Sufizm ve İnsan

Ahmed Hulûsi'den
27/01/2015 • Dost’tan Dosta
  301 - ‘’Geçen zaman, bana neyi idrâk ettirdi?’’ diye düşün... Vereceğin cevap çok önemlidir.
 • Twitter’dan Mesajlar
  @AhmedHulusi:
  Allah seni, senden kurtarıp cenneti yaşatmayı diler; Sense, sana sarılıp cehennemî duygularla yanmayı seçersin. Teslim olabilsen!
 • YANMAMAK İÇİN
  Stres ve bir kısım hastalıklarınızın yakışından kurtulmanız için "Rabb-ül âlemîn"e iman etmeniz zorunludur!
  "Rabb-ül âlemîn"i tanımak ve O'na iman etmek, cehennemden kurtulmak için zorunludur!
  Niye?..
  Kendini tanı, derler...
  Rabbini tanı, derler de...
  Şimdi nereden çıktı, "Rabb-ül âlemîn"i tanımak?
  Rabbimi tanıyınca "Rabb-ül âlemîn"i tanımış olmuyor muyum?
  Rabbini tanımak ile "Rabb-ül âlemîn"i tanımak arasında çok önemli bir fark vardır...
  Rabbini tanıyan, şayet, "Rabb-ül âlemîn"i tanımamış ise, hâli Firavun'un hâli olur!
  "Rabb-ül âlemîn"i tanımışsa "Tatmine ulaşmış bilinç! Cennetimi yaşa!" hitabına nail olur!
  Gelin bu konuyu biraz daha açalım...
  İnsan, iman ile cennete girer! Neye iman?
  yazının devamı

www.ahmedhulusi.org

Telefon ve Tablet Uygulamaları

 iPhone ve iPad için


 Android cihazlar için

 

KUR'AN-I KERİM'İN TAMAMININ SESLİ MAKAMSIZ ARAPÇA OKUNUŞU

KUR'ÂN-I KERÎM'İN TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arapça orijinaline uygun şekilde, kelâm üslûbunca seslendirildi. Arab'ça dinlemek ve hatim yapmak isteyenler için İstanbul Cerrahpaşa Camii İmamı HASAN GÜLER tarafından okundu.
Tamamını Ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz.

Allâh İlminden Yansımalarla Kur'ân-ı Kerîm Çözümü Canlı Yayın...


RadyoYansimalar.com

Seçme Videolar


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #13 - SEVMEK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #12 - RUH, MELEK, CİN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #11 - İLMİYLE, İLMİNDE, İLMİNİ SEYİR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #10 - ZERRE KÜLLÜN AYNASIDIR


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI DEĜİLDİR!


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #8 - İSLAM'I ANLAMAK VE YAŞAMAK


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #7 - B SIRRI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #6 - İBADET NEDİR?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #5 - HOLOGRAM DÜNYAN


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #4 - BEYİN ÇALIŞMA SİSTEMİ


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?


MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ YANITLADI #1 - ALTIN ÇAĞ'DA İSLAM

Daha Fazlası için: http://www.ahmedhulusi.org

Allâh İlminden Yansımalarla
Kur'ân-ı Kerîm Çözümü
27/01/2015

107 - MÂÛN

1-) Eraeytelleziy yükezzibü Bid diyn;
Gördün mü dinini (Sünnetullâh`ı) yalanlayan şu kimseyi?

2-) Fezâlikelleziy yeduul yetiym;
İşte o, yetimi azarlayıp iter - kakar,

3-) Ve lâ yehuddu `alâ ta`âmil miskiyn;
Yoksulları doyurmaya teşvik etmez (cimri, bencil)!

4-) Feveylün lil musalliyn;
Vay hâline o (âdet diye) namaz kılanlara ki;

5-) Elleziyne hüm `an Salâtihim sâhûn;
Onlar, (iman edenin mi`râcı olan) salâtlarından (okunanların mânâsını yaşamaktan) kozalıdırlar (gâfildirler)!

6-) Elleziyne hüm yurâûn;
Onlar gösteriş yapanların ta kendileridirler!

7-) Ve yemne`ûnel mâ`ûn;
Hayrı da engellerler!

Ahmed Hulûsi
www.ahmedhulusi.org


ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

Tamamına ücretsiz bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İsteyen herkese ücretsiz hediye ettiğimiz kitaplar ve Kur'ân-ı Kerîm Çözümü için
TALEP FORMU


The One and Only

DECODING THE QURAN
in accord with the meaning of the letter "B"

KİTABULLÂH DİYOR Kİ...

206. “Ve kasemehüma inniy leküma le minen nasıhıyn” (7.A’raf: 21)
“Ve onlara: ‘Kesinlikle ben size nasihat edenlerdenim’ diye de yemin etti.”

207. “Fedellahüma Biğurur*…” (7.A’raf: 22)
“Böylece onları (vehimlendirerek - kendilerini beden yapı olarak kabul ettirerek) aldattı (bedenselliği fark ettirdi)...”

208. “…ve ‘asa Ademu Rabbehu feğavâ” (20.Tâhâ: 121)
“…Âdem, Rabbine âsi oldu da yaşayışı bozuldu.”

209. “…ve zeyyene lehümüş şeytanu a’malehüm fesaddehüm anissebiyli ve kânu müstebsıriyn” (29.Ankebût: 38)
“…Şeytan kendilerine yaptıklarını süsledi de onları (Hak) yoldan engelledi... Gerçeği anlayacak hâlde olmalarına rağmen!”

Tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Allah Rasûlü’nden
14/01/2014

Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır."
Tirmizi, Birr 16, (1925); Ebü Dâvud, Edeb 66, (4941).

Hadisler

KÜTÜB-İ SİTTE | KÜTÜB-İ TİSA

Ahmed F. Yüksel'den
18/11/2014


Ahmed F.
Yüksel

Cebriyecilik

Bireyler toplumsal yaşantıları, bu yaşantılar da toplumların görüş düzeyini ortaya koyar. Toplumların olaylara bakış açısında belirgin ayrımlar bulunur. Bu ayrımların bazılarında kul üstündeki baskı tarif edilirken biraz ileri gidilmekte ve Mutlak Yaratıcı“yapmakta olduğu bir işte adeta cebir kullanmakla” suçlanmaktadır.
Doğrusunu isterseniz; imanlı, düşünebilen, tefekkür yeteneğine sahip bir kişinin bu teoriyi kabul etmesi beklenemez.
Cebriyecilik felsefesini kendine yakın görüp kısaca, “ benim kültürüm bu ...” diyenler için, Hz. Resûlullah’ın (s.a.v.) net uyarısı dikkât çekicidir: “ Onlar cehennemliktir... ”
Böylece, cebriyeciliği benimseyenlerin varacakları hedefi işaretlemiştir. Bu vahim son, bir konuyu analiz etmeden ve Allah Resulü’nün uyarıları paralelinde değerlendirmeden yapılan yaklaşımın neticesidir. Çünkü Kur'anı Kerim açıkça Allah’ın kullarına zulmetmediklerini bildirmektedir. Dolayısıyla kul bunu yüklenmiş gibi kabullenilemez.

yazının devamı...


Tüm yazılarına MilliyetBlog'dan ulaşabilirsiniz.

MİLLİYET BLOG

Gece

Gündüz ve Gece, sistemin en doğal iki teması. Ve hayatın birbirine zıt iki önemli yapı taşı sanki. Ne var ki, aralarında bir hayli fark var. Her şey zıddı ile varolduğuna göre, "Gece olmasaydı, yaşam nasıl olurdu?" sorusunun da bir anlamı yok.
Ama gece, orası burası didiklenen bir sistemin koruyucusu, keşmekeş ve karmaşa ise, gündüzün aynası gibidir...
Gündüz, kısır kavgaların peşinde, anlamsız hareketlerle, ne yapacağını bilmeden, şaşkınlık içinde, elde avuçta ne varsa tüketir insan. Çoğu kez, aklı başından gitmiş bir halde dolaşır, durur. Ne kadar acı, yıpratıcı, bezdirici, nasıl da küstürücüdür değil mi? ..
Şimdi, "o kadar da kötü mü? Gece çok mu iyi sanki!" dediğinizi duyar gibiyim...
İsterseniz, cevabı, binlerce yıl öncesinden seslenen bir Mısır şiirinde arayalım. Tarih boyunca insanlığa ilham kaynağı olan gece, bilinen eski uygarlıklardan biri olan Mısır’da da ayrı bir önem kazanmış ve bakın, şu dizelerde nasıl tarif edilmiş:
yazının devamı...

Radikal Blog


Ahmed F.
Yüksel

Aslolan nedir?

Hz. Musa, "Aslolan kanun."der.
Hz. İsa, "Aslolan sevgi" diye duygulandırır insanı.
Marx, "Aslolan para!" diye sayıklar.
Freud'a göre, "Aslolan cinselliktir."
Einstein ise, "Aslolan izafiyet!" deyip çıkar işin içinden.
Soyut ve somut zaman, Einstein'a hak verir.
Sistematik olarak bir üst boyutun varlığını dikkâte alırsanız, yasa - kanun - hüküm için, izafidir diyebilirsiniz. Bunun yanı sıra sevgi de izafidir. Zira sevgi iki mahal arasında yaşanır. Para ve cinsellik de...
Şayet bana, "Senin için Aslolan nedir?" diye sorulsaydı, tereddüt etmeden yazının devamı...

Astroloji Özel


Astrolog
Nuran Tuncel

2015 OCAK Ayı Yıldız Konumları ve Etkileri

Hoşgeldin yeni SENE 2015...... İlk dileğim; sevginin, yenilenmenin, doğru bilginin, faydalı ilmin, barış ve mutluluğun tüm insanlığı sarması, ayrılık, gayrılık olmaksızın birliğin yaşanması, farkındalıklı, sağlıklı, huzurlu ve her yönden aydınlık bir yıl olması.......
Buradan söze girmişken Jüpiter ile devam edelim..... O rotarda haliyle kendine dönerek içselliğin, gelişmenin, büyümenin işaretlerini veriyor zaten. Bizlere de düşen bunu farketmek, değerlendirmek Asıl önemli değişim ise Satürn den geliyor. Eski yılla eskileri geride bırakın, olan oldu, geçen geçti artık yenilere bakalım mesajı veriyor gibi. Rotarlarıyla üç yıla yakın bir süre kalmak üzere Yay burcunun ilk derecelerinde ilerlemeğe başlarken, pekçok EYVAH!...yazının devamı...

GEZEGEN SAATLERİ


Tasavvuf Gündemi

Beyindeki Evren Gerçeği – Ahmed Hulusi

@AhmedHulusi:
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DÜNYA
EVREN
UZAY
BOYUTLAR
ÖLÜMÖTESİ
GÖRDÜKLERİNİZ
GELECEĞİNİZ
NEKADARDOĞRU
"Beyindeki Evren Gerçeği"

@AhmedHulusi:
KESİNLİKLE VURGULAYAYIM Kİ: KURANIN ANLATTIĞI SİSTEM BİREBİR DOĞRU VE GERÇEK. AÇIKLADIKLARIM DA REALİTE. TÜM SORULARINIZIN CEVAPLARI DA VAR!

CUMA SOHBETLERİ
"CEVİZ"

Bu haftaki sohbetimiz de isterseniz “ceviz” hikâyesi olsun!..

Ağaçtan topladığımız cevizde bilirsiniz üst bölümü kaplayan yeşil bir kabuk vardır. O yeşil kabuk, çok acı!. Kına gibi, kinin gibi, sulfata gibi bir tadı vardır!.

Hattâ onun rengi, boyası elden bir müddet çıkmaz! Kara bir leke olarak elde kalır. Ağzına sürersen, zehir gibi bir tadı vardır.

Nefs-i Emmâresine tâbi olan insan da, aynen o cevizin yeşil kabuğu gibidir.

O durumda olan insan çalar, çırpar, adam öldürür, menfaati için yaşar, zevk için kumar oynar, zevki için her şeyini yitirir. Onun için esas olan, sadece tatminidir..

O cevizden yeşil kabuğu alıp çıkartabilirsen, onun altından tahta bir kabuk çıkar. İşte bu tahta kabuk da, insanda Nefs-i Levvâme diye anlatılan ikinci mertebedir. Yani, cevizde ikinci tabaka olan tahta kabuk, insanda ikinci mertebe Nefs-i Levvâmedir. <yazının devamı>CUMA SOHBETLERİ
Üstad Ahmed Hulûsi

MESAJLAR
"Mesaj - 10"

Kurân’ı Kerîm, “La ilâhe….” derken; bir takım insanların, kendilerini “İlâh”iyât ÇI” olarak nitelemeleri ne düşündürücüdür!.

“İlâh iyât” fakülteleri mi olmalıdır; “DİNİ BİLGİLER Fakültesi” mi?

Türkiye’de ve Dünya’da “ilâhiyâtÇI” olmayan ne kadar “Dinî Bilgiler uzmanı” var acaba?

Herkes, kendi lâyığını mı seçer dersiniz?

* * *MESAJLAR
Üstad Ahmed Hulûsi

Twitter'da Sufizm ve İnsan

Bilim Gündemi

Solucan deliğinden Sezon 5 Bolum 1 – Tanrı kavramı evrensel mi?BELGESELDEN NOTLAR:
Evren görünen cisimlerden mi oluşuyor, yoksa bilgi ve kavramlardan mı?
Fizikseldünya ve sanal dünya birolduğunda tanrı kavramı ne olur?
Ya kabın dışından haberi olmayan balıklar gibi, bir kozanın içerisine sıkıştıysak?
Tanrı hissinin kaynağı nedir?
Zihin herşeyi açıklayabilir mi?
Zihin, Yapay zeka ve din kavramı?

Zihnin muhteşem gücü, saklanan gerçek


Gerçekten dışarıdaki dünyanın içerisinde mi yaşıyoruz? Zihnimizin gücü nerelere kadar ulaşıyor?

“Madde” anlayışı günümüz Fizik anlayışında varlığını tümüyle yitirmiş, yapı taşı olmaktan çıkmış, yapıda algılanan taş noktasına inmiştir.
http://www.ahmedhulusi.org/
yazi/kuranveyenicag.htm

Dahası için: okyanusum.com

Astroloji Gündemi

Merkür Rötarı – 2015

Merkür yılda üç kez rötara girer ve bu dönemlerde etkileri değişir. Yanlış kararlar neticesinde pişmanlıklara neden olabilir, yani bu dönemlerde karar almak ve yeni işlere başlamak pek de uygun değildir ancak her şeyde olduğu gibi rötar dönemlerinin artı katkıları olduğu alanlar vardır. Yapılması tavsiye edilen eski kararları ve uygulamaları gözden geçirmek, kontrol etmek ve yeni projeler üretmek.
Bir gezegenin zodyakta geri hareket ediyormuş gibi gözükmesi “rötar” durumu diye tarif edilir. Modern Bilime göre; bu geleneksel kavram, dünyanın orbital rotasyonunun diğer gezegenlerle bağlantılı olarak, yanıltıcı gezegensel bir harekettir. Bu durumu şuna benzetebiliriz: Yolda seyir halindesiniz ve arkanızdaki arabaya bakıyorsunuz. Diğer araba yavaşladığında ya da siz hızlandığınızda, diğer arabayı sanki geri gidiyormuş gibi algılanırsınız. Gezegenler, aslında, hiçbir zaman geri gitmez ya da sabit değildir, onlar kozmik gölge-oyunundan dolayı öyle gözükürler. <yazının devamı>ARŞİVİ
Tasavvuf Gazetesi 4 yıl sürdürdüğü yayına son verdi. Bu güzel birlikteliğin en önemli ve en güzel tarafında olan sizlere teşekkür ediyoruz. Gazete arşivlerine, Twitter, Facebook ve Tasavvuf Gazetesi Arşiv'den ulaşabilirsiniz.