2.Bölüm


BU ÇENGELLER NEDİR?

Rivayete göre, İblis'in elinde farklı çengeller olduğu halde, Zekeriyya'ya göründü. İblis'i o halde gören Hz. Zekeriyya (a.s.) ona şöyle sordu:"Bu çengeller nedir?" İblis'in cevabı şu oldu:"Ben Ademoğlu'nu bunlarla yakalar ve bunlarla aldatırım."Hz. Zekeriyya (a.s.):  "Bana da bir çengel vurabilir misin?"  diye sorunca, İblis: "Evet, karnını iyice doldurduğun zaman, namaz ile zikirden sana ağırlık veririz."
Hz. Zekeriyya (a.s.) bu cevabı alır almaz şöyle buyurdular:"O halde ben de asla karnımı tam doldurmayacağım." Bunun üzerine İblis söylediğine pişman oldu ve dedi ki:
"Ben de bir daha hiç fikir vermeyeceğim."

YAŞLILARA NE OLUYOR Kİ?

Hz. İsa'ya (a.s.) bir gün sormuşlar:"Yaşlılara ne oluyor ki dünyaya gençlerden daha fazla bağlanıyorlar" Hz. İsa'nın cevabı ise şöyle olmuş:"Çünkü onlar, dünyadan gençlerin tadamadıklarını da tatmışlardır."

DOKTORUN İŞİ

Hz. İsa'yı (a.s.) insanlarca iyi bilinmeyen birinin evinden çıkarken gören havarileri:
"Orada sizin nasıl bir işiniz olabilir ki?" diye sorarlar. Hz. İsa'nın (a.s.) cevabı şöyle olur:
"Doktorun işi, hastaların bulunduğu yerlerdir."

BÖYLE DENİR Mİ?

Hz. İsa'nın (a.s.) yanında geçen bir domuza:
"Selametle geç,"  dediğini duyanlar:
"Domuza da böyle denir mi? derler.
Hz. İsa (a.s.) ise şöyle cevap verir:
"Dilimi kötü söze alıştırmak istemedim."

NE PARLAK DİŞLERİ VAR
Malik bin Dinar anlatıyor: İsa (a.s.) havarileri ile birlikte bir köpek leşinin yanından geçerken havarilerin: "Bu ne pis kokuyor,"  demesi üzerine İsa(a.s.) ise şöyle buyururlar:
“Ne parlak dişleri var."

HERKES YANINDAKİNDEN VERİR

Bir gün adamın biri Hz. İsa'ya (a.s.) hakaret etmiş. O sırada orada bulunup da hakareti duyanlar Hz. İsa'ya (a.s.): Niçin karşılık vermediniz? diye sorduklarında Hz. İsa'dan (a.s.) şu cevabı alırlar:"Herkes yanındakinden verir, onda bulunan benim yanımda yoktu ki."

***

ARKADAŞI TİTREME

Abdullah bin Yusr bir gün Peygamberimizi (a.s.m) ziyarete gelmişti. Efendimizi görünce birden titremeye başlamıştı. Bu durumu fark eden Peygamberimiz (a.s.m.) buyurdular ki:
"Arkadaş!  Titreme!  Ben kral değilim,Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum."

YANINDAKİ KİM?

Hicret sırasında Hz. Peygamber (a.s.m) önde, Hz. Ebu Bekir(r.a.) ise arkadaydı. Uğradıkları yerlerde Hz. Ebu Bekir'i tanıyanlar çıkıyordu.
Bir yere Hz. Ebu Bekir,daha önce geldiği için kendisini tanıyanlar çıkmış ve:"Ey Ebu Bekir!  Yanındaki kim?"  diye sormuşlardı. Bu soruya Ebu Bekir Efendimiz şu cevabı vermişlerdi:"Bana yol gösterendir."

- KİM SATIN ALIR?

Resülullah (a.s.m.) Zahir isimli bir sahabisi vardı. Zahir çölde yaşardı. Arasıra Allah Resülune,çöl çiçek ve meyvelerden hediyeler getirir, peygamberimiz de onu çölde lazım olabilecek hediyelerle sevindirirlerdi. Efendimizin şakalaştığı sahabilerden biri de Zahir idi.

GEÇİMİNİ  KİM  SAĞLAR?

Hz. İsa (a.s.) bir adama:"Ne yapıyorsun?"  diye sormuş ve:"İbadet ediyorum," cevabını almış. Bu kez de:"Geçimini kim sağlar?"  diye sormuş:
"Kardeşim," cevabını alınca da şöyle buyurmuş:
"Asıl ibadet eden kardeşim, desene."

KRİSTALLERİ GÖTÜRÜYORSUN

Allah Resülu (a.s.m.) hanımlarıyla birlikte yolculuk yapıyorlardı. Bir ara, Enceşe isimli bir köle,şiirler okuyarak hanımların bindiği develeri hızlandırınca Resülu Ekrem (a.s.m.) şöyle buyurdular."Enceşe, dikkatli ol. Kristalleri götürüyorsun."

<Devam Edecek>

Yansıtan: Hamdi Canik
http://sufizmveinsan.com
04.12.2001

 


Üst Ana sayfa e-mail