9. Bölüm


Anlattığımız bu yüce manalar karşısında ; şüphesi kısmen zail olan, fakat gayeyi tam anlamayan biri , bize şöyle bir soru tevcih edebilir :
"Anlatılan manalarla sabit olan odur ki : Hakka yabancı bir şey yok ..
Ortada tek bir şey var.. Yani : Bir varlık.. Bir şey de , kendi kendine bağlanamaz ; birleşemez..
O halde ; ona vüsul yolu nasıldır ?. Ve nasıl olmalı ?. "
Bu soruya cevap vermek kolaydır.. Ancak anlatabilmek biraz güç olsa gerek ..
Zira karşıdaki şahıs anlama kabiliyetinden yoksunsa , ona anlatmak nasıl mümkün olur ?.
Ama çaresiz ; anlatacağız.. Biri anlamazsa ; bir başkası anlar ..
Şimdi dinle ..
Şüphesiz , hakiki halde ; ne birleşme var ; ne de ayrılmak ..
Şüphesiz , hakiki halde ; ne bir yakınlık vardır ; ne de uzaklık ..
Sebebine gelince.. Sorucunun da işaret ettiği gibi : Birleşmek veya ayrılmak , yakınlık ya da uzaklık ancak iki şey arasında olur ..
Ortada , ancak bir varlık olduğuna göre : Ne birleşmek var; ne de ayrılmak ..
Bunun aksi , imkan dışıdır .
Vüsulün ; yani : Birleşmenin manasının tahakkuku ,ancak iki eşit şey arasında olur .. Ya da eşit olmayan iki şey ..
Sonra.. cins olaraktan da , birbirine benzemesi icab eder ..
İki şey , birbirine benzemediği takdirde ; arada bir zıdlık meydana gelir ..
Halbuki , Allah-ü Taala , her iki halden de münezzehtir ..
Kendisinin bir zıddı veya benzeri olamaz ..

***

İyi bilmeli ki : Visal , bir başka visaldir.. Yakınlık , bir başka yakınlıktır .. Uzaklık , bir başka uzaklıktır ..
Hulasa : Visal , yakınlık , uzaklık.. bütün bunlar zahirde bilinen hallerin dışında düşünülecek ..
Haşa ki , Hakka vasıl olmak , uzak durmak ve yakınlaşmak dıştan görünen iki şeyin birbirine yaklaşması , uzaklaşması veya birleşmesine benzemeye ..
Şüphesiz , vuslat yok değildir .. Fakat vuslat dışı bir vuslat vardır ..
Yani : Zahirdeki manası dışında ..
Şüphesiz , yakınlık yok değildir .. Ancak yakınlık dışı bir yakınlıktır ..
Yani : Dıştan anlaşılan ve anlatılan şekil dışında ..
Şüphesiz , bir uzaklık da vardır . Ama , uzaklık mefhumu anılmayan bir manada uzaklık vardır ..
Yani : Dıştan bilinen uzaklığın , hiç benzeri olamaz ..

***

Şimdi ..
Yukarıdaki sorunun cevabını verip bazı çeşitli halleri , manaları anlattıktan sonra.. bir başka soru ile karşılaşmamız mümkündür ..
Mesela , o soru şöyle olabilir :
"Vaslın manası oldu.. Durum anlattığınız gibi vuslatsız bir vüsuldan ibaret kalıyor.. Yani Buud ile kurb .."
Ayrıca :
Yakınlık olmadan bir yakınlık , uzaklık olmadan bir uzaklık ..
Mefhumunu andıran bir cümle geçti ..
Şimdi.. Bunların manası ne ola ?."
Bu sorunun cevabı da verilebilir ..
Bu soruyu sorduğuna göre , muhatap sen oldun.. O halde dinle ..
O manadan ; yani : Yakınlıksız yakınlıktan , uzaklıksız uzaklıktan kasdım odur ki : Sen ; an , mefhumu ile anılan zamanların hepsinde , yakınlık ve uzaklık içindesin ..
Ama , Allah'tan başka bir şey olmadan ..
Ne var ki ; sen bu manayı ,anlamak irfanına sahip değilsin ..
İşbu irfan mahrumiyetin , nefsinedir ; özünedir ..
Ve sen : Kendini bilmiyorsun ki ; osun..
Ama sensiz.. senliksiz ..
Dikkat et şu cümleye : Vuslat marifettir ..
Her ne zaman ki ; vasıl oldun ; yani , özünün arifi.. Hakka vasıl oldun ; sayılır ..
Ne var ki ; bu irfan duygusunda ; İRFAN harflerinin varlığı da olmayacak..

<devam edecek>

http://sufizmveinsan.com
09.
04.2002

 


Üst Ana sayfa e-mail