Şüphesiz GerçekGerçek, “Var Olan” demektir. Bir şey varsa gerçektir. Kâinat, Rabbin Sözüdür, Rabbin Sözü (Kün-OL) Gerçektir. O, “La Raybe fih” tir, ‘Şüphesiz’ demektir; “Gerçek” olan demektir.
Allah’ın Sözü Gerçektir, Vaadi Gerçektir. Kâinat ve Ahiret Gerçektir, Çünkü Rabbin Sözüdür.
Gerçek, Ağır bir kelimedir. Çünkü, yalnız Rabdendir.
Allah’a inanmak demek; onun “Sözlerine ve Ahirete” inanmak demektir. Esasen, Şüphesiz Gerçek olan, Allah’tır. Bu yüzden Allah’a inanmakla, Allah’ın Sözüne ve Ahirete inanmak aynı şeydir.
Kâinatın gerçekliği - varlığı ve Allah’ın sözü olması ile; Allah arasında İLKA - ALAKA – (Kavuşturma – Bağlantı), Gerçeği görmeyenler / Örtenlerin zihninde, Kopuktur.
Bu yüzden, Allah ile; Kitap-Kâinat ve Ahiret Birliğinden Şüphe içindeler.
Bunlar Kâinatı, yani Allah’ın Sözü olan Gerçek Kitabı, Allah’tan Ayrı Zanneder.
“Onlar Rablerine Kavuşma (LİKA-İ Rab) hakkında şüphe içindeler”
“Onlar Ahirete Kavuşma (LİKA-EL Ahiret) hakkında şüphe içindeler”
Çünkü onlar Rableri ile Varlık arasında bağlantıdan – birlikten ayrılığa dönmüşler ve Birliğe bakmıyorlar.
“La Raybe Fih” (Onda Şüphe Yok) kelimesi, Kuran’da bir Kitap-Kâinat için bir de Ahiret için kullanılmıştır. Çünkü ikisi de Allah’tandır ve ikisi de Onun Sözüdür, yani Gerçektir.

Turgut Sak
İstanbul-01
.03.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail