Sufizm ve İnsan

Ahmed Hulûsi'den
02/03/2015 • Dost’tan Dosta
  1090 - Bil ki dostum, SENDE, dünyanın en güçlü silâhı olan DUA ve ZİKİR cihazı mevcûttur.
 • Twitter’dan Mesajlar
  @AhmedHulusi:
  Ezelden ebede akan sonsuzlukta, okyanus dalgalarındaki bir dal parçası misali sürüklenirken, ne kadar özgür irade avuntusuyla yanacaksın!
 • HZ. MUHAMMED'E İMAN
  Kesin olarak bilelim ki, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)'a iman etmemiş olanın, "ALLÂH"a imanı yoktur! Tanrısı olabilir!
  Niçin bu böyledir?
  Çünkü "tanrı" yoktur! Tanrı, hiç var olmamıştır!
  İnsanların kendi hayal dünyalarında tasavvur ettikleri bir tanrıları olabilir elbette... Hatta Dünya üzerinde yaşayan ve çeşitli inanışlara mensup olan çok büyük bir çoğunluğun böyle bir tanrısı da vardır zaten! Ama bu varsayım asla doğru değildir ve gerçekle alâkası yoktur.
  Hz. Muhammed (aleyhisselâm), insanların inandıkları tanrı kavramına dayalı yaşam biçimiyle hayatlarını boşa harcamamaları için görev yapmış; ve "LÂ ilâhe..." sözcüğüyle bu konuda kendisine inananları uyarmaya çalışmıştır.
  yazının devamı

www.ahmedhulusi.org

Telefon ve Tablet Uygulamaları

 iPhone ve iPad için


 Android cihazlar için

 

KUR'AN-I KERİM'İN TAMAMININ SESLİ MAKAMSIZ ARAPÇA OKUNUŞU

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu.
Tamamını Ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz.

Allâh İlminden Yansımalarla Kur'ân-ı Kerîm Çözümü Canlı Yayın...


RadyoYansimalar.com

Seçme Videolar


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #13 - SEVMEK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 - RUH, MELEK, CİN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 - İLMİYLE, İLMİNDE, İLMİNİ SEYİR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #10 - ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #8 - İSLAM'I ANLAMAK VE YAŞAMAK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 - B SIRRI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #6 - İBADET NEDİR?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 - HOLOGRAM DÜNYAN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #4 - BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİ


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA İSLAM

Daha Fazlası için: http://www.ahmedhulusi.org

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü
02/03/2015

111 - TEBBET

1-) Tebbet yedâ ebiy lehebin ve tebbe;
Ebu Leheb`in elleri kurusun... Kurudu da!

2-) Mâ ağnâ `anhü maluhû ve mâ keseb;
Ne zenginliği ve ne de kazandığı ona fayda vermedi!

3-) Seyaslâ nâren zâte leheb;
Alevli bir ateşe maruz kalacaktır (o)!

4-) Vemraetüh* hammâletel hatab;
Onun karısı da... Odun hamalı olarak!

5-) Fiy ciydiha hablün min mesed;
Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu hâlde!

Ahmed Hulûsi
www.ahmedhulusi.org


ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

Tamamına ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İsteyen herkese ücretsiz hediye ettiğimiz kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm Çözümü için
TALEP FORMU


The One and Only

DECODING THE QURAN
in accord with the meaning of the letter "B"

KİTABULLÂH DİYOR Kİ...

206. “Ve kasemehüma inniy leküma le minen nasıhıyn” (7.A’raf: 21)
“Ve onlara: ‘Kesinlikle ben size nasihat edenlerdenim’ diye de yemin etti.”

207. “Fedellahüma Biğurur*…” (7.A’raf: 22)
“Böylece onları (vehimlendirerek - kendilerini beden yapı olarak kabul ettirerek) aldattı (bedenselliği fark ettirdi)...”

208. “…ve ‘asa Ademu Rabbehu feğavâ” (20.Tâhâ: 121)
“…Âdem, Rabbine âsi oldu da yaşayışı bozuldu.”

209. “…ve zeyyene lehümüş şeytanu a’malehüm fesaddehüm anissebiyli ve kânu müstebsıriyn” (29.Ankebût: 38)
“…Şeytan kendilerine yaptıklarını süsledi de onları (Hak) yoldan engelledi... Gerçeği anlayacak hâlde olmalarına rağmen!”

Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Allah Rasûlü’nden
02/03/2015

Hz. Aişe radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Kâ'be'ye karşı bir ordu, saldırı tertipleyecek. Yerin bir çölüne geldikleri vakit en öndekileri de en sondakileri de (tamamiyle) yere batırılacak!" Ben söze girip: "Ey Allah'ın Resûlü, onların içerisinde çarşı-pazar (ehli) olanlar, onlardan olma(dığı halde zorla katılan)lar da var. Nasıl olur da hepsi birden yere batırılıp (cezalandırılır)? dedim. Aleyhissalatu vesselam: "Öndekileri de, arkadakileri de batırılır. Ancak, herbiri niyetlerine göre diriltilir" buyurdular."
Buhari, Büyü 49; Müslim, Fiten 8, (2884).

Hadisler

KÜTÜB-İ SİTTE | KÜTÜB-İ TİSA

Ahmed F. Yüksel'den
10/01/2015


Ahmed F.
Yüksel

Dinleme - dinletme

Sağırlık, bedensel bir arızadır. İnsanı özürlü sınıfına sokan bu niteliği, konumuz ile özdeşleştirmiyorum.
Ben doğru ve seviyeli dinlemekten bahsediyorum.
Dinleyebilmek; duydukları hakkında “sağduyulu, aklıselim sahibi biri olarak” fikir yürütmek, yorumlamak, her söylenene kapılmamak manasına gelir.
Aksi harekette bulunup, bir konuşmacının sözünü kesmek ve bir şey olmamış gibi davranmaya çalışmak hiç de etik olmaz.
Dinleme yeteneği’ saçma sapan şeylerden uzak durmanın yıkıcılık ve şiddet içeren faaliyetlere yanaşmamanın, aşırı uçlara girmemenin belirtisidir. Bir şeyin etraflıca anlaşılması, derinlemesine dinlenmesi ve duyuların analiz edilmesi ile gerçekleşir.
Bu anlamda konuşmacı, neyi verip veremeyeceğini bilmeli, düşüncelerini inandırıcı bir tutarlılıkla anlatabilmeli, konuların sınırlarını ve belirli bir noktadan sonrasının zararlı olabileceğini düşünerek kendini frenleyebilmelidir.
Dinleyici, konuşma süresince konsantrasyonusağlamalı, tam tersi şartları yaratmamalıdır.
yazının devamı...


Tüm yazılarına MilliyetBlog'dan ulaşabilirsiniz.

MİLLİYET BLOG

Gece

Gündüz ve Gece, sistemin en doğal iki teması. Ve hayatın birbirine zıt iki önemli yapı taşı sanki. Ne var ki, aralarında bir hayli fark var. Her şey zıddı ile varolduğuna göre, "Gece olmasaydı, yaşam nasıl olurdu?" sorusunun da bir anlamı yok.
Ama gece, orası burası didiklenen bir sistemin koruyucusu, keşmekeş ve karmaşa ise, gündüzün aynası gibidir...
Gündüz, kısır kavgaların peşinde, anlamsız hareketlerle, ne yapacağını bilmeden, şaşkınlık içinde, elde avuçta ne varsa tüketir insan. Çoğu kez, aklı başından gitmiş bir halde dolaşır, durur. Ne kadar acı, yıpratıcı, bezdirici, nasıl da küstürücüdür değil mi? ..
Şimdi, "o kadar da kötü mü? Gece çok mu iyi sanki!" dediğinizi duyar gibiyim...
İsterseniz, cevabı, binlerce yıl öncesinden seslenen bir Mısır şiirinde arayalım. Tarih boyunca insanlığa ilham kaynağı olan gece, bilinen eski uygarlıklardan biri olan Mısır’da da ayrı bir önem kazanmış ve bakın, şu dizelerde nasıl tarif edilmiş:
yazının devamı...

Radikal Blog


Ahmed F.
Yüksel

Aslolan nedir?

Hz. Musa, "Aslolan kanun."der.
Hz. İsa, "Aslolan sevgi" diye duygulandırır insanı.
Marx, "Aslolan para!" diye sayıklar.
Freud'a göre, "Aslolan cinselliktir."
Einstein ise, "Aslolan izafiyet!" deyip çıkar işin içinden.
Soyut ve somut zaman, Einstein'a hak verir.
Sistematik olarak bir üst boyutun varlığını dikkâte alırsanız, yasa - kanun - hüküm için, izafidir diyebilirsiniz. Bunun yanı sıra sevgi de izafidir. Zira sevgi iki mahal arasında yaşanır. Para ve cinsellik de...
Şayet bana, "Senin için Aslolan nedir?" diye sorulsaydı, tereddüt etmeden yazının devamı...

Astroloji Özel


Astrolog
Nuran Tuncel

2015 MART Ayı transit YILDIZLARI VE ETKİLERİ

Koç burcunda üçlü bir buluşma var. Mart ayının ilk ve ikinci haftalarında. Ateşli, enerjili, kışkırtıcı, cesaret verici, belki biraz çılgınlıklara itebilecek, aklına estiğini yaptıracak, heyecan verecek, bazen coşturacak bazen de aklı başından alıp sonra dönüp baktıracak türden bir buluşma... Hoşluklara, yeni heyecanlara, değişimlere de vesile olabilir, kavgalara, uyumsuzluk veya anlaşmazlıklara da.Kendi evine girmenin rahatlığı ve öz güveni ile Venüs ü de yanına alarak hareket etmek isteyen Mars, birkaç yıldır burayı mekan tutumuş, sahiplenmiş Uranüs’ü tedirgin edebilir ve rekabet kızışabilir. Bunun neticesi beklenmedik epey süpriz ve ani gelişebilecek olaylar Aşk da, iş de ve ilişkilerde ortaya enteresan tablolar çıkarabilir. yazının devamı...

GEZEGEN SAATLERİ


Tasavvuf Gündemi

Beyindeki Evren Gerçeği – Ahmed Hulusi

@AhmedHulusi:
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DÜNYA
EVREN
UZAY
BOYUTLAR
ÖLÜMÖTESİ
GÖRDÜKLERİNİZ
GELECEĞİNİZ
NEKADARDOĞRU
"Beyindeki Evren Gerçeği"

@AhmedHulusi:
KESİNLİKLE VURGULAYAYIM Kİ: KURANIN ANLATTIĞI SİSTEM BİREBİR DOĞRU VE GERÇEK. AÇIKLADIKLARIM DA REALİTE. TÜM SORULARINIZIN CEVAPLARI DA VAR!

CUMA SOHBETLERİ
"NE DAĞITIRSAN"

1 Kasım 1996

İnsanı gerçeği görmekten alıkoyan en büyük engel, önyargılı yaklaşımıdır.

Kalekapısı`ndaki bir insana “Hulûsi’yi duydun mu?” desem, hasbelkader Antalya’da yaşıyorsa, “duydum” der.
Hulûsi ismini duyduğuna göre, “Bana anlat Hulûsi’yi!“ dersem, hiç bir şey anlatamaz!

Çünkü, "Hulûsi" bir isimdir. Bir kelimedir. Bir varlığa, bir objeye verilen addır.
Hulûsi bir isim olduğu gibi, her nesneye de konmuş bir isim var. O isimle o objeye, o varlığa işaret edilir.
"Allah" kelimesi de bir isimdir. Bir objeye, bir varlığa işaret eden bir isimdir.

Bu ismin karşılığını kavrayabilmemiz için bir yol var. O da bu içinde yaşadığımız âlemi, evreni olabildiğince tanıyabilmekten geçer. <yazının devamı>CUMA SOHBETLERİ
Üstad Ahmed Hulûsi

MESAJLAR
"Mesaj - 13"

Yanlışa yola açan bakış açısı korunduğu sürece, yanlışın veya hatanın telâfisi mümkün değildir!
Yitirmekten değil, yitirmekten dolayı karşınıza gelecek faturasından endişelenin!.
Şartlanmanız, duygularınız veya yanlış değer yargılarınız nedeniyle ortaya koyduğunuz fiilin uzanacağı sonuçları düşünemiyorsanız, sıkıntılarınız, yangınlarınız asla son bulmaz.
Sonuçları düşünülmeden ve getirecekleri hesaplanılmadan atılan adımların çoğunlukla telâfisi olmaz!… Çünkü, onlar makas değiştirmeye yol açar!. Sistemde ise geri dönüş imkânsızdır!.
Yazık o kişiye ki, dünyada bırakıp gidecekleri ve bir daha hiç beraber olmayacakları yüzünden, ebedî hayatın getireceği ebedî nimetleri teper!.
Yavru kuş, timsahın, duyguların olmasın!…
Sana zarar verecek olanı dışarıda değil, bilincinde ara!
Kimse, senin kendine verdiğin zararı, sana veremez!.MESAJLAR
Üstad Ahmed Hulûsi

Twitter'da Sufizm ve İnsan

Bilim Gündemi

Solucan deliğinden Sezon 5 Bolum 1 – Tanrı kavramı evrensel mi?BELGESELDEN NOTLAR:
Evren görünen cisimlerden mi oluşuyor, yoksa bilgi ve kavramlardan mı?
Fizikseldünya ve sanal dünya birolduğunda tanrı kavramı ne olur?
Ya kabın dışından haberi olmayan balıklar gibi, bir kozanın içerisine sıkıştıysak?
Tanrı hissinin kaynağı nedir?
Zihin herşeyi açıklayabilir mi?
Zihin, Yapay zeka ve din kavramı?

Zihnin muhteşem gücü, saklanan gerçek


Gerçekten dışarıdaki dünyanın içerisinde mi yaşıyoruz? Zihnimizin gücü nerelere kadar ulaşıyor?

“Madde” anlayışı günümüz Fizik anlayışında varlığını tümüyle yitirmiş, yapı taşı olmaktan çıkmış, yapıda algılanan taş noktasına inmiştir.
http://www.ahmedhulusi.org/
yazi/kuranveyenicag.htm

Dahası için: okyanusum.com

Astroloji Gündemi

Pazartesi gününe geçişte henüz Koç burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay, gece yarısı 02:28’de Boğa burcuna geçiyor. Sağlam ve kalıcı adımlar atma, huzurlu ve sakin bir gün geçirme arzusu vurgu kazanıyor. Sabah erken saatlerde etkin olacak Ay-Güneş altmışlığı, günün erken saatlerinde girişeceğimiz işlerden istediğimiz neticeyi almakta zorlanmayacağımızı gösteriyor. Kadın-erkek ilişkileri açısından güzel saatlerdeyiz, değerlendirebiliriz. Gün boyunca etkin olacak Güneş-Satürn karesi, önemli ve etkin pozisyondaki kişilerle görüşmelerde kolay ilerleyemeyeceğimizi gösterse de, sabah saatlerinde etkin olacak Ay-Güneş altmışlığını kullanıp, bu zorlu etkiyi aşabiliriz. Ay-Neptün altmışlığının kesinleşeceği öğle saatlerinde de zorlu bariyerleri aşmamız yönünde destekleyici etkiler var. Öğle sonrasında ise Güneş-Satürn karesinin ve Ay-Merkür karesinin zorlu, geciktirici, fikir sürtüşmelerine ve engellenmelere kapı açan etkileri devreye giriyor ve bu zorlu etkiler akşam saatlerine kadar devam ediyor…
Öner DöşerARŞİVİ
Tasavvuf Gazetesi 4 yıl sürdürdüğü yayına son verdi. Bu güzel birlikteliğin en önemli ve en güzel tarafında olan sizlere teşekkür ediyoruz. Gazete arşivlerine, Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi Arşiv'den ulaşabilirsiniz.