18.Bölüm


KUSURSUZ
Âdil hükümdar Nuşirevan’a :
-Kusursuz kimse var mıdır?... diye sorduklarında şu cevabı verir :
-Kusursuz , ancak kendisi için ölüm olmayandır!...

KORKUNUN SEBEBİ
-Ben ölümden korkuyorum ve onu sevmiyorum , dediklerinde , Hasan Basri :
-Malını geride bıraktığın için ölümü sevmiyorsun . Eğer malın ileriye (ahirete) gönderseydin , peşinden gitmek isteyecektin , der.

SIR
Fakirliğini anlatmak için çocuklarıyla birlikte Halife Ömer bin Abdülaziz’in evine giden Irak’lı bir kadın, içeri girdiğinde şaşırıp kalır. Dayanamaz Fatma Sultan’a sorar :
-Siz ve Halife bu harap evde mi oturuyorsunuz?...
-Evet, sizlerin sultanlara layık evlerde oturabilmeniz için biz bu harap evde oturuyoruz , der halifenin hanımı.

ÖLÜM KORKUSU
Halife Süleyman bin Abdülmelik , zamanının büyüklerinden olarak bilinen Ebu Hazim’e :
-Ölümden niçin korkuyoruz?... diye sorduğunda şu cevabı alır :
-Siz mamur olan ahiretinizi ellerinizle harap ettiniz . Dünyanızı ise imar ettiniz . Şimdi mamur ettiğiniz bu dünyadan , harabeye çevirdiğiniz âhirete gitmeye korkuyorsunuz!... der.

MİHENK TAŞI
Adamın biri Aişe validemize sorar :
-Ey mü’minlerin annesi , kişi kendisinin iyilerden olduğunu nasıl bilir?...
Hz. Aişe cevap verir :
-Kendisinin , kötülerden olduğunu bildiği zaman!...
-Peki ... kendisinin kötülerden olduğunu ne zaman bilir ?... sorusuna da :
-Kendisini iyilerden gördüğü zaman , cevabını verir.

HIRS
Hz. İsa’ya sorarlar :
-İnsanlar ihtiyarlayınca neden gençlerden daha hırslı ve arzulu oluyorlar?
-Çünkü onlar ; mazilerinde gençlerin tatmadıkları lezzetleri tatmışlardır da ondan , cevabını verir.

DOKTOR
Hz. İsa’nın çevrede ahlaksız olarak bilinen birinin evinden çıktığını gördüklerinde sorarlar :
-Ey İsa !... O ahlaksızın evinde ne işiniz vardı?...
Şu cevabı verir :
-Doktorun işi hastaların olduğu yerdedir !...

SONRADAN GÖRME
Ebu Hureyre’nin naklettiği bir kudsi hadiste , Davut as. In şöyle söylediği bildirilmiştir :
-Elini , dirseğine kadar büyük bir yılanın ağzına sokup , yılanın da kolunu ısırması ; önceden fakir olup , sonradan zenginliğe kavuşan insandan (bir şey) istemekten daha iyidir.

<Devam Edecek>

Yansıtan: Hamdi Canik
http://sufizmveinsan.com
26.03.2002

 


Üst Ana sayfa e-mail