,sırrın(KADR), ne olduğunu bilirmisin?
@sufafy: http://blog.milliyet.com.tr/kadir-i-aramak/Blog/?BlogNo=424150
pic.twitter.com/5KL045BfBh
@ftmtaf: Gerçek mi hayal? HAYAL mi gercek? pic.twitter.com/mtY7uFDqZO
@Deaxus: HADİS : Kadir gecesi mülayim bir gecedir. Sabahında güneş zaif ve kızıl doğar... Düşünülesi.. #97KADRSURESİ pic.twitter.com/1UsLLO3GB9

AŞK, HİCAPTIR!
− Yâ Gavs-ı Â’zâm. Aşkın zâhirine ârif olursan, aşktan fenâ bulmalısın! Zira, aşk HİCAPTIR! Âşık ile mâşuk arasındaki hicap!
Zâhirde kullanılan anlamı ile “aşk” kavramının bir “ikilik” görüşü dolayısıyla mevcut olduğunu ve böylece de aşkın sevenle sevilen arasında bir hicap oluşturduğunu çok bariz bir biçimde vurguluyor bu beyan! Daha açık şekliyle;
Mekân ya da boyut kavramıyla ÖTEDE veya ÖTENDE bir “O” düşünüyorsun, vehmediyorsun, yani var kabul ediyorsun; bunun neticesi olarak da, O’na ermek, O’nu bulmak, O’nu yaşamak arzusuyla yanıp tutuşuyorsun!.. İşte bu şekilde yanıp tutuşman, O’nu sevmen ve arzulaman, O’na âşık olman demektir.
Bu aşkın temelinde de O’ndan ayrı bir “Ben” var zannı yatmaktadır! “…ZANNIN ÇOĞUNDAN (doğruluğundan emin olmadığınız konuda fikir yürütmekten) KAÇININ! MUHAKKAK Kİ BAZI ZANLAR SUÇTUR (şirk veya şirke yola açar)!..” (49.Hucurat: 12)
Âyetinin işaret ettiği zan acaba bu olmasın!!?
Öyle ise, ÖTENDE bir “O” var ve “sen” de O’na ulaşacaksın zannından doğan aşk, gerçekte seninle “O” arasında en büyük perdelerden biridir! Ne zaman ki, bu aşk seni öylesine O’nunla meşgûl eder; ve nihayet O’nda “yok” eder yani gerçekte var olmadığını anlarsın; işte o zaman perde kalkmış olur! “Kaldır beni aradan, ortaya çıksın Yaradan!” diye kısaca özetlenen bu ifade, aşkın kökeni olan “ben”in ortadan kaldırılması mecburiyetine işaret etmektedir.
AŞK’ın bâkî kalması demek; varlıkların yok olmasına bağlıdır, demek değildir! Varlıkların “yok” olduğunun anlaşılması, demektir.
Allâh’ın gelecekte veya bir varlığın yok olmasından sonra Bâkî olacağını zannetmek, çok kalın bir biçimde perdeli olmaktan doğar! Allâh Bâkî’dir ve onunla berabar fâni varlıklar da mevcuttur sanmak, “Bâkî” kelimesinin mânâsını bilmemektir.
Allâh daimî olarak Bâkî’dir ve onunla beraber ikinci bir varlık da mevcut değildir. Bu sebeple, O’nun yanında yok olacak varlıklar yoktur; kendilerinin “yok” olup Allâh’la Bâkî olduklarını fark edecek tecelliler söz konusudur. Seven, “yok”luğunu idrak edip, sevilende yok olduğunda; Bâkî kalan Allâh’tır!
(Gavs-ı Â’zâm ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ “GAVSİYE” AÇIKLAMASI'ndan alıntıdır)
Üstad Ahmed Hulûsi

Perşembe günü boyunca Ay İkizler burcunda ilerliyor. Oldukça hareketli, zihinsel anlamda aktif bir gündeyiz. Ay ülkemiz astroloji haritasının 12. Evinde ilerleyeceğinden, kontrol dışı faktörler, arka planda dönen işler, hastaneler, hapishaneler gibi kapalı alanlarla ilgili işler vurgu kazanabilir. Öğle saatlerine doğru etkinleşecek Ay-Uranüs altmışlığı, heyecanlı, yeniliklere ve değişimlere açık saatlerde olduğumuzu gösteriyor. Bu açının kesinleşeceği 12:58 sonrasında boşluğa girecek olan Ay, günün geri kalanında İkizler burcunda ve boşlukta ilerliyor. Netleşme beklediğimiz işlerde sonuç almakta zorlanabiliriz. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlarda kararsızlık belirsizlik vardır. Ama Ay’ın boşlukta olması, olumsuz şeyler olacağı anlamına gelmez. Bugün iki gezegen burç değiştiriyor. Sabaha karşı 04:45’te Venüs Boğa burcuna, öğlen 12:11’de Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Bu konuda bilgi için yazımın giriş bölümüne göz atabilirsiniz.
Öner Döşer

İstanbul'da bugün hava Parçalı Bulutlu. En düşük hava sıcaklığı 23, en yüksek hava sıcaklığı 31 derece. Yarın havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...

- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Bilim’de Bazı Gelişmeler
- YENİYE YER AÇ HAYATINDA!
- Kader DNA’nın Neresinde? 2. Bölüm
- Sıkmadan önce düşünün!
- Casusluğa karşı daktiloya geçiyorlar
- Almanya - Arjantin maçı Türk teknolojisi ile izlendi
- Çılgın Japon bilim adamı öyle bir şey yaptı ki...
- Uyku sırasında nefesiniz duruyor olabilir!
- www.okyanusum.com

Tasavvuf Gazetesi’ne her gün
Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi arşiv den ulaşabilirsiniz.