Hazreti İsa'nın Gerçek Sözleri
Thomas’ ın İncili
6.BÖLÜM


(82)
İsa dedi:
Bana yakın olan, aleve (ateşe) yakındır, ve bana uzak olan, Melekût’tan da uzaktır. 

(83)
İsa dedi:
Suretler (imgeler) insanda tezahür ediyor ve onlarda olan ışık saklıdır.Baba’nın ışığının suretinde, O kendi örtüsünü açacak ve kendi sureti kendi ışığıyla saklanacak. 

(84)
İsa dedi:
Kendi şeklinizi (forme) gördüğünüz günler, seviniyordunuz. Ama ne ölen (ve) ne de tezahür eden, ve başlangıçta sizde olan, örneklerinizi (modele) gördüğünüz zaman, nasıl dayanacaksınız ! 

(85)
İsa dedi:
Âdem büyük bir kudretten ve zenginlikten geldi, ve sizden liyâkatli olmadı; çünkü lâyık olmuş olsaydı ölümü tatmamış olurdu. 
(86)
İsa dedi.:
Tilkilerin inleri ve kuşların yuvaları vardır. Ama, İnsanoğlunun başını yaslayıp dinlenecek yeri yoktur. 

(87)
İsa dedi:
Bir bedene bağlı olan beden sefildir, ve bu ikisine bağlı olan ruh (da) sefildir.

(88)
İsa dedi:
Melekler size peygamberlerle gelecekler ve sizin olanı size verecekler . Siz de elinizde olanı Onlara veriniz ve şunu sorunuz:
Hangi gün gelecekler (ve) kendilerinin olanı alacaklar? 

(89)
İsa dedi:
Neden çanağın dışını yıkıyorsunuz?Anlamıyor musunuz ki, içi yaradan dışı da yaradandır? 

(90)
İsa dedi:
Bana gelin çünkü benim boyunduruğum iyidir ve velâyetim hâlimdir, ve kendiniz için sükûn bulursunuz. 

(91)
Onlar O’na:
Söyle bize sen kimsin, tâ ki sana inanalım, dediler.
O onlara :
Yer ile gökyüzünü araştırıyorsunuz, ve karşınızda olanı tanımadınız, ve bu durumda, onu değerlendiremediniz! dedi. 

(92)
İsa dedi:
Arayınız bulacaksınız!. Fakat bu şeyleri o günlerde sizin bana sorup o zaman size söylemediğim şeyleri şimdi hep söylemek istiyorum, ve siz onları istemiyorsunuz.

(93)
İsa dedi:
Saf olanı köpeklere vermeyin, gübreliğe sürüklemesinler diye! İncileri domuzlara atmayın, onları kirletmesinler diye!. 

 

 

İstanbul- 10.09.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail