29.Bölüm


LOKMAN HEKİMDEN İNCİLER

Ey oğlum!... Ticaret olarak takvaya sarıl. Zira o , mal olmadan kâr getirir.

Ey oğlum!... Sıhhat gibi zenginlik , güzel ahlak gibi nimet yoktur.

Ey oğlum!... Bildiğin şeyle amel edinceye kadar , bilmediklerini öğrenmeye  çalışma.

Ey oğlum!... Seçilmiş kullara teslim ol . Kötülerle dost olma.

Ey oğlum!... Dünya geçici  ve kısadır. Senin dünyadaki hayatın ise azın azı. Bunun da çoğu geçmiş , azı kalmıştır.

Ey oğlum!... Amel ancak yakîn ile yapılır. Her kes yakîni nispetinde amel eder. Amel noksanlığı , yakîn noksanlığından olur.

Ey oğlum!... Altın ateşle tecrübe edildiği gibi  , kul da bela ve musibetlerle tecrübe edilir. Derecesi bunlara olan sabrı kadardır.

Ey oğlum!... Dünyadan yetecek kadar nasibini al. Yoksa insanlara muhtaç olur , ellerine bakarsın.

Ey oğlum!... Kötü kadından sakın. Çünkü o seni vaktinden önce kocaltır , iyiliğe çağırmaz.

Ey oğlum!... Helal kazanarak yoksulluktan korun. Yoksulluğa düşen kimse üç musibetle karşılaşır :
1-Din zayıflığı , çünkü , fakirlik insanı kötülüğe sürükler.
2-Aklı zayıflar , çünkü ; ihtiyaç düşüncesi insanı şaşırtır.
3-Mürüvvet ve insanlığı kaybolur. Bunlardan daha büyüğü de her kesin maskarası olur.

Ey oğlum!... Şüphesiz hikmet , yoksulları padişahların meclisinde oturtur.

Ey oğlum!... Mide dolunca ; tefekkür uyur , hikmet lâ olur , ve âzâ ibadetten tembelleşir.

Ey oğlum!... Üç şey üç şey ile bilinir : Hilm gadap ânında , şecaat harp meydanında , kardeşlik ise ihtiyaç zamanında belli olur.

Ey oğlum!... Dostlarının bir şeyini reddetme. Fakat Allah’ın buyruklarına karşı olacak kadar da ileri gitme.

Ey oğlum!... Büyüklerle konuşurken sözü uzatma. Akrabaya karşı alakanı kesme. Üzerinde ittifak olunmuş şeye muhalefet etme. Hiç kimseye üstünlük taslama.

Ey oğlum!... Kaş göz işaretleri ile insanları küçük düşürecek hareketlerde bulunma. Başkalarının yanında kendini veya aileni methetme.

Ey oğlum!... Hakka tâbi ol. Nasihati önce kendine yap. Başkalarına tavsiyede bulunacağın şeylerle önce sen amel et.  Sözünü , bilgine , haline göre söyle.

Ey oğlum!...Elinden geldiği kadar kavgadan , münakaşadan sakın. Dünya işleri için kendini fazla üzme. Kızdığın zaman sözlerine daha çok dikkat et. Büyüklerin önünden yürüme. Bir kimse konuşurken  araya lâf karıştırma.

<Devam Edecek>

Yansıtan: Hamdi Canik
http://sufizmveinsan.com
11.0
6.2002

 


Üst Ana sayfa e-mail