Hazreti İsa'nın Gerçek Sözleri
Thomas’ ın İncili
3.BÖLÜM


(46)
İsa dedi:
Âdem’den Vaftizci Yahya’ya kadar, kadınlardan doğanlar arasında kimse Vaftizci Yahya’yı aşamadı. Çünkü, O’nun gözleri kör olmamıştı. Fakat size: Aranızda küçük olacak olan, Melekût’u tanıyacak ve Yahya’yı aşacak derim.

(47)
İsa dedi :
Mümkün değildir ki, bir adam iki ata binsin, iki yay gersin!. Ve mümkün değildir ki, bir hizmetkâr iki efendiye hizmet etsin!. Birine saygı gösterince diğerini tahkir edecektir.Hiç bir insan eski şaraptan içmez ve hemen yeni şaraptan içmeyi arzu etmez. Ve yeni şaraptan da patlamasın diye eski tuluma boşaltılmaz; bozulmaktan korkarak yeni bir tuluma (da )eski şaradan boşaltılmaz.Yeni bir elbiseye eski yama dikilmez (vurulmaz) zira yama yırtılacaktır. 

(48)
İsa dedi:
Aynı evde iki (kişi) birbiriyle barışık olursa dağa:Uzaklaş derler, ve dağ uzaklaşır. 

(49)
İsa dedi:
Münzeviler ve seçkinler, mutlusunuz!. Çünkü, Melekût’u bulacaksınız;O’ndan geldiniz, oraya döneceksiniz. 

(50)
İsa dedi:
İnsanlar, neredesiniz derlerse size, onlara:Işıktan gelmekteyiz, ışığın kendiliğinden doğduğu yerden!. deyiniz.Işık dikildi ayağa (doğruldu) ve kendi suretinde tezahür etti. Eğer size kimsiniz? derlerse, onlara:Biz oğullarıyız ve Diri Baba’nın seçkinleriyiz!. deyiniz.Size eğer: Baba’nızın sizde olan işareti nedir?. derlerse, onlara; Bu (hem) bir hareket ve (hem) bir durgunluktur (sükûnettir) deyiniz. 

(51)
Şakirtleri O’na:
Hangi gün ölü olanlara sükûn gelecek? Ve hangi gün yeni dünya gelecek? dediler.
İsa onlara:
O beklediğiniz geldi, ama siz , bunu anlamıyorsunuz, dedi. 

(52)
Şakirtleri O’na:
Yirmidört kâhin (peygamber) İsrail’de konuştu, ve hepsi senin vasıtanla konuştu , dediler.
İsa da onlara:
Önünüzde diri olanı bıraktınız ve ölülerden söz ettiniz, dedi. 

(53)
Şakirtleri O’na dediler:
Sünnet faydalımı değil mi?
İsa onlara:
Eğer faydalı olsaydı, dedi.Baba’ları onları analarından sünnetli doğurturdu. Fakat ruhtaki hakiki sünnet çok faydalı bulundu. 

(54)
İsa dedi:
Mutlu olun fakirler, çünkü göklerin Melekût’u sizindir. 

(55)
İsa dedi:
Anası ile babasını reddetmeyen benim şakirtim olamaz, ve erkek ile kız kardeşlerini reddetmeyen ve benim taşıdığım gibi haçını taşımayan bana lâyık olmayacaktır.

(56)
İsa dedi:
Dünyayı tanıyan kişi bir ceset buldu; ve cesedi bulan kişiye dünya ona lâyık değildir.

 (57)
İsa dedi:
Baba’nın Melekût’u iyi bir tohumu olan insana benzer. Düşmanı gece geldi.İyi tohum arasına delice ekti. Biz deliceyi sökeceğiz deyip gitmeyesiniz, ve onunla (birlikte) buğdayı sökmeyesiniz diye adam deliceyi adamlarına söktürmedi.Gerçekten, hasat vaktinde delice görünecek sökülecek ve yakılacaktır.

(58)
İsa dedi:
Ne mutlu imtihanı bilen adama ! O hayatı buldu. 

(59)
İsa dedi:
Diri olana bakınız yaşadıkça ölmeyesiniz, diye. O’nu görmeye çalışmayınız; göremezsiniz. 

(60)
Bir kuzu götüren ve Yahuda’ya giren bir Samiriye’li gördüler.
İsa şakirtlerine:
Kuzuyu ne yapacak? dedi.
Şakirtleri O’na:
Onu öldürmek ve yemek için , dediler.
İsa onlara:
Kuzu yaşadıkça adam kuzuyu yemiyecek meğer ki onu öldüre, ve kuzu bir ceset ola, dedi.
Onlar:
Başka türlü yapamazlar dediler.
O da, onlara dedi:
Ceset olmayasınız, ve yenmeyesiniz diye, sükûnet içinde siz de yer arayın kendinize!. 

 

İstanbul- 22.08.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail