17.Bölüm


KİM DAHA ÜSTÜN?

Hikmet ehli bi zata :
-Altın ve gümüşten daha üstün olan nedir ?... diye sorarlar. Şu cevabı verir :
-Bunları ; hiç kendine ait görmeden dağıtan , onlardan daha üstündür!..

SOYUNMAK – GİYİNMEK

Şeyh Gâlip zamanında dergâha , üstü başı perişan birisi gelir . Şeyhin elini öptükten sonra :
-Efendim soyunacağım , der.
(Bu söz , tarikat ıstılahında “derviş olmak istiyorum” ... demektir. )
Şeyh adamı epeyce süzdükten sonra , Ahçı Dede’yi çağırır :
-Al şu cânı , götür de giydir , der.

ZAMAN

Diyojen’e sorarlar :
-Yemek yemek için en münasip zaman hangisidir ?...
Cevap vermiş :
-Zengin isen fark etmez , fakirsen ; bulduğun zamandır.

İBADET

İstanbul’da bulunan yabancı ülkelerden birinin elçisi , İsa as. ‘a uluhiyet isnat eder. Yanında bulunan müslüman bir zat :
-Eğer Hz. İsa namaz kılıp ibadet etmiş olsaydı bu söylediklerini kabul ederdik , deyince , elçi :
-Kendi şeriatının icabı olan ibadetleri yapardı , der. O  zat taşı gediğine koyar :
-Kime ibadet ederdi?...

AK SAÇLILAR

İkinci Murat , Varna savaşından hemen sonra muharebe meydanını gezerken , ölen düşman askerlerinin hep genç olduğunu görür. Yanında ki kumandana sorar :
-Ne kadar garip değil mi?... Bunca ölünün içinde hiç ak saçlı birini görmedim. Hepsi genç , hepsi tâze!...
Kumandan cevap verir :
-Padişahım , eğer içlerinde ak saçlılar olsaydı, başlarına bu felaket gelir miydi?...

İKRÂH

İmam mescitte birinin namazı yanlış kıldığını görünce , sinirlenir , yanına gelir, tarif eder, şartlarına uygun olarak kılmasını temin ettikten sonra sorar :
-Söyle bakalım , şimdi kıldığın mı hayırlıdır , yoksa önce ki mi?...
Adam :
-Önce ki , der ve sebebini şöyle açıklar :
-Öncekini Allah rızası için kılmıştım , sonrakini ise senin korkundan.

AKIL VERGİSİ

Dostlarından birisi Fransa Kralı 15.Lui’ye :
-Majesteleri , demiş ... akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü?...Budalalığı kabul etmeyeceği için , bu vergiyi herkes seve seve verir.
Kral alaycı bir tavırla :
-Gerçekten enteresan bir fikir , der. Bu buluşunuza karşılık sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum.

ÇİZMENİN YUKARISI

Ressamın biri , bir insan resmi yapar ve teşhir eder. Ancak resmi  dikkatle inceleyen bir çizme ustası , resimde ki adamın çizmelerinin hatalı yapıldığını  söyler ,  ve açıklayarak ikna eder . Ressam yanlışını düzelttikten sonra adama teşekkür eder. Bu durumdan cesaret alan çizmeci , resimde ki adamın kavuğuna , sarığına da itiraz etmeye yeltenince , ressam adamın ağzını eliyle kapar ve der ki :
-Arkadaş , çizmeden yukarı çıkma!...

YOKSULLUK

Bilge birine :
-Yoksulluk kaç gündür ?... diye sorarlar.
-Kırk gün , cevabını verir.
-Peki .... ya sonra ne olur ?... dediklerinde de , gayet sakin bir hal ile :
-Alışılır !... cevabını verir.

<Devam Edecek>

Yansıtan: Hamdi Canik
http://sufizmveinsan.com
19.03.2002

 


Üst Ana sayfa e-mail