27.Bölüm


LOKMAN HEKİMDEN İNCİLER

Ey oğlum !... Takvayı kendin için ahiret sermayesi edin. Çünkü takva , mal ve mülk ile olmayan bir ticarettir.

Ey oğlum!... Cenazede hazır bulun . Çünkü cenaze sana ahireti hatırlatır. Haram ve günahlar ise , dünyaya karşı meylini artırır.

Ey oğlum!... Yalan söyleyen kimsenin nûru gider. Kötü huylu olan kimsenin gam ve kederi artar. Anlayışsız  kimseye bir meseleyi anlatmak , bir kayayı yerinden oynatmaktan daha zordur.

Ey oğlum!...Cahili bir yere elçi  olarak gönderme.  Eğer akıllı ve hikmet sahibi bir kişiyi bulamazsan, kendin git.

Ey oğlum!... Allah’ı anan insanları görürsen onlarla otur. Âlim olsan da ilmin artar . İlmin yok ise sana öğretirler. Allah , onlara olan rahmetinden seni de yararlandırır.

Ey oğlum!... Allah’ın zikredilmediği meclislere rastlarsan orada oturma. Âlim olsan bile ilmin orada sana fayda vermez. Eğer ilmin yok ise cahilliğin artar. Onlarla bulunman sebebiyle , Allah’ın gazabı sana da isabet eder.

Ey oğlum!... Dünya derin bir deniz gibidir. Çokları boğulmuştur. Takvâ gemin , İman yükün ,  tevekkül halin , salih amel azığın olsun. Kurtulursan Allah’ın rahmetiyle , boğulursan kendi fiillerin sebebiyledir.

Ey oğlum!... Nice ağır yükler taşıdım  , kötü komşudan ağırını görmedim. Nice acılar tattım , fakat fakirlik gibi acı tatmadım.

Ey oğlum!... Bilmediğin şeyi tam öğren. Bir kişiyle kardeşlik , dostluk kurmak istediğinde , önce onu gazaplandır. Eğer kızgınlığı ânında sana adaletle davranırsa , yaklaş , yoksa uzaklaş.

Ey oğlum!... Borçlu olmaktan sakın. Çünkü ; gündüz zillet , gece gam ve keder içinde olursun.

Ey oğlum!... Allah günahımdan dolayı beni cezalandırmaz diye ümitli olmadığın gibi , rahmetinden de ümidini kesici olma.

Ey oğlum!... Âlimlere karşı öğünme , akılsızlarla inatlaşma , ilmi ; meclis ve toplantılarda gösteriş yapmak için öğrenme , ihtiyacım yok diyerek ilmi terk etme.

Ey oğlum!... Yalandan çok sakın.

Ey oğlum !... Hep üzüntülü olma . Kalbini dertli kılma. İnsanların elinde olana tamâ etmekten sakın. Kazaya razı ol . Allah’ın takdir ettiği rızka kanaat et.

Ey oğlum!... Helal lokma ye ve işlerinde âlimlere danış.

<Devam Edecek>

Yansıtan: Hamdi Canik
http://sufizmveinsan.com
28.05
.2002

 


Üst Ana sayfa e-mail